2015. december 29., kedd

A soha nem látott hölgy...Neurotic - Guirat de Bornelh (+1215) (trobar ric) hatás.

Trubadúrok - filozófia és költészet

NeurózisMao, Napóleon, Hitler, Sztálin, Franco, Mussolini, Orbán. Miben azonosak? Valamennyien vidékiek. Falusiak vagy a fővárostól, a központtól távoli tartomány kisvárosából kerültek a hatalomba. Jöhet e valami jó Galileából? - kérdezték a régi a zsidók, és nem véletlenül. Emberi tapasztalat van ebben, a vidékiek kisebbrendűségi komplexusa. Tímár Péter filmje a maga sarkított formájában ezt így fogalmazta meg:

A fent felsorolt diktátorok másik közös tulajdonsága, hogy alacsony termetűek. Ez a szervi fogyatékosságérzésből eredő kisebbrendűségi komplexus áthatja a pszichét, ami kompenzációként hataloméhséget generál. A szexuális libido alárendelődik a pszichét betöltő uralomvágynak. Ezek az emberek egyszemélyű hatalmat építettek ki, a tömegmanipuláció eszközeivel lelkileg deformált népük isteníti őket, ami kompenzálja komplexusukat (oda-vissza). Uralmuk ezért békés úton megdönthetetlen.

Diagnózis

2015. december 28., hétfő

Középkori nőkultuszAz Énekek éneke az Izrael és Jahve közötti viszonyt szerelemként ábrázolja. A kereszténység értelmezésében ez az Egyház és Krisztus, az ember és Isten viszonya a szerelem képében ábrázolva. C. G. Jung szerint ez a kollektív gondolat individualizálódott, és egyre inkább a nőre tevődött át. Ezt a középkori nőkultuszt az egyház átalakította Mária-tiszteletté, és ezzel elveszett a férfi lelki kultúrájának a nőtiszteletben élő új vonása (a trubadúrok eltűnése). Az individuális elem helyét a kollektív Mária-tisztelet foglalta el. Ezzel a nő képe elvesztette értékét, amely így a tudattalanba tevődött át, ami a boszorkányüldözés képében tört fel. A tudattalannak ez az aktivizálódása eretneküldözésben folytatódott és a reformációhoz vezetett. Jung itt a történelmet kizárólag pszichológiai eseményként értelmezi, figyelmen kívül hagyva minden más tényezőt. A középkori nőkultusznak van egy másik magyarázata is:

Trubadúrok - filozófia és költészet

2015. december 1., kedd

Rönky FruzsinaRönky Fruzsina kiállítása, Debreceni Egyetem Élettudományi Központ Galéria, 2015. november 28. - 2016. január 16.

Rönky Fruzsina művészete benső világának leképezése táncban és tárgyiasult formákban. Képei ezoterikus világának lenyomata, az anyag és szellem univerzális megfeleléseinek ábrázolása. Témája a mindenséget átszövő szellemiség. Bolygónk mint a női őselv jelképe 3D-ben. A Nő mint alkotó művész meglátja és felszínre hozza a férfi számára láthatatlan valóságot. Rönky a szellemi világot médium gyanánt sugározza a hétköznapokba. Műveit az üzenet hordozza, technikája szolga és nem öncélú esztétika. Létértelmezésében a természet dominál, megoldásaiban a naiv művészetet követi, éppen ezért alkotásaiban nincs semmi mesterkéltség, technikai tudását belerejti a gondolatba, ugyanakkor kifejező képessége sokrétűen gazdag. Üzenete: az anyagot átszövi az élet, a világmindenség szelleme élteti és egységbe foglalja, átkarolja. Rönky Fruzsina mélységes titkok tudója. Megrendítő módon szűri át lelkén a világot éltető szellem lényegét.
ÜgyintézésEddig ha ön tett egy feljelentést, akkor a posta továbbította a helyi rendőrségre. A nemrég bevezetett rendszerben már nem így van. Ha ön például Kaposvárott él, és tudomására jut mondjuk egy korrupciós eset, akkor esetleg jó okkal névtelen kíván bejelentést tenni. A postán feladja, ám az Budapestre fogja továbbítani levelét, ahol azt elektronikusan iktatják, az ön levelét pedig megsemmisítik. Az ügyet elektronikusan továbbítják a kaposvári nyomozóknak, akik ugyebár az eredeti levelet soha nem láthatják. Na már most egy olyan központosított államban, mint amilyen a miénk, a budapesti központban bármi megváltozhat, vagy eltűnhet.

2015. november 25., szerda

Kioltás

Thomas Bernhard utolsó regényében összefoglalta mindazt, ami Thomas Bernhard. A szerző lelki életrajza, benső viharainak kioltása. Az ausztrofasizmus lélekrajza. Számunkra magyaroknak ismerős megegyezések. A monarchia öröksége, fasizmusunkban is plagizálunk, az eredetiség hiányának iskolapéldája. Bernhard regénye a nemtörténés zsenialitása. Ebben a semmittevésben folynak a szellemi történések, mert éppen a szellemi ember az, aki képtelen a semmittevésre. Egy fénykép elemzése, egy világ feltárulása, létmozzanat, a létezés értelme vagy értelmetlensége. Idősíkok a jelenben. Élet és halál, értelem és értelmetlenség. A lét borzalma és terhe az elviselhetőség és őrület határán. Thomas Bernhard full. Nem felejtés - kioltás.

Thomad Bernhard: Kioltás. Kalligram, 2005.


Korrektúra

Wittgenstein unokaöccse

A menthetetlen

Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne

Litera a Kioltás-ról

Fenyves Miklós a Kioltás-ról (pdf)

2015. november 21., szombat

Védjük meg az országotA Fidesz új aláírásgyűjtési ámokfutása pártállami módszerekkel történik. Debreceni önkormányzati intézmény fideszes vezetője a dolgozókkal gyűjteti munkaidő után az aláírásokat. Kötelezően önkéntes formában. Motiváció a félelem. Tényleg, mikor védjük már meg országunkat...?

2015. november 20., péntek

Következmények nélkülA pannonhalmi zaklatási ügyek nyilvánosságra kerülése után megkereste az Üvegplafont egy értelmiségi körökben ismert férfi, aki rajtuk keresztül kívánta nyilvánosságra hozni azt, amit két tanítványával évekkel korábban tett. Példaképként gondolta önmagát bemutatni, szexuális zaklatóként hogyan kell szembenézni a múlttal. Önmagával olyannyira eltelve nem fogta fel szerepét, sőt egy egészen más történetet adott elő, mint ahogyan azt a lányok megélték, mert az Üvegplafon megkereste az áldozatokat is. Az érzelmi visszaélés viszolyogtató eseményei tárulnak föl elbeszéléseikben. Mindez itt olvasható, én most egy másik történetet mondok el.

Egy értelmiségi körökben ismert gimnáziumi tanár diákjait rendszeresen molesztálta, akárcsak tanártársai. Ha nem ért célt, akkor kitartó ostromba kezdett, ami inkább üldözésnek volt mondható. Számtalan áldozatainak barátait egyszerűen kibuktatta az osztályból. A fizikai erőszakoskodástól sem riadt vissza, vagy a kocsival hazaviszlek után az erdőbe való hajtástól. A zaklatottak többször feljelentették, de soha nem történt semmi. Az illető már a nyolcvanas évek közepe óta a tanári pályán van, jelenleg a Debreceni Egyetem egyik vezetői pozícióját tölti be.

EvolúcióFöldrészünket egykor új, barbár népek árasztották el, minden tönkrement és darabjaira hullott. Ekkor támadt délről egy hatalom, amely akadálytalanul tört előre Párizs irányába, ám Poitiers-nél megállították őket. Az új veszély hatására az új népek és Róma maradéka kibékült, létre jött egy új Birodalom, megszületett Európa. Ma, amikor a régi-új hatalom ismét támad, a párizsi merénylet akár az európai integráció elősegítője is lehet, meghozhatja a felismerést az egységes Európa szükségességére. Akkor ezerkétszáz éve a barbárok felismerték ezt, a maiak is, ám nekik fasizmus van a vérükben, Orbán is úgy hisz amint a nácik. Meggyőződése, hogy eljött az idő az illiberális világ ideje. Az emberiség pszichológiai fejlődését kívánja nem csupán megállítani, hanem visszafordítani. Az evolúciót azonban nem lehet meggátolni, legfeljebb néhány nemzedék életét tönkre tenni.


Európa története

Jürgen Habermas - Európa

2015. november 13., péntek

Vasárnap zárvaEgyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?

Mi ezzel a kérdéssel a probléma? Több is van.

1. Nem az a probléma, hogy ne tarthatnának zárva vasárnap, hanem az, hogy kötelezően zárva kell tartaniuk.

2. Amennyiben nemmel szavazunk, akkor az azt jelenti, hogy vasárnap ne zárhassanak be, ám miért ne zárhatna be egy üzlet, ha neki úgy tetszik?

3. A kérdés tehát nem egyértelmű!

A szabadságról szólna ez a dolog, de éppen ezt nem szabad megtudniuk az embereknek; a szabadság tiltott fogalom. Lásd: a szabadság diktatúrája

Most persze várhatunk egy félévet amíg kiderül, hogy nem gyűlt össze a szükséges aláírás. Addig is vasárnap zárva.

2015. november 2., hétfő

Erich Fromm: A tekintély két formájaA gyermek még nem találkozik közvetlenül a társadalommal, csupán a szülein keresztül, akik a maguk karakterstruktúrájával és nevelési módszereivel a társadalom szerkezetét képviselik, a társadalom lélektani képviseletét látják el. A gyermek a szülőkön keresztül találkozik azzal a tekintélyformával, amely az adott társadalomban a jellegzetes tekintélyforma. Mármost kétféle tekintély van, racionális (objektív) és irracionális. Az előbbi rátermettségével kiérdemli a tekintélyt, az utóbbi tekintélye viszont a hatalmon és a félelmen alapul. Mi történik tehát a gyermek és szülei között? Lassan megtörik a gyermek akarata, spontaneitása, függetlensége. Ám az ember nem arra született, hogy megtörjön, ezért a gyermek harcol a tekintély ellen, küzd a szabadságáért, nemcsak az elnyomás ellen, hanem magáért a szabadságért, azért hogy teljes értékű emberi lény legyen, és ne automata. Vannak sikeresebb gyerekek ebben a harcban, de a legtöbbet végül legyőzik. Minden neurózis mögött az irracionális tekintély elleni elbukott szabadságharc áll. A legyőzetés egy olyan szindrómában nyilvánul meg, aminek a tünetei: meggyengül a személyiség egyedisége, az én-érzés elhomályosul, ami pót-énnel helyettesítődik, egy olyan élménnyel, amelyben az én nem több, mint a mások felém irányuló elvárásainak összessége. Az irracionális tekintély győzelmének fontos eszköze a bűntudat, amely leigázza a gyermeket. Semmi sem hatékonyabb egy ember megtörésére, mint ha elültetjük benne a meggyőződést arról, hogy ő rossz. Minél bűnösebbnek érzi magát, annál engedelmesebb lesz. Félni fog, nehogy az irracionális tekintélynek nem tetsző dolgot tegyen. Ez válik egyetlen morális problémájává, miközben elvész az egyetlen valódi morális probléma: az embernek önmagává kell válnia.


A freudizmus. Szerkesztő: Halász László. 133-137. oldal. Gondolat, 1988.

Tamás Gáspár Miklós: Gyurcsány FerencEmlékszem, miként tajtékzott fideszes ismerősöm, amikor több mint tíz éve azt bizonygattam neki, hogy Gyurcsány színtiszta jobboldali. Ennek függvényében beszélhetünk a bukott jobboldalról, és a hatalomra került jobboldalról. Az egyik mégiscsak demokratikus, a másik enyhén szólva nem. Mindkettő hatalom-technikus. Tamás Gáspár Miklós írása azt is megmutatja, hogy miért nem szeretik a politikusok a filozófusokat; mert átlátnak rajtuk. Megmutatják az igazságot, legyen is szó akármelyikükről.

2015. október 26., hétfő

Orbán 1989-2015Orbán Madridban valószínűleg azon törte a fejét, amin egyébként máskor is töri szüntelenül, hogy számításait, már ami a világot illeti, hogyan fokozza a szélsőségekig. Orbán számításaiban mindig a szélsőségekig jut. Kínosan ügyelt, hogy bármilyen elszólással utaljon számtalan titkos találkozójára. Orbán ízléstelenségei utálatos ízléstelenségek. Orbán a kispolgár, akiből a magyarok miniszterelnököt eszkábáltak, Orbánból a politikai aprósaláta-gyárosból, az élet opportunistájából, aki nem a világot állította a feje tetejére, hanem a fejét dugta be a magyar konyhakertbe. Orbán a magyarok politikai ujjszopója, aki a magyar lélek-lekvárt magyar befőttesüvegekbe töltögette bármely célra és minden esetre, Orbán, aki nyalábba gyűjtötte a szólás-mondásokat, s a legemelkedettebb szellemi javakként adatja el Rogánnal, s keneti a tanfelügyelőkkel a magyar fülekbe, míg teljesen el nem dugulnak. Orbán a magyar szellemet évszázadokra elárulta, s a magyar középszerig nyesegette azzal a serénységgel, amit orbáni serénységnek nevezünk. Orbán az ideológiai patkányfogó, a használati magyar, akit a magyarok úgy vesznek be, mint egy orvosságot, s hisznek a hatásban, a gyógyerejében; Orbán nem más, mint a magyarok természetgyógyásza, az első magyar szellemi homeopata. Elég, ha beszedik Orbánt, s máris egészségesnek érzik magukat. De Orbán sarlatán, s az orbáni világnézet és politika a leghatalmasabb magyar sarlatánság. Mindenkinek elrontja a gyomrát, csak a magyaroknak nem, azoknak Orbán maga a világcsoda. Miközben ez a világcsoda kispolgári politikai hobbikert. Orbánnak semmiben nincs csúcsteljesítménye, mindenben csak a középszerig jutott. Nem a legnagyobb politikus, nem a legnagyobb ideológus. Ha mondjuk Szent Istvánnal hasonlítjuk össze, akivel önmagát szereti összehasonlítani, az olyan, mintha egy alpesi bernáthegyit hasonlítanánk egy dunántúli satnya falusi tacskóhoz. Nemzeti Együttműködés Rendszere, micsoda nagyzási hóbort! Egy nagyzási mániás totálisan félresikeredett próbálkozása, akinek az egész világ felcsúti fejébe szállt. Orbán, aki elcsavarta a magyarok fejét, s akikből immár 26 éve bolondot csinál. Orbán a magyar szellem sírásója, aki 1989-ben Nagy Imre újratemetésén elmondta híres beszédét, amit a megfelelő helyen leírtak neki. Orbán, aki nem engedi a múltat feltárni, aki éppen most írat egy új múltat népének, elmondta amit elmondott. Nem mondta volna, ha nem engedik. Nem lett volna újratemetés, ha a Szovjetunió nem hagyta volna. Putyin és Pozsgay mai barátja elmondta akkori beszédét. És ma? Ha szembeállítjuk Szent Istvánnal vagy Göncz Árpáddal, akkor Orbán Viktor ijesztően kicsi. És ez a kicsi mindent bemocskolt. Ha őszinték akarunk lenni, az általános elhülyülés oly mértékű, hogy nincs visszaút többé.


Thomas Bernhard után szabadon.

Magyar Bálint, Tamás Gáspár Miklós, és a démonok2013. január 9.

"A természeti vallások világában az isteni szféra érintése gyakran társult a kicsapongással" (Dobszay László). A kozmosz életritmusát követő extázis keresése általában a téli napfordulóhoz kötődött, majd áttevődött az év utolsó napjának éjszakájára. Nem szakrális hedonizmusról van szó, hanem az istenekkel való kapcsolatteremtés kísérletéről, ezért a kereszténység sem erkölcsi okból utasította el, hanem teológiai megfontolásból; démonok előtti hódolatnak tartotta. "Aki a pogányok közé vegyül az nem üdvözül. Az, hogy valaki hisz, remél és szeret, még nem elég az üdvösséghez. Fontos ugyanis az, hogy mit hisz, mit remél és mit szeret" (Szent Ágoston). Magyar Bálint és Tamás Gáspár Miklós egész biztosan nem vegyült a pogányok közé, nem tivornyákkal töltötték a Szilvesztert, hiszen 2013. január 1-én kora reggel 8 illetve 9 órától a Klubrádió élő műsorának voltak a vendégei, amelyben kifejtették álláspontjukat a mai magyar politikai rendszer démoni vonásairól. Magyar Bálint az európai kultúra megtestesítőjeként totális ellentéte például Semjén Zsoltnak. Személyiségében, hangulatában, akárcsak Magyar Elek csöndes-szomorkás, Krúdy Gyula fíling. Tamás Gáspár Miklós gondolkodásában és szellemiségében mintaképe a keresztény politikusnak, a becsület, a következetesség, a felebaráti szeretet megvalósítója. Vele ellentétben Orbán Viktor démonikus jelenség, hatalmában tobzódó pogány főpap. Neki köszönhetően politikai őrjöngés és kicsapongás dúlja hazánkat, amit "üres és hitvány dalokkal, lakomákkal és tivornyákkal ülnek meg a pogányok" (Szent Ágoston).

2015. október 21., szerda

A matéria méltóságaAssisi Szent Ferenc nem volt zöld, még kevésbé vegetáriánus. Ferenc a természetben az Istennek való kiszolgáltatottságot, a Benne való bizalom allegóriáját látta. Számára a természet nem anya, hanem nővér, akit meg is intett, ha gyűjtögetett (méhek, hangyák). Ő volt az, aki megmentette Európát a buddhizmustól. Ferenc lényegében az antikapitalizmus ősforrása. Aquinói Szent Tamás viszont azzal, hogy Arisztotelészre hivatkozott, úgy tűnt a pogányságot akarja visszahozni, miközben az iszlámhoz is közeledik. Lényegében ő volt, aki megmentette Európát a platonista miszticizmustól. Tamás, bármilyen meglepő is, a szabadelvűség (liberalizmus) ősforrása. Ha most a két szentet összekapcsoljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ők voltak, akik megszabadították Európát egy szörnyű végzettől, az elszellemiesedéstől azzal, hogy a Megtestesülést helyezték a középpontba (G. K. Chesterton). Ezzel ugyanis az anyag fontos jelentőséget és méltóságot kapott. Később a protestantizmus nemcsak Platónhoz tért vissza, hanem Szent Ágoston szabadakarat-korlátozó nézeteihez is. Elutasította az értelem szabadságát, és az egyedül a hit elvét vezette be. "Lerombolta az értelmet és helyébe állította a befolyásolást." (G. K. Chesterton)


Részlet Gondolatok az antropozófiáról című írásomból.

2015. október 20., kedd

HungarikumA latin unicum (egyedülálló) szó elferdítéséből alkotott fogalom. Ilyen szófordulat más nyelvben nem létezik, tehát nincs germanikum, italikum, románikum, szlovákikum stb. A többi nép egyedülállónak vagy különlegességnek nevezi értékei, míg nálunk egy külön kultúra, egyenesen vallásos áhítat alakult ki a hungarikumok körül. Ez az ami tényleg hungarikum. Az oka ennek a szellemi mellékterméknek a kisebbségi komplexus, annak kompenzációja. Külön Hungarikum Bizottság dönt mik kerülhetnek be a hungarikumok közé, és a sor mára végeláthatatlanná vált. Ha megnézzük a hungarikumok honlapját gyermeteg indoklásaival, az önmagát nevetségessé tevő nép mítosza sejlik fel.


Nemes Dániel cikke alapján. Medikus Lap XI/1.
2015. október 15., csütörtök

Jung a közösségi nevelésrőlA jellem mégoly ideális közösségi formálása is a legnagyobb károkat okozhatja az egyén egyediségében. Ha bizonyos közösségi értékek az egyének egyediségének rovására épülnek ki, akkor ennek olyan egyén lesz az eredménye, aki talán eszményi módon megfelel a nevelésben alkalmazott szabályoknak, alapelveknek és módszereknek, és ezért minden olyan helyzethez és problémához alkalmazkodik, amelyek megfelelnek a nevelés kiindulópontját képező feltételeknek, viszont minden más dologban bizonytalan lesz, ahol az ismert szabályok hiányában egyéni döntésre van szükség.

C. G. Jung: A személyiség fejlődése, 140. oldal. Scolar Kiadó, 2008.

2015. szeptember 18., péntek

Varázshegy


Nagyon régóta készültem és annál is jobban vártam erre az eseményre, hiszen nem a megszokott környezetben indulhattam. Szombat reggel a pálya bejárásával kezdtem, amit gyalog tettem meg és nagyon nagy varázsa volt, ahogy ott sétálgatva azt próbáltam kitalálni, milyen meglepetésekkel és kihívásokkal vár minket a HEGY.

Apám Egerben lakott, és főleg nyaranta sokat voltam nála. Felsőtárkány és a Szalajka-völgy mellett Bélapátfalva volt leggyakoribb úti célunk. A tóban akkor még lehetett fürödni, sokat úsztam benne. Szemben a dombon tavasszal ibolya nyílt. A völgyben tovább a forrásnál úttörő-tábor, mindig idegenkedve néztem lakóit. A HEGY lenyűgöző, negyven éve még inkább mint ma, teltebb volt, nem volt még így lecsupaszítva.

Nagyon óvatosan indultam neki, hiszen minden alázatot és tiszteletet megkövetelt a pálya. Apránként kezdtek kirajzolódni az ívek, a pontok, és a zónák, de a nagy meleg miatt nem voltam képes annyit menni, mint amennyit szerettem volna, amit más miatt is sajnálok.

Aztán 1985-ben megszakadt apámmal a kapcsolatom, a bélapátfalvai utak is elmaradtak. Valamikor 2004-ben jártam legközelebb arra, akkor már meg lehetett közelíteni a HEGYet is, ott, ahol egykor a cementgyár gépei jártak. Gyalog mentem, ugyanott ahol most tizenegy évvel később te, és nagyon nagy varázsa volt, ahogy ott sétálgatva azt próbáltam kitalálni, milyen meglepetésekkel és kihívásokkal vár a HEGY. Apránként kezdtek kirajzolódni az ívek, a pontok, és a zónák, de a nagy meleg miatt nem voltam képes annyit menni, mint amennyit szerettem volna, amit más miatt is sajnálok.
A kvalifikációs körömre indulva kitört a jobboldali gl szem, de sikerült rajthoz állnom a gyors szerviznek köszönhetően. Egy álom valóra vált, amikor indulhattam a rózsaszín kis szörnyeteggel a Z4-el.

2006-ban nagy túrát tettem, Ómassáról jöttem át a fennsíkon keresztül Szilvásváradra - Istállóskő érintésével. Az egész út percre meg volt tervezve, reggel busszal Debrecenből Miskolcra, a lényeg hogy Egerből az utolsó busz hazafelé 18:15-kor indult, azt el kellett érnem. Sikerült ugyan, de azon a napon legalább öt kilót leadtam. A szilvásváradi buszból amíg csak lehetett figyeltem a HEGYet. Egerbe érve felnéztem a buszból apám erkélyére. Ott állt és cigizett. Egy pillanatra egymás szemébe néztünk, a busz máris ment tovább, belém pedig egy harmincéves emlék villant, egy egészen különös eset. Gyerekként ott álltam, ahol most ő, egy autóból felnézett rám valaki, mire megrémültem, mert úgy tűnt én néztem fel magamra. Nyilván képtelenség gondoltam akkor összezavarodva, és íme most valóra vált, felnéztem apámra.

Utoljára 2007-ben jártam Bélapátfalván, pontosabban a Bélkő tetején. Ómassáról jöttem, 18:35-re vissza is kellett érnem, hogy Miskolc Búzatérről 20:00-kor induló utolsó Busszal haza tudjak menni. A fennsíkon át pont oda jutni a HEGY tetejére. Ennek az útnak a rövidített változatát az Őrkőig akkoriban többször is megtettem. Az Őrkőről tiszta időben látni Egert, távcsővel felismerhetők a templomok. Ott tíz percet lehetett pihenni, a Bélkőn szinte semmit, indulni kellett vissza. Ekkor már ismertük egymást, de te azon a nyáron eltűntél. Az úton és a Bélkőn is rád gondoltam, arra hogy vajon merre lehetsz. Hirtelen beugrott egy település név, nem tudom honnan és miért. Később, amikor ismét láthattalak, kiderült az, ahol felnőttél.

Itt bosszulta meg magát a kevés edzés, hiszen ha napközben történik ez a kis baleset, akkor nem így indultam volna a kvalis körnek bosszúsan, idegesen, stresszesen. Sajnos ezek a tényezők megpecsételték a verseny kimenetelét, rontottam és fel kellett adnom. A végeredmény lyukas kartel, széttört -felnik, -csonkaállvány, -üvegszálas elemek és pár könnycsepp. Sajnos a végső összecsapáson nem tudok részt venni mint versenyző a kis Pinkivel, de úgy néz ki jövőre lesznek meglepetések, és újult erővel fogunk támadni...

A verseny napján feszült voltam, csak úgy tudat alatt, majd egyszerre éreztem, hogy valami történt veled, könnyezel, fel kell adnod a versenyt, baleset, de neked semmi bajod. Elmúlt a feszültség, megkönnyebbültem. Múltjaink összeérnek.


Anna beszámolójának felhasználásával készült.

Anna-történetek

2015. szeptember 11., péntek

Jung a diktatórikus államrólAhol a jogbizonytalanság, rendőri besúgás és terror légköre uralkodik, az emberek elmagányosodásra vannak ítélve, ami azonban éppenséggel célja és szándéka a diktatórikus államnak, mivel tehetetlen társadalmi elemek minél nagyobb tömegű felhalmozódásán alapul. Ezzel a veszéllyel szemben a szabad társadalomnak érzelmi természetű kötőanyagra van szüksége, vagyis egy elvre, amilyen például a karitásznak, a keresztényi felebaráti szeretetnek az elve. De éppen a felebaráti szeretet sínyli meg a leginkább a megértésnek a projekció által előidézett hiányát. A szabad társadalomnak ezért a legnagyobb mértékben érdeke, ha pszichológiai felismeréstől indíttatva foglalkozik az emberi kapcsolatok kérdésével, mert ettől függ tulajdonképpeni kohéziója és egyszersmind ereje. Ahol a szeretet megszűnik, elkezdődik a hatalom, az erőszak és a terror.

C. G. Jung - GW. 10. köt. 332. old.

2015. szeptember 9., szerda

Erőteljes elvárásMeghívó tanévkezdő szentmisére katolikus hit- és erkölcstanos gyerekeknek családjukkal együtt.

Lesz meglepetés ajándék!

A valós iszlám veszéllyel szemben nem a semmivel, hanem keresztény öntudatra ébredéssel tudunk jól védekezni. Ezért ez nemcsak egy meghívás, hanem erőteljes elvárás is. Meg fogjuk nézni, hogy személy szerint ki jött el.

Mindez a budapesti Szent Lajos Templom meghívója. Szerzője Szláby Tibor plébános. Ha megnézzük a templombelsőt, látjuk, hogy az oltár magyar zászlóval van letakarva, ami felettébb különös a nemzetek feletti katolikus egyháztól. Még világosabb lesz a dolog, ha meglátjuk az Árpádsávos lobogót is mellette. A jelenség országos.

Na ezért nem jár a fiam hittanra.


Erőteljes elvárás

Manzoni és a menekültekA kormány által szított menekültek körüli tömeghisztéria mibenlétét jól bemutatja Alessandro Manzoni Jegyesek című regényének 31-32. fejezete. A hisztéria oka ott a pestisjárvány volt, ám a tömeglélektani hatás ugyanaz.

Gólyatáborban nincs botrány?Gólyatáborban márpedig nem lehet botrány! Pedig volt.

Két hete a Debreceni Egyetem gólyatáborának bejáratánál megjelent két egyenruhás rendőr. A biztonsági szolgálatnak azt mondták kábítószeres ügyben. Miután bementek a lányoknál próbáltak szerencsét szexuális célzattal, ám a biztonsági szolgálat résen volt, és kérte parancsnokukkal való kapcsolat felvételét. Ők erre távoztak, majd a belváros örömlányainak szolgáltatásait vették igénybe fizetés nélkül. A rendőrség ezután elfogta őket. Egyikük a rendőrség alkalmazásában állt mint fegyveres biztonsági őr a menekülttáborban, a másik kirúgott volt rendőrszakközepes. Az esetről egyaránt hallgat a rendőrség és az Egyetem. Pedig volna tanulság, és méltán lehetne dicsérni a biztonsági szolgálatot. Ám a gólyatáborokban nincs botrány.

2015. szeptember 8., kedd

Mérgezett népMagyarország minden bárgyúságát el kell viselnünk, nem szabadulhatunk népünk karmaiból, mindenekelőtt a kormányfő egzaltságától, az állam szakadatlan akadékoskodásától, és a rossz időtől. Magyarországon az év háromnegyed részében rossz az idő, és ha azt hisszük, itt a tavasz, hónapokba telik, amíg valósággá válik, és rögtön nyár lesz belőle, ami viszont egyre melegebb. És az ősz, tulajdonképpen a legszebb évszak itt, ebben a rémes klíma uralta országban, ahol mindenkit próbára tesz a köszvény, a reuma, a gyakori viharok, és a jeges hideg már sokszor novemberben mindenkit arra emlékeztet, hogy léte maga a szakadatlan fenyegetettség. Nem beszélve a télről, ami mindent elviselhetetlenné tesz, ha túl vagyunk a harmincon. De a magyaroknak, ha Nyugatra kerülnek minderről fogalmuk sincs, mert már elfeledték honnan jöttek, mind visszavágynak ebbe a lapályba, ahol nehéz a levegő és bűzös, mindenhol rovarok milliói. Ide folyik be a világ szennye, olyan mint egy lefolyó, egy pöcegödör. Magyarország ténylegesen a világ pöcegödre, ahol persze dúsan tenyésznek a növények, csak éppen mérgezők, magukba szívják a világ minden mérgét. Aki eszik belőlük, maga is mérgező lesz. Mérgezett és mérgező. Csak külföldről behozott élelmet szabad itt enni, ha nem akarsz mérgezetté válni. Ilyen a magyar, mérgező-mérgezett. Az egyik nyugatra vágyik a másik haza, így legalább mind és mindig magas fokon és egyformán boldogtalanok.

Thomas Bernhard után szabadon

2015. szeptember 7., hétfő

A menekültek nem emberekMa reggel az iskola udvarán a fiammal halljuk a szülők beszélgetnek: nekem senki ne mondja, hogy a menekültek emberek, mert nem emberek.


Egészségügyi okból 1-2 havonta tarra vágatom a hajam, lassan huszonöt éve. Szombaton az utcán egy kutyát sétáltató ismeretlen férfi mellém érve így szólt? Fideszesen sétálgatunk? Bocsánat Jobbikosan - majd a földre köpött. Ő is rasszista.

2015. szeptember 1., kedd

HatárvadászokA határvadászszázadokat éppen most állítják fel a régiek helyére. Ugyanott fognak a vadra lesni, mint a régiek. Fiatalokból állítják össze, hogy szocializálódjanak. Parancsra emberekre vadászni. Menekültekre. Gyerekekre. A diktatúra elmélyítése.

A vadászok sosem voltak a barátaim. A vadászviselet vidéken már jó ideje úgyszólván nemzeti viseletté vált. Az embernek néha az a benyomása, hogy az egész magyar nép már csak vadászokból áll. Már Budapesten is ezrek szaladgálnak az utcán vadászszerelésben, ott is, ahol kizárólag komikus, groteszk és perverz. A vadászok mások barátai voltak, nem az enyémek, nekem ott voltak a kertészek. Magyarországon mindig is két tábor állt egymással szemben, a vadászoké meg a kertészeké. A vadászokat többnyire a falvakban látni, ahol kibiztosított fegyvereik körül ücsörögnek hájasan a kocsmában, s abszurd politikai nézeteiket hangoztatják, ami gyakran veszekedéssé fajul, majd persze, mint falun mindig, verekedéssel, következésképpen sérültekkel, sőt gyakran halálesetekkel végződik. A vadászok mindig is garázdák, kötekedők voltak. Ha valaki nem tetszik nekik, az első lehetséges alkalommal egyszerűen lelövik, s a bíróság előtt azt vallják, valami vadnak nézték. A magyarországi pertörténet bővelkedik ilyen vadászbalesetekben, az elkövető pedig többnyire figyelmeztetéssel megússza azzal a mottóval: akit vadász lő le, maga tehet róla. A vadászok mindig is fanatikusak voltak. Ténylegesen bizonyítható, hogy a világ összes szerencsétlenségének jó része a vadászokra vezethető vissza. A diktátorok szenvedélyes vadászok voltak, akik a vadászatért mindent odaadtak volna, akár a saját népüket is meggyilkolták volna a vadászatért, amint azt ugye nem egyszer láthattuk és láthatjuk. A vadászat hatalom, a vadászat világnézet. A vadászok voltak a fasiszták, a vadászok voltak a nemzetiszocialisták, és ma is azok. Magyarországon diktatúrák idején mindig a vadászok vitték a szót, amint ma is. Magyarország a vadászokon keresztül nyílegyenesen nemzetiszocialistává vált.


Thomas Bernhard után szabadon. Kioltás, 124-132. oldal. Kalligram, 2005.

2015. augusztus 31., hétfő

Jung: Állam ApaA bármilyen világi szervezethez való lelki tartozás soha nem elégítheti ki azt a szellemi és érzelmi igényt, amely valaha a szülőpár felé fordult. Ráadásul semmiképpen sem tesz jót egy világi szervezetnek, ha tagjai ilyen igényeket támasztanak vele szemben. Elég pontosan látjuk ezt azokban a megalapozatlan elvárásokban, amelyekkel a spirituálisan éretlen emberek az "Állam-bácsi"-val (Állam Apával) szemben fellépnek. Az hogy hová vezetnek az ilyen eltévelyedett vágyak, az jól látszik azokban az országokban, ahol a kormányzó vezetőknek sikerült a szuggesztiókra fogékony tömeg infantilis reményeit ügyesen kihasználva ténylegesen magukhoz ragadni az apai hatalmat: szellemi elszegényedés, elbutulás és erkölcsi degeneráció váltja fel a szellemi és erkölcsi célok felállítását, és hoznak létre egy olyan tömegpszichózist, amely csak katasztrófához vezethet.

C. G. Jung: A személyiség fejlődése, 83-84. oldal. Scolar, 2008.

2015. augusztus 26., szerda

Út a kollektivizmusbaA protestánsok, és különösen a kálvinizmus szerint Isten korlátlan uralkodó, aki teljesen szuverén módon dönt örök sorsunkról, függetlenül cselekedeteinktől. Az ember bármit tesz az isteni végzet mindent előre eldöntött, egyeseket az üdvösségre, másokat a kárhozatra teremtett. A kálvinizmus istenképe egy igazságtalan zsarnok képe, márpedig az emberek istenfogalmukkal összhangban építik fel államaikat.

Mivel Luther és Kálvin szerint az ember feladata csak az Isten hatalmának való teljes alávetettség lehet, ezért a protestantizmus pszichológiailag létrehozta azt az embertípust, amely alkalmas a hatalom előtti behódolásra, ahol az egyén teljes mértékben aláveti magát a hatalomnak, legyen az Isten, állam, vezér, vagy cég.

A kételyt, hogy valóban üdvözül-e az ember csak fanatizmussal lehet elnyomni: az a vallási közösség, amelyhez az illető tartozik, a kiválasztottak csoportja. Innen csak egy lépés, hogy a vallási csoportot a kiválasztott nemzet képe váltsa fel.

A kálvinizmus az engedelmességet és az alázatot követeli a biztonságérzetért cserébe. Az örök üdvösségért való törekvést felváltotta a gazdasági siker hajszolása. A kálvinizmus szerint a gazdasági siker az üdvösségre való kiválasztottság jele. Az állandó tevékenység nem más, mint menekülés a szorongás elől. Ebben a kényszeres neurózisban a tevékenység nem az elsődleges célt szolgálja, hanem jelzi, bekövetkezik az, amit már tőle függetlenül eldöntöttek. A munka így a belső kényszerítő erő kifejeződésévé vált, ami az önkegyetlenségig megy, az ember önmaga hajcsárjává vált. Saját keze munkája lett az Istene.

Kálvinban nem sok szánalom volt a szegények iránt. Mert amit a skolasztikusok mondanak, hogy a szeretet régibb, mint a hit és a remény, nem egyéb merő őrültségnél (Institutio Christianae religionis). A kálvinizmus fejlődése során gyakran intenek arra, hogy ne legyünk barátságosak az idegenekhez, és többször találkozhatunk a szegényekkel szembeni kérlelhetetlenséggel és általános gyanakvással. Mindez együtt jár mások megvetésével és a rasszizmus megjelenésével, miközben kivirágzik az álszentség.

A protestantizmus lélektanilag készítette fel az embert arra, hogy saját énjét jelentéktelennek érezze, és életét olyan céloknak rendelje alá, amelyek nem a saját céljai. Az út a vallási individualizmusból a társadalmi kollektivizmusba vezetett.


Az új világrend című írásom szerkesztett részlete.

2015. augusztus 10., hétfő

TanácsElsősorban és teljes mértékben meg kell szabadulnod nemzetedtől, abszolút önállóvá kell válnod. Eleinte csak belül, később már kívül is. Természetesen Magyarországról is el kell menned. A tieid nézetein, véleményén túl kell tenned magad, s akaratuk ellenére is el kell hagynod országod, nem követheted törvényeiket, mert azoknak egyetlen célja, hogy ide láncoljanak mindörökre. És tudod miért? Azért, hogy feláldozzanak a magyarság oltárán. Ám neked épp az ellenkezőjét kell tenned, nézeteiket nem oszthatod soha, mert azok az emberi szellem fejlődésével ellentétesek. Törvényeik nem érnek semmit, véleményük nem ér semmit. Bár szakadatlan mondják, hogy a javadat akarják, ellenedre vannak, mindent arra tesznek fel, hogy magukhoz láncoljanak, s ha nem hagyod, mindent elkövetnek, hogy megsemmisítsenek. Elképesztő kitartásra lesz szükséged, hogy megszabadulj tőlük, de te képes vagy rá. Óriási árat fogsz fizetni érte, de szabad leszel.

Thomas Bernhard után szabadon.

2015. július 29., szerda

TerminatorSzubjektív filmértelmezés


Terminator - tizennyolc éves voltam az első rész bemutatójakor, negyvenkilenc vagyok az ötödik rész vetítésekor - együtt öregedtünk meg. Filmet ritkán nézek, kizárólag az interneten. Moziba utoljára 1989-ben jártam (Pink Floyd The Wall), a tévét 1996-ban hajítottam ki. 2007-ben az egyetemi filmklubban láttam a Pink Floyd The Wall filmet, ami azért volt érdekes, mert az utcai jelenetek láttán a 2006-os őszi eseményekre asszociáltak a hallgatók. Azóta csak az internet. A Terminator Genisys-t is, igaz spanyol szinkronnal.

Fiatal éveimre a Pink Floyd The Wall mellett a Terminator első része volt nagy hatással. Mindkettőt 1986-ban húsz évesen láttam először, illegálisan behozott kazettákon.

A folytatások nem voltak, nem lehettek számomra azok, ami az első rész volt. A második először egyáltalán nem tetszett, hiszen itt egy egészen más személyiségű terminátor jelent meg, másként volt programozva. Úgy voltam vele, mint Sarah Connor - bizalmatlan. Csak most, hogy a fiam azonosul az ifjú John Connor szerepével enyhültem meg, ami jelzi, hogy érzelmi szál nélkül semmi nem működik.

A harmadik rész viszont egyből tetszett. Egyrészt lekerekített lett a történet, másrészt nagyon bejött a nő terminátor ötlete. Apró gesztusaiban nagyon is emberi.
A negyedik rész számomra érdektelen, az ötödiktől sem várhatunk túl sokat. Nem véletlen, hogy a legerősebb rész tulajdonképpen az elsőből való:Itt álljunk meg, és beszéljünk a mesterséges intelligencia kérdéséről, hiszen a gépek veszik át az uralmat és harcolnak az ember ellen. Maga a terminátor is az intelligencia jeleit mutatja, sőt a második résztől az érzelemét is. A mesterséges intelligencia materialista dolog. Arról a filozófiai álláspontról van szó, hogy az anyag az elsődleges, amely bizonyos feltételek között öntudatra ébred. Ezt az ébredési pontot hívjuk szingularitásnak. Ebben az esetben az ember is próbálhat létrehozni ilyen feltételeket.

Aki materialista az hisz ebben az opcióban. Azok, akik azon a filozófiai állásponton vannak, miszerint a szellemi létezés előbbre való, az nem hisz ebben. Mélyebbre tekintve látnunk kell, hogy az intelligencia szót fontos definiálnunk. Az előbb értelmes életként beszéltünk róla, mert eszerint tárgyalnak róla azok, akik a gépi értelmet lehetségesnek tartják. Az intelligencia fogalom mai használata végeredményben a megkülönböztetés képességét gyengíti. A számítástechnikában használt mesterséges intelligencia fogalom egy más, nem filozófiai, hanem pusztán megoldandó (megoldható) technikai kérdés.

Érdekes ebből a szempontból A gép (The Machine) című film. Forster regényét idézi (A gép megáll - The Machine Stops) bár semmi köze hozzá. Forster regényében több, mint száz évvel ezelőtt (1909) egy internetes világról ír, ahol az emberek már el se hagyják otthonaikat. A légijáratok (léghajók) üresen, mint valami mozgólépcsők járják útjukat. A Gép vallásos tisztelete van előírva, ám kezd szétesni a rendszer, egyre több dolog nem működik, míg végül sorban minden leáll. A film viszont egy gépről (robot) szól, amelybe egy adott nő agyának számítógépes programmá átalakított információit töltik be. A robot nem a nő életének meghosszabítása, hanem egy új önálló lény, amely sok dolgot örökölt "anyjától". Egy új faj jön létre, evolúciós szempontból magasabb rendű, mint az ember. Nem gép, embernél több, ahogy a Terminator Genisys-ben is halljuk. A film ritmusa jó, de a történet túl lapos, nem használja ki a témában rejlő lehetőségeket, nem bontja ki a filozófiai-technikai kérdést. A teljes film magyar szinkronnal itt megtekinthető.

A Terminator első része 1984 kultikus évében játszódik és lett bemutatva. Az orwelli év kiválasztása nem véletlen. A jövő roboturalma pokol az ember számára. Ami engem húsz évesen megragadott a filmben (és a Pink Floyd filmben is), az a diktatúra levegője, hiszen benne voltam, abban töltöttem egész addigi életem. A terminátorban azt az eltökéltséget láttam, ahogy magam szegültem szembe a hatalommal megalkuvást nem ismerve, a pusztulástól sem rettenve.Link

Pink Floyd - The Wall

Pater Sparrow - 1

2015. július 27., hétfő

SzemétdombEgy szemétdombra szültek, kezdte a műsort Laci bácsi, majd bemutatott egy nagyot - mindenható kormány. Később jött a Magyarország mi a fasz van veled. Nem volt jó kedvében ezt a kibaszott helikoptert vigyék a fejem elől. Mi a fiúval a léghajó közelében voltunk, a drónt röpítő bácsi mellett. Ott is volt probléma, egy kapatos úr zavarta a drónos bácsit. Előző nap a Rúzsa Magdi, na ő nekünk valahogy nem jön be. Akkor már inkább az Enter Shikari. A fiú szerint olyan Para-Kovácsnak való zene.Punkakot is láttunk, ugyanúgy néznek ki mint a negyven évvel ezelőttiek. Azután jött a Tankcsapda. Igen, régen apa is zenélt, olyan Para-Kovácsnak valókat. Ismerős lányok is voltak a Plazából. A távolban villámok világítottak, miközben arra gondoltam, itt mindenkit egy szemétdombra szültek.Másnap Anna-nap volt. A Kenézynél a mentőhelikopter felszállását néztük, azután a mentőállomáshoz mentünk. Este volt már, a szomszédos autóbuszállomásról indultak az utolsó távolsági járatok. Szomjasak voltunk, de vasárnap volt. A Plaza is bezár mire odaérnénk. Haza sétáltunk hát az éjszakában.MagyarázatJó akkor segítek, tehát Sorrow
ezoterikus trubadúr lírák verselése
a megoldás kulcsa: Napkitörés
Aurora borealis
az istennő története és a napszél fizikája
tudomány és mitológia
Nap és Fény kapcsolata
a többit rád bízom.2015. július 24., péntek

SorrowFekszem és emléked kísért
lebegő gondolatok az éj felett
gyermekből felnőtt lettél
a kín téged sem kerülhet
végül átszúrja testedet

mintha lányom lennél
kulcsod a zárban, lelkem kitárva
de nincs ok ébredésre
széked már üres
emléked belőlem pereg

bár letelt életem kora
örök jelenben múltunk
hangtalan állunk a csendben
érzem lelked melegét
nézz a szemembe

északi napszél fúj
fénye megvilágít
mágneses viharban
az időnek nincs hatalma
bennem örvénylik lelked folyója

2015. július 16., csütörtök

Az adócsökkentés kormányaAz adócsökkentés kormányának intézkedései 2010-214 között:


1. Adójóváírás megszüntetése.
2. Cafetéria adójának 25%-ról 37,5%-ra növelése.
3. A munkavállalói járulék 1,5%-os emelése.
4. Az áfa emelése 25%-ról 27%-ra.
5. Baleseti adó bevezetése (állami autókra nem vonatkozik).
6. Az EU5 norma alatti cégautók adójának jelentős emelése.
7. Népegészségügyi termékadó bevezetése, majd emelése
8. A termőföldből átminősített ingatlanok értékesítéséből származó 20% feletti többlet 48%-al adózik.
9. Az egyszerűsített vállalkozói adó 30%-ról 37%-ra emelése.
10. Környezetvédelmi termékdíj bevezetése, majd emelése.
11. Szeszesitalok jövedéki adójának emelése.
12. Dohányáruk jövedéki adójának emelése.
13. Gázolaj jövedéki adójának 13%-os emelése.
14. Bioetanol jövedéki adójának 75%-os emelése.
15. Autógáz jövedéki adójának 100%-os emelése.
16. Munkanélküli járadék 9 hónapról 3 hónapra csökkentése.
17. Gyógyszerkassza csökkentése.
18. A rendszeres szociális segély csökkentése.
19. 84 milliárd elvonása a felsőoktatásból (intézményekre lebontva 10-77%-os forráscsökkentés).
20. A bírósági eljárások illetékének drasztikus emelése.
21. Autópálya használati díjjának emelése.
22. A banki tranzakciós díj emelése.
23. Telekommunikációs adó bevezetése.
24. Többezres elbocsátás a közszférából.
25. A magánnyugdíjak államosítása.
26. A korkedvezményes nyugdíjak 16%-os adóval való megterhelése.

Forrás Wikipédia

2015. június 27., szombat

DiplomaA legtöbb diplomás azt hiszi, hogy tanulmányai befejeztével léte is elkészült, s kisujját sem mozdítja ismeretei és felismerései és jelleme gazdagításáért, sőt azt hiszi, léte csúcspontjára ért, akárcsak azon akadémikusok és orvosok jó része, akiket ismerek. Megrekedtek ebben a minden szempontból kétséges állapotban, miközben magától értetődik, hogy addig él az ember, amíg ismereteit bővíti, jellemét képezi és megszilárdítja. Mert aki nem dolgozik magán, az befejezte életét, attól fogva csak vegetál. Kielégíti őket a mindennapos üzletmenet, ami semmi mást nem igényel tőlük, mint a velük született tradicionális bárgyúságukat. Diplomájuk mint valami rendkívülit bizonyító, élethosszig érvényes garanciajegy a kezükben, holott a legjobb esetben is csak a rendkívüli korlátoltság garanciajegyéről lehet szó. Ötvenévesen, megrekedve huszonötéves nívójukon, minden többé-kevésbé nevetséges rajtuk. Az emberiség kilencven százaléka azt hiszi, hogy az utolsó tanulmányait igazoló, csinosan bekeretezett oklevél élete csúcsa. A legtöbb ember így gondolkodik, tiszta őrület. Nagyrészt csakis azért élnek, hogy bizonyítványokat és címeket szerezzenek, semmi más okból. Bizonyítványaira büszke a hentes és a filozófus, a konyhai segédszemélyzet és az ügyvéd és a bíró egyaránt. Nem az embert látják évszázadok óta, hanem a címet meg a bizonyítványt. Nem Kovács úrral találkoznak a McDonald's-ba hanem doktor Kováccsal, nem Szabó úrral ebédelnek, hanem a diplomás mérnökkel, akit véletlenül Szabónak hívnak. Persze az emberek mindig is ilyenek voltak. Mivel önmagukat sohase becsülték, évszázadokkal ezelőtt egyszerre csak bizonyítványnak kezdték nevezni magukat, és címnek, létüket önmaguk előtt igazolandó. Az utcákon bizonyítványok járnak hordákban, ember egy se. A számukra fontos, ám valójában kimondottan nevetséges iskolák elvégzését tartják életük csúcspontjának. Gimnázium, egyetem, micsoda áhítattal mondják ki! Az emberek borzalmasan korlátoltak, ezért uralkodnak ilyen deprimáló állapotok. Az egész világ bizonyítvány- és címkorságban szenved, s e kórsággal lehetetlenség normálisan élni.


Thomas Bernhard után szabadon. Kioltás 53-57. oldal. Kalligram, 2005.

DiplomaosztóItt ülök a könyvtárban, írással töltöm időmet, köröttem afrikai fiatalok készülnek vizsgáikra. Odaát a főépületben diplomaosztók egymás után. Ez azt jelenti, hogy nyitva a büfé, a lányok finom kávéval várnak, a cukrot is belerakják. Ez még onnan van, amikor karonülő volt a fiam. Ezt az apás karonülést mi terjesztettük el a városban, sokan megállítottak akkoriban. Most egyedül vagyok. Hétfőn a repülőtéren voltunk, ahol majdnem kitörtem a lábam. Messze látni onnan nagyon, a távolban az a ház is látszik, ahol Anna lakott, azt néztem és közben félreléptem, hát így. A hangároknál. Azóta csak ide a könyvtárig tudtunk elsántikálni, de ma délután talán eljutunk a Plazaba is. Diplomaosztó. A múlt hét péntekén egy jogász úgy vette át diplomáját, hogy fogalma sem volt, merre van a wc. No, de ezt nem is kell tudnia a diplomához. Gyorsan ki is írták egy lapra, merre a wc, ahhoz, amelyik éppen megint nem működött... Kiemelt felsőoktatási intézmény.

2015. június 24., szerda

Knut HamsunKeményen dolgozó kisember. A világirodalom meghatározó alakja. A természet vallásos tisztelője, meggyőződéses panteista. Proletár, akit Dosztojevszkijhez mérnek. Nobel-díjas író, kisebbrendűségi komplexussal. A kapitalizmus, a városi lét, a demokrácia elutasítója, a paraszti élet prófétája. Náci, aki szerint Hitler "a népek jogairól szóló evangélium hirdetője". Ugyanakkor egészen más kaliber mint a hazai náci írók, akik legfeljebb giccs-termelők mellette. Utolsó alkotása a Benőtt ösvényeken az önigazolás viszolyogtató mesterműve. Elválasztható-e egymástól az ember és alkotása? Igen, de nem teljesen. A napokban újból kiadták magyarul Hamsun legismertebb regényét az Éhség-et.


A hosszú élet átka

Aki a náciknak ajándékozta a Nobel-díját

Al Pacino nem játszik az Éhségben

Sajtból van a HoldKormány Közlemény


Az ARTISJUS kimutatása szerint a Magyarországon legtöbbet játszott 10 dal közül négy Demjén Ferenc szerzeménye. Ezen belül az első kettő is az övé:

- Darabokra törted a szívem
- Sajtból van a Hold

Ha Magyarországra jössz tiszteld zenei kultúránkat!

Magyarország Kormánya

2015. június 19., péntek

BürokráciaLázár János tavaly bejelentette, hogy idén januártól az állami ügyintézésben "jóval kevesebb hülye szabály" lesz. Íme egy példa: ha ön valamilyen bűncselekményt észlel, mondjuk korrupciót, de önmaga kilétét nem kívánja felfedni, akkor tehet feljelentést névtelen levélben. Ez tavaly még úgy ment, hogy a levél megérkezett városa rendőrségére, amely kivizsgálja az estet. Ma mondjuk Nyíregyházán feladja az ottani kapitányság címére feljelentését, levelét a posta automatikusan Budapestre viszi egy központi helyre, ahol egy erre a célra létrehozott apparátus elolvassa, majd elektronikusan megküldi Nyíregyházának. (Vagy ha fideszesről van szó benne, akkor nem küldik meg sehová hanem kidobják - mondják a rendőrök.) Visszafelé ugyanígy működik a dolog. Tavaly még ha egy levelet küldött a nyomozó az ügyésznek mondjuk Győrben, akkor a futár elvitte ötszáz méterre. Ma elektronikusan fel kell küldeni Budapestre, ahol az apparátus elolvassa, majd a futár valamikor elviszi Győrbe az ügyésznek. Így bontotta le Lázár János a bürokráciát.


Lázár János lebontja az állami bürokráciát

2015. június 10., szerda

Nacionalista nagypofájúsággal kompenzálunkRemek, megjelent a színpadon a félelem. A közép-kelet-európai lét sine qua non-ja. Egy csipetnyi félelem, egy kis adag rémület és egy leheletnyi rettegés - rázd össze, tégy hozzá kevéske nacionalizmust, szórd meg rasszizmussal, antiszemitizmusból csak éppenhogy, az íze végett, kis nemzeti frusztráció, melyet természetesen nacionalista nagypofájúsággal kompenzálunk, és koktélunkat érteni fogják itt is, ott is, emitt is, amott is.

Esterházy Péter: Mercedes Benz. Történelmi revü két részben.

A teljes mű a Kalligram folyóirat 2015 áprilisi számában olvasható. Készült a Szlovák Nemzeti Színház felkérésére. Bemutató a tervek szerint novemberben.

2015. május 20., szerda

Hamvas Béla


1. Hamvas Béla lakását 1945 januárjában bombatalálat érte, mindene megsemmisült, könyvtára és kéziratai is. Ez nagyban alakította már meglévő válság-érzetét. Ekkor döbbent rá arra, hogy minden múlandó, minden viszonylagos. A válság Hamvas alapélménye, létlátásának sarokköve. Létezni annyi, mint válságban lenni. Hamvas számára a válság átfogó, az egész univerzumot átszövő jelenség - létélmény. Válságban vagyunk, a bűnbeesés (létvesztés) óta. Mindent kritizál, a hagyomány erejét hirdeti. Korunk problémáját a humanizmusra vezeti vissza, ami szerinte az individuális szabadság-mániájával az elnyomás igazolása.

2. Hamvas meglátása szerint van valami a létezésben, valami romlás, aminek az ember az okozója: "vallásos terminológiával eredendő bűnnek nevezik, de amely nem csupán vallásos természetű, hanem elsősorban ontológiai esemény." Aki ezt nem vállalja fel, az lényegtelen pszeudoegzisztencia. A létromlás értelmét a hagyományból tudhatjuk meg. Hamvas a válságot mint rendszert krizeológiának nevezte el. Úgy látja, hogy az ember a krízis egy-egy szeletét érzékeli csupán, nem az egészet, az anyagi és szellemi lét komplexitását.

3. Az ember kedveli a rettegést, ami kedvez az apokaliptikus vízióknak, a hisztériakeltésnek. Veszélyben a természet, veszélyben a nemzet, veszélyben a kereszténység, veszélyben az ivóvíz, veszélyben a fenntartható fejlődés stb. Ezek mind csak részterületek, és nem látják, hogy az egész lét van veszélyben, mindig is abban volt, mert a lét válság. Az ok a bűn, az emberiség bűnbeesése, ezt tanítja minden ősi hagyomány. Amennyiben a hagyomány tudása a birtokunkban van, akkor lehetőség nyílik a kitörésre.

4. A válság létvesztés, amikor "az ember fejjel lefelé kezd élni". Vállalni kell a válságot, megérteni és dönteni. A kivezető út a hagyomány életre keltése, az emberiség együttes, hagyományhű cselekvése. Nem egyéni, hanem kollektív megdicsőülésről beszél. Hamvas szerint az emberiségnek egy közös lelke van.

5. Üdvözölte kora borzalmait, mert azok pozitív ellenerőket szabadítanak fel. Ez viszont egyéni tapasztalat, soha nem közös. A szellemi ember Hamvas szerint küldetéstudatos médium, aki közvetíti a tömeg felé az egyetemes értékeket. Próféta, akit megköveznek. Hamvas a tömeg megvetője, ami szerinte a humanizmus szülötte.

6. Bizánc hatására a humanizmus megmérgezte Európát, tönkretette kultúráját az igazságosság követelésével, a szegények védelmezésével, a lelkiismeret- és gondolatszabadság hangoztatásával. Kettészakította az embert a magánélethez való jog hangoztatásával. Bevezette a demokráciát, ami a tőkések uralma. A köztársaság csupán érdekközösség, a parlamentarizmus a pártok mögött álló kevesek uralma. A humanizmus ránk szabadította a primitív tömeg uralmát, az ösztönlényekét, démonok irányítják világunkat. Vissza kell tehát térnünk a hagyomány közvetítette isteni, autentikus emberi léthez. Ennek érdekében az első Orbán-kormány megalapította a Hamvas Intézetet (Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet), amelynek igazgatója Hankiss Ágnes.

Link

Hamvas Béla: A világválság

2015. május 12., kedd

Diktátor születettMost már egészen bizonyosan és végérvényesen.
"Elszomorító jelenetnek lehetünk tanúi. Hogyan tagadja meg egy humanista a humánum sokszínűségének örvendetességét, hogyan válik egy européer völkisch fajvédővé." (Joó Tibor: Öncsonkítás. Jegyzetek Németh László könyvéhez, 1939. Joó a Kisebbségben munka mélymagyar - hígmagyar megkülönböztetésére refrektál.)
2015. május 8., péntek

LyukimádókA 19. században Oroszország keleti kormányzóságaiban egy új szekta tűnt fel, a lyukazók vagy másként mondva a lyukimádók szektája. Híveik egy közepes méretű lyukat fúrtak belül házuk falába, és odahajolva ezt ismételgették: "Én lyukam, én kunyhóm, ments meg engemet!" Bijszk környékén a lyukimádók aránya elérte a lakosság kétharmadát. Házukat Isten földi birodalmának, a lyukat új evangéliumnak nevezték, önmagukat pedig igaz keresztényeknek. (Szolovjov: Az Antikrisztus története)


Tudj meg többet Szolovjovról, Trubeckojról, és a kétharmadról: itt!

2015. április 17., péntek

Ej, ráérünk arra még!

A magyar nyelv nyomasztóan hat az elmére, s az értelmet működése szempontjából ártalmas szintre szorítja le. A magyarok gondolkodása, akárcsak a magyar beszéd, hamar lebénul az alatt az emberhez méltatlan teher alatt, ami a magyar nyelv, amely minden gondolatot, mielőtt még kimondanánk, elnyom. Nyelvük következtében a magyarok gondolkodása csak nehézkesen fejlődhetett, és sosem bontakozhatott ki egésszé, amint azt a magyar történelem is bizonyítja. Az olasz nyelv például könnyű és végtelen, és úgy viszonyul a magyarhoz, mint egy módos és boldog családban teljes szabadságban nevelt gyermek viszonyul egy szegényhez, akit elnyomtak és ütöttek vertek. Vessük csak össze a magyar alaptörvény szövegét Dante bármely művével. Míg Dante szövegei szabadon szárnyalnak, addig az alaptörvény minden szava és mondata elkerülhetetlenül lehúzza gondolatainkat, minden mondata sárba tipor mindent. Öt éve, amikor ez a nép a kulturvilág és legfőképpen önmaga ellen háborúba lépett, azóta ebben az országban minden törvény törvénytelen. És mindennek a nyelv az okozója! Íme egy példa: "Előadtam kérelmemet. Üres arcok hallgattak. Lassan elbizonytalanodom, elfog az érzés, hogy talán japánul vagy valami egyéb, a magam s főként e katonák előtt ismeretlen nyelven találhattam megszólalni. Végre valaki azt mondja, meg kell várni a parancsnokot." Ebben minden benne van, a nyelv okozta közismert magyar szellemi tunyaság, és a még közismertebb magyar szolgalelkűség. Ez látható egy másik író esetében is, aki felismerve tehetetlenségét, az iszapbírkózást a magyarral, nemes egyszerűséggel zengő, üde élettől és erőtől duzzadó címet választott regényéhez: Harmonia caelestis. Vagy itt a líra, egy Négysoros, amit érteni vélnek, ám valójában a legkevésbé sincs így. A költő, ez az útszéli Isten épp ezért tért át a friss latinra, mely az egyetlen többfunkciós nyelv, bármi kimondható, és bármi elhallgatható vele, Et resurrexit tertia die. Mert a súlyos szavak nem mindig a legfontosabbak, miként a súlyos mondatok sem mindig a legfontosabbak. A magyarok erről hajlamosak megfeledkezni.


Thomas Bernhard után szabadon.

2015. április 13., hétfő

Kötelező hittan


Miért ürülnek ki a templomok? Például az iskolai hittan miatt, főleg ha az kötelező. Mindjárt megmondom miért. A 90-es években az egyik párt elnöke azt mondta a tévében: ahhoz, hogy keresztény legyen az ember, nem muszáj Istenben hinnie. Tegyük hozzá: elég ha iskolai hittanra jár. Annak ugyanis a célja az ideológiai nevelés, más szóval a Fidesz-KDNP-Jobbik számára a kereszténység szavazótábort jelent. Dobszay László talán tizenöt éve figyelmeztetett arra, hogy a templomok kiürüléséért azok a felelősek, akik a gyermekeket "átviszik a templomból az iskolákba, melyeknek nincs, nem lehet eleven kapcsolatuk a plébániákkal, az egykori plébániai ministránscsoportokkal, kiskórusokkal. Megjósoltam már tíz éve, hogy mi lesz az eredmény, ha a hittant elszakítják az oltár közeléből. Keserű elégtétel, hogy sokkal inkább bekövetkezett, mint legrosszabb jóslatomban gondoltam volna." Ma Magyarországon a kereszténységnek elsősorban a pártokhoz van köze, mérhetetlenül erkölcstelen és korrupt pártokhoz. A korrupcióban nem csak a kormánypártok vannak benne, hanem bőven a Jobbik és az egyházak apparátusai is. Ez tény, mely publikálva van, csak nincs rendszerszerűen egybegyűjtve. Mit mondott Dobszay? "Felelősek azok, akik Egyházunkat a pénz, az ingatlan és a politika szentháromságának a kultuszába vitték át." A mai magyar kereszténység, mint közösség sajnos vállalhatatlan. Miről van szó? Dobszay tudja: "a papok kilencvenöt százaléka maga sem tudja már a vallást, és ezért tanítani sem tudja, hanem helyette tanítja saját ötleteit - elhitetve az emberekkel, hogy ez a vallás."

Az idézetek Dobszay László: Jegyzetek a liturgiáról című könyvéből valók (308-310. oldal, Új Ember Kiadó, 2001.), amely jórészt az Új Ember hetilapban megjelent cikkeinek gyűjteménye. Az Egyház Fidesz-fordulatakor Tarjányi atyát leváltották a lap főszerkesztői tisztségéből, ami egyúttal Dobszay László kitiltását is jelentette a lapból.2015. április 9., csütörtök

Én-teriőrPara-Kovács Imrének a Magyar Narancsban megjelent miniatűr gyűjteménye, a 90-es évek hangulata, zamata és levegője. Annak ellenére vagy azért (hiteles) mert személyes. Megrostálva, a javát kiválogatva feszes, egyenletesen magas színvonalú lehetett volna. Fecsérlés? Ha más szempontból nézzük nem, hiszen így egészben tud teljes képet adni. Para-Kovács Imre nagyon érzi a nyelvet, a magyart és az irodalmat. Néhány tökéletesen elkapott szó tartja az egész struktúrát, az olvasó, mint hullámokon siklik a szövegen. Érződik, hogy nem szerkesztésről, hanem ösztönös cselekvésről van szó, könnyedén, lazán. Mintha lejegyzett beszédről lenne szó. Zenéről. Dupla album.


Para-Kovács Imre: Én-teriőr. Alexandra, 2003.

Semjén a szenvedélybetegSemjén Zsolt maga ismerte be, hogy szenvedélybeteg, hiszen állatokat elpusztítani csak úgy szórakozásból beteg egy dolog. Ha morális problémát sem okoz, akkor még inkább. (Fekete István írt erről gyönyörűen és mélyen.) Egy valamit azért tisztázzunk: a katolikus tanítás szerint az állatoknak is van lelke, sőt a növényeknek is. Az utóbbiaknak vegetatív, az előbbieknek érzékelő, míg az embernek értelmes lelke van. Ezt csak úgy mellékesen. Semjénék most éppen azzal riogatnak, hogy a baloldal állkeresztény pártot akar létrehozni. Nem tudom (nem hiszem), de nem is érdekel, mert Nyíri professzorral értek egyet, aki a rendszerváltás idején kézzel-lábbal tiltakozott a KDNP megalakítása ellen, mondván a kereszténység egy vallás, az egyetlen amely alapelvei szerint nem politikai párt. Ennek ellenére a jobboldal létrehozott egy állkeresztény pártot, mert a KDNP tettei szerint az. Semjén alakja egy tipikusan Nagy Inkvizítor (Dosztojevszkij), aki Jézust is elítélné, ha tehetné, mert az ítélkezés szenvedélybetegség nála.

2015. március 31., kedd

Illiberális oktatásAz oktatás az illiberális Orbán-rendszerben szolgaság, mert erőforrásá alacsonyítja az embert. A leigázás módja az, ahogy az oktatás engedelmes lényeket hoz létre, akiknek természetesnek kell elfogadniuk az őket körülvevő rendszert. Az oktatás ketté lett szakítva egy minimalista részre ahol a szegényeket szolgalelkűségre oktatják, és a kivételezettekre akik hozzáférhetnek a tudáshoz, feltéve ha bebizonyosdik róluk, hogy képesek a feltétel nélküli szabálykövetésre. Az emberek bért visznek haza, habár rá lettek nevelve, hogy fizetésnek gondolják, akárcsak arra, hogy lenézzék az alattuk lévőket. Az oktatás hierarchiája meggyőzi az embereket arról, hogy a tudás: privilégium. És az illiberális Orbán-rendszerben valóban az is. Ez a rendszer előre vetíti a fizetetlen rabszolgaságot. Az oktatás nem azonos a tudással. A tudást mint olyant az oktatás mindig csak részlegesen ragadja meg. A tudás mint gyakorlat mindig kisiklik az oktatás fennhatósága alól, és meghaladja azt. Vannak aki  nem hajlandók beilleszkedni az oktatást irányító és kommercializáló rezsimbe. A legelvontabb és legtermékenyebb tudás nem azonos azzal a szűkösséggel, amit az oktatás áruvá tétele és hierarchiája kényszerít ki. A valóság sokféle, és ellenáll a szabályozásnak. Az ellenállók a tudás autonómiájáért küzdenek. Az illiberális Orbán-rendszerben a javak kizárólag a gazdagság, és nem a tehetség és főként nem a szükséglet szerint vannak szétosztva. A presztízsoktatás meggátolja a tudáshoz való szabad, demokratikus hozzáférést. De vajon kinek a tulajdona a tudás? A kereszténység szerint a tudás Isten ajándéka, tehát ingyenes és mindenkié. Ellenállni annyit tesz, mint a tudást bármilyen formában továbbítani, ellenállni annyi, mint küzdeni a tanulás szabadságáért.


McKenzie Wark után szabadon.

2015. március 28., szombat

VércsoportA vércsoport

A megfigyelések alapján ma úgy gondolják, hogy az ide tartozó emberek hajlamosabbak túlreagálni a stresszt, és nagyobb esélyük van az emésztőrendszeri valamint a szív- és érrendszeri betegségekre.


B vércsoport

Ezek az emberek hajlamosabbak a hasnyálmirigy, vese és cukorbetegségre. Immunológiai szempontból azonban ők a legvédettebbek.


AB vércsoport

Tagjai között kevesebb az allergiás és a laktózérzékeny. Ellenben 82%-al nagyobb az esélyük az időskori elbutulásra.


0 vércsoport

Az ide tartozók kevésbé ellenállóak a vírus- és baktériumfertőzésekkel szemben, és gyakran allergiások. Az ebbe a vércsoportba tartozó nők körében magasabb a meddőség aránya.Forrás: Medikus lap, X/4.

Szívbarát margarin?A margarint csak egy molekula választja el a műanyagtól, és teljesen mesterséges.

Forrás: Medikus lap, X/4.

Nigériai hallgatóA nigériai harmadéves orvostanhallgató a Debreceni Egyetemen. Nem ő, hanem a finanszírozói választották Debrecent. Magyarország csendes, biztonságos és olcsó. Kommunikálni viszont nehéz, mert az itteniek csak magyarul beszélnek. Mielőtt idejött, mindenhol azt hallotta, hogy a magyarok rasszisták, de itt az egyetemen ő ezt soha nem tapasztalta. Úgy látja, hogy a nigériaiakkal ellentétben a magyarokban nincs kitartás, hamar feladják a dolgokat, van mit tanulniuk a nigériaiaktól.

Forrás: Medikus lap, X/4.

2015. március 19., csütörtök

ZárvatartásMegszülte gyermekét a múlthéten. Tegnap hazament és néhány óra múlva lefordult a székről és meghalt. A férje a mentők telefonos utasításai szerint próbálta újraéleszteni. Hiába, valószínűleg embólia. Ott állt tehetetlenül (derült égből) halott felesége mellett, miközben a csecsemő ordított, mert éhes volt. Mondja a mentőorvosnak, írna fel valami tápszert, mert enni kell a gyereknek. Elmondták neki milyen tápszer kell, a Tesco-ban mindig kapni. Igen ám, de a Tesco egy most hatályba lépő törvény szerint nemcsak vasárnap, hanem este tíz után minden nap be kell, hogy zárjon. Hát nem volt egyszerű az ügyeletes patikát elérni, sokkal több időt vett igénybe, és sokkal drágább is volt. Hogy mit gondolt és mit kívánt és kinek a fájdalomtól félig tébolyult apa, azt képzelje el mindenki maga.

PapírformaÍgy szokott ez lenni. A jobbközép gátat akar szabni a szélsőjobbnak, ezért rá tesz egy lapáttal, hogy átcsábítsa híveiket. Ezzel azonban a lakosság teljességét és legfőképpen saját híveit tolja jobbszélre. Azután kénytelen megint rá rakni egy lapáttal, meg megint, és ezzel megteremti egy szélsőjobboldali diktatúra feltételeit. A dolog öngerjesztő, túlmelegednek a fűtőelemek, egy ponton túl már nincs vissza út, a robbanás elkerülhetetlen. A történelmi felelősség tudjuk kié.


Csak idő kérdése, és a Jobbik lesz a legnépszerűbb

Tamás Gáspár Miklós

2015. március 17., kedd

JobbikKicsi a világ. Van egy elhíresült jobbikos országgyűlési képviselő, aki egykor ugyanabba a házba járt udvarolni, ahová én. Csak ő néhány emelettel feljebb. A lányok barátnők voltak, az övé egy veszett szép cigánylány. Közelebbről nem ismertük egymást. Öt évig járt a csajjal, aki gyakorlatilag tartotta; minden pénzét elszedte a fickó. Az apja abban az általános iskolában tanított, ahová én is jártam, ellopta a gyerekek pénzét, de erről barátunk nem tehet.

2015. március 10., kedd

Orbán Viktor és Hermann HesseOrbán Viktor a tegnapi rendkívüli nagyköveti értekezleten egy igen figyelemre méltó megjegyzést tett, miszerint nem értelmiségi, hanem kereskedői okoskodásra van szükség, és a magyar kormány ennek értelmében fogja használni az eszét. Mindennek mond ellent Hermann Hesse elsősorban az Üveggyönjátékban.

"Első és legfontosabb teendőnk (...) a tudás minden forrásának a tisztántartása. Ezért van ránk szüksége a népnek, ezért tart bennünket." A technikának, iparnak, kereskedelemnek, és minden másnak, szüksége van egy közös alapon nyugvó erkölcsre. Ha ez hiányzik, ha a szellem tisztelete elenyészik, akkor hamarosan minden kiszámíthatatlanná, megbízhatatlanná válik, a közlekedés épp úgy, mint a mérnökök tervrajzai. A bank és tőzsde is elveszíti érvényét és tekintélyét, s beáll a zűrzavar. A bölcsesség, az igazság keresése az egyedül fontos dolog. Ha ezt nem ismerik fel, és csak a közvetlen kézzelfogható képességek számítanak, akkor a szellemi-lelki értékek veszendőbe mennek, és minden összeomlik, káoszba fullad.

Nem Hesse az egyetlen, aki ezt világosan látta. G. K. Chesterton úgyan így vélekedett: Mi a baj a világgal?

Orbán Viktor láthatóan elvesztette minden realitás érzékét, és országunkat a káoszba taszítja.

 Magister Ludi

Simicska és ArisztotelészSimicska és Orbán. Tárgyilagosan nézem a dolgot, annak ellenére, hogy bármi rosszat elhiszek Orbánról, és e hitemet megtudom racionálisan magyarázni, sőt teológiailag is alá tudom támasztani. Simicskáról is sok rosszat gondolhatunk, ám az biztos, hogy okos ember, legalábbis meg van a magához való esze. Most például Orbán ügynöki történetében Arisztotelészre támaszkodik, aki Poétikájában arról ír, hogy a nem igaz dolgokat a téves következtetés módszerével kell elmesélni, vagyis egy hazugságot úgy kell elhitetni, hogy hozzáteszünk valami igazat, ami szükségszerűen következne belőle. Mivel tudjuk, hogy az utóbbi igaz, elménk tévesen arra következtetésre jut, hogy az előbbi valóban megtörtént.

De van itt valami más is. Arisztotelész szerint inkább kell választani a lehetetlen, de valószínűsíthető, mint a lehetséges, de hihetetlen dolgokat. Simicska vajon melyik utat választotta? Döntse el Ön kedves olvasó, tegye ezt tárgyilagosan akkor is, ha történetesen Orbán rajongó.

2015. március 9., hétfő

McDonald'sSzociálpszichológiai megfigyelés

Időpont: 2007-2008.
Időtartam: 2 év.
Helyszín: Debrecen és Miskolc McDonald's gyorséttermei.
Módszer: nem beavatkozó.

Az akció rövid összefoglalása:

A rendelések mintegy 40%-ban a következő detektívkérdést tették fel a kiszolgálók: "Adhatok hozzá üdítőt?" Ennek rögzítése után a rendelést annyi változtatással adtam le, hogy egy fél literes kólát (Coca-Cola) raktam a pultra. Azt várnánk, hogy a kérdést ezután nem teszik fel, ám éppen ellenkezőleg, immár 60%-ban hangzott el, és ami lényegesebb, amíg előzőleg 100%-ban az üdítő kifejezés szerepelt, addig most már 80%-ban a kóla szó. Később áttértem a literes üvegre; a hatás ugyanaz maradt.

Következtetés:

Láthatóan különösebb erőfeszítés nélkül sikerült embereket úgy nyilatkozatra bírnom, hogy én határoztam meg mit mondjanak. Mindezt úgy, hogy ők abban a tudatban voltak: önállóan, szabadon cselekszenek, döntenek. Bonyolultabb és hatékonyabb eljárásban, de lényegében ugyanez történik a választási kampányokban is. Vajon beszélhetünk-e ezek után szabad választásokról, ahol a nép akarata nyilvánul meg?


Az írás szerkesztett részlete A jövő elkezdődött című írásomnak.


Kapcsolódó írások:

Átmenet

Mi a baj a demokráciával?

Demokrácia és lelkiismeret2015. március 3., kedd

FuturistEgy a hatodik század elején élt bizánci elemző bonyolult történelmi rekonstrukció alapján felvázolta a jövőt. Figyelembe vette Bizánc és a Nyugat erejét, az akkor még egységes keresztény egyház hatalmát. Minden eshetőséget számba vett, az egyházszakadás veszélyét, a barbárok betörését Galliába és Britanniába, az afrikai és a hispániai helyzetet, és a többit, s ezzel valamennyi tényező a birtokában volt, amely a jövő szempontjából szerepet játszhatott. Miénk a világhatalom; tette le jelentését a császár elé. Ám egy kicsiny, távoli faluban Mohamed ekkor már tizennyolc éves volt.

Hilaire Belloc után szabadon.

2015. február 18., szerda

AndrogünA Férfi érezte, hogy a Nő nedves, vizes testének körvonalai pontosan beleillenek az ő testén lévő homorulatba, érezte, hogy beforr a születésétől magán hordozott, örök életre szóló sebe, kínlódott és szenvedett a bánattól és az elégedettlenségtől, nem is sejtve, hová fészkelték ezek be magukat. A Nő pedig, egész lényével semmi mást nem akart, csak egészen elrejtőzni benne, beleveszni örökre, átadni neki sérült emlékezetét, sápadt, semmiben sem biztos, szétforgácsolódott álmokban bolyongó, és bizonytalan határai közt állandóan elvesző "én"-jét. Nem a Férfi hatolt belé házastárs módjára, kitöltve a szűk, sehová sem vezető járatot, hanem a Nő hatolt belé és töltötte meg nemisége magvát, a Férfi előtt is ismeretlen belsejét, amit most váratlanul felfedezett magában. Lelkem lelke - suttogta a Férfi a Nő fülébe, miközben szorosan magához ölelte. Ahol a Férfi a bőrét érintette, a Nő feloldódott a boldogságban. Elérték az elérhetetlent, amit a szerelmesek a szexualitásban keresnek, a felszabadulást a testi függőség alól. Sikertelenül, hiszen a szegényes emberi közösülés csupán az orgazmusig juthat el, semmi nincs tovább, maga a test jelenti a végső határt. Velük viszont megtörtént a lehetetlen. És amikor szabadon és boldogan elhelyezkedtek egymásban, lélek a lélekben, kéz a kézben, betű a betűben, úgy tetszett, hogy ott van közöttük egy Harmadik. A Nő ismerte fel elsőként. A Férfi egy pillanattal később. A három személyű örök Egy, az Androgün ekkor ismét öntudatra ébredt.


Szövegértelmezési kísérlet.
Részlet az Ulickaja - Kukockij esetei című írásomból.

EU zászlóMagyarország Kormánya határozottan nem szereti az EU-s zászlót, azt lehetőleg száműzi mindenhonnan, nehogy identitásképző hatást gyakoroljon az emberekre.
De mit is jelképez az EU zászlója? Kevesen tudják, hogy keresztény női szimbólumról van szó. A zászló tervezője holland zsidó volt, aki túlélve a náci borzalmat, megmenekülését Jézusnak tulajdonítva katolizált. A zászló megtervezésénél a Jelenések könyvéből indult ki: "Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona." (Jel. 12,1-2.) a Kék szín Mária jelképe, ebbe helyezte bele az alkotó Mária koronáját. Az EU zászlója tehát: kék mezőben tizenkét aranyszínű csillagkorona; A Szűzanya jelképe. Ha nekünk már nem is jelenti ezt, akkor is jó tisztában lenni vele. Számunkra ugyanis az Orbán-rendszer következtében az EU lobogó azt jelenti, amit az angol a 19. században, vagy az amerikai a 20-ban. A szabadság jelképét!


Az EU zászló betiltása

2015. február 16., hétfő

CsaládvédelemA város közismert jobbikos politikusa a minap berontott a családvédelmi szolgálathoz. 17 éves lánya összeállt egy 34 éves családos férfivel, amiért az egyik családvédőt tette felelőssé. Ki fogja rúgatni, ígérte neki. Mi pontosan a problémája nem tudom, azt viszont igen, hogy az államtól várja minden gondja megoldását.

Új rendőrautóEgy új rendőrautót kapott az osztály. Ezért a pénzért hármat lehetett volna venni, de Audit vettek, az pedig ennyibe kerül. A probléma lényege, hogy minden felvételnél egy tesztlapot kell kitölteni, izzók, lámpa stb. ez 10 perc. Jött a forrónyom, riadó, tesztlap kitöltés. Azután a botrány, hiszen a forrónyomos csapat parnacsnoka vezette az Audit, márpedig rendeletbe adták, hogy parancsnokok nem kocsikázhatnak, nem azért vették az autókat. Na de akkor hogy dolgozzanak, ezt mondjátok meg Béláim? Az ORFK Bélái arra jutottak, hogy miért nem vitt magával sofőrt?


Gyors reagálás: 204 új rendőrautó áll szolgálatba


Ui.: Béláék oda döntöttek, hogy az ötszemélyes Audiba csak négyen ülhetnek, nehogy tönkremenjen.

2015. január 31., szombat

Az Orbán-rendszer politikai gazdaságtana


Helyzetjelentés


1. Ma Magyarországon az emberek boldogulásának útjában olyan akadályok állnak, mint az állam, amely inkompetens és korrupt, egy olyan társadalom, amelyben nem érvényesül a tehetség, valamint egy gyenge oktatási rendszer. De a magyarok tudják, hogy problémáik politikai eredetűek. Az átlagember előtt tornyosuló gazdasági akadályok valódi oka az, hogy Magyarországon a politikai hatalmat egy szűk elit birtokolja. Az emberek tudják, hogy legelőször ezen kell változtatni.

2. Ma a magyarok kétharmadának nem jár versenyképes oktatás, nincsenek gazdasági lehetőségeik, ezért nem tudják képességeiket és tehetségüket hasznosítani. A magyarok többsége elnyomásban él. Az állam ugyanis nem arra használja hatalmát, hogy hozzájáruljon az általános jólét megteremtéséhez. Az oktatási rendszer a nacionalista ideológiát bele tudja nevelni a gyermekekbe, de a szegénységet nem képes felszámolni. A kormány arra koncentrál, hogy elnyomásban tartsa a magyarokat. Orbán kezében az állam a tömegekkel szembeni diszkrimináció eszköze. Az Orbán-rendszert azért nevezzük kizsákmányolónak, mert azzal a céllal jött létre, hogy a társadalom egyik részhalmazától pénzt és forrást vonjon el a társadalom egy másik részhalmaza javára.

3. Az Orbán-rendszer azért olyan amilyen, mert egyes emberek és csoportok anyagilag sokkal jobban járnak, ha kizsákmányoló intézményrendszert alakítanak ki. A politikai intézmények határozzák meg, hogy mely társadalmi csoportok mekkora hatalommal bírnak, és hogy mire használják ezt a hatalmat. Ma Magyarországon a hatalommegosztás egy szűk körre korlátozódik, és ezen a szűk körön belül a hatalomgyakorlás korlátlan. Más szóval az Orbán-rendszer abszolutisztikus rendszer. Az abszolutisztikus rendszerekben a hatalom birtokosai gond nélkül alakíthatnak ki olyan gazdasági rendszert, amely anyagi és hatalmi vonatkozásaiban is a saját malmukra hajtja a vizet - a társadalom rovására. Egy ilyen rendszert épített ki Orbán Viktor és csapata 2010-2014 között.

4. A liberális demokráciákban a hatalom széles társadalmi körben van megosztva, miközben a hatalomgyakorlást korlátozza a fékek és egyensúlyok rendszere. Ebben a rendszerben a politikai hatalom nem egy embernek vagy egy szűk csoportnak van a kezében, hanem egy széles koalíció vagy több csoport vállán nyugszik, ugyanakkor az állam kellően központosított és erős. Az 1990-2010 közötti időszak problémája az volt, hogy két politikai-gazdasági klán harcolt egymás ellen, míg az egyik, természetesen az aljasabb, korlátlan hatalomhoz jutva kisajátította az államot a hozzá tartozó néppel együtt. Habár Magyarország 1989 után kiépítette a liberális demokrácia intézményrendszerét, ám a társadalom szövete változatlan maradt. 2010 után az egyetlen nagy vívmány a szabadság is veszendőbe ment, a hatalomra került csoport egy áldemokratikus autoriter rendszert épített ki.

5. Az Orbán-rendszer politikájának pillére a közmunkarendszer. Ez könnyíti meg a hatalmi elit számára a munkaerő kizsákmányolását. Célja az, hogy letörje a hatalmi elit által fizetendő béreket. Egy egész intézményi hálót hoztak létre, hogy kizsákmányolhassák saját népüket. Széles rétegek életszínvonalát azért szorítják le a létminimumra, hogy ők tegyék zsebre a fennmaradó jövedelmeket. Lényegében elveszik az emberektől a jogos bérüket. A létrehozott intézmények hatalmas vagyonokat termelnek, és teszik nagyon gazdaggá nemcsak az uralkodó réteget, hanem céljaik szerint leszármazottaikat is, így teremtve meg egy új arisztokráciát. A hatás: Magyarország lett Európa legegyenlőtlenebb társadalma, ahonnan saját vezetői kiszipolyozzák az összes gazdasági potenciált.

6. Az a gazdaságpolitika, ami széles rétegeket elszegényített, és ami tartósítja a szegénységet, és ami olyan értelmetlen szerződéseket eredményezett, mint a paksi bővítés vagy a vasárnapi zárvatartás stb., nem azért történtek, mert Orbán tájékozatlan lenne gazdasági téren. Ő nagyon is jól tudja, hogy ezek az intézkedések nem jók. Gazdaságpolitikáját azonban az a tény alakítja, hogy politikai támogatást vegyen magának, és fenntartsa antidemokratikus hatalmát. Gazdasági döntései tehát politikai célokat szolgálnak, lehetővé téve, hogy az ország erőforrásait saját emberei kezére játssza. Orbán szándékosan szegényíti el a magyarok széles rétegeit, és az oktatási rendszer leépítésével ezt a szegénységet tudatosan bebetonozza.

7. Az Orbán-rezsim társadalom-átalakító programja azt eredményezte, hogy a magyarok széles rétegei szegénységben nőnek fel, nem alakul ki bennük vállalkozói hajlam, elhal a kreativitásuk, és megfelelő oktatás nélkül esélyük sincs arra, hogy szakképzett munkaerő váljon belőlük. Amit az iskolában kapnak, az többnyire puszta propaganda, amely a rezsim legitimitását hivatott alátámasztani, a tankönyvek ideologikusak, ha egyáltalán megérkeznek a tanév vége előtt, de ez nem is fontos, a fő tárgy a testnevelés. Az angol nyelv és az informatika ellenjavallt a köznép számára. A szelektálás a születéssel történik, de legkésőbb 14 éves korban, amikor az állam dönti el, ki mehet gimnáziumba, a kiváltságosak iskolatípusába, ami a szülők lekáderezésével történik.

8. A szegregált oktatás azt jelenti, hogy a cigányokat rá akarják vezetni arra, hogy minden vonatkozásban a magyarokat szolgálják. Egy bizonyos foglalkoztatási szint felett a magyarok közösségében nincs számukra hely. Az Orbán-rezsim úgy gondolja, hogy semmi haszna sem lenne egy olyan képzésnek, amely azt a célt szolgálná, hogy a cigányok integrálódjanak a többségi társadalomba, mert nem tudnak és nem is fognak asszimilálódni. De persze a magyarokat sem oktatják, nehogy vállalkozókként mint konkurencia jelenjenek meg az oligarchák piacán.

9. A közmunkások egyre dagadó tábora és azok gyermekei tudják, hogy soha nem lehet saját tulajdonuk, saját vállalkozásuk, és nem tehetnek azért semmit, hogy jobban éljenek. Tudják, hogy a napi megélhetés is viszonylagos, tudják, hogy soha nem vehetik meg mindazt, amire szükségük lenne, vagy amire vágynak. Azt sem tudják biztosan, hogy milyen emberi jogok illetik meg őket. A közmunkás minden gyermeke és azok leszármazottja is közmunkás lesz. Ez a lényege az Orbán-rendszer oktatáspolitikájának.

10. Az Orbán-rezsim abszolutizmusának gazdasági erejét a monopóliumok és a kereskedelmet korlátozó megszorítások adják. A gazdaságot az oligarchák uralják, akik megakadályozzák új vállalkozások színrelépését. Ezért nem érdekeltek a magasan képzett, önálló polgárság létrejöttében, inkább a közmunkarendszerben, amely kiiktatja az emberekből a motivációt és a kezdeményezőképességet.

11. Egyszerre két oldalról kezdték rombolni a prosperitást és dinamizmust. Az egyik oldalon az oligarchák állnak, akiknek a külföldiek konkurenciát jelentenek. A bőséges árubehozatal miatt lementek azoknak a termékeknek az árai, amelyeket az oligarchák is előállítanak. Válaszul az oligarchák hatalomra juttatták a Fideszt, amely kiűzi a külföldieket a piacról. A másik oldalon egy még gonoszabb erő lépett működésbe: az oligarcháknak olcsó munkaerőre van szükségük, és ezt az olcsó erőforrást csak úgy tudják biztosítani, ha anyagilag tönkreteszik a magyarokat. És ezt módszeresen végre is hajtják. Vidéken például a földeket azok kapták meg, akiknek vagy politikai hatalmuk, vagy hatalmas vagyonuk volt, így ezek az emberek még hatalmasabbak lettek, olyannyira, hogy képesek befolyásolni, egészen pontosan: meghatározni a választások eredményét.

12. A lehetőséget mindehhez az új alaptörvény teremtette meg. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az új alaptörvény bevezetése óta a magyarok életszínvonala zuhanni kezdett. Az emberek képtelenek megélhetést keresni, és a tanulástól elzárva olcsó munkaerőként a hatalmon lévőket gazdagítják. A magyarok ma az olcsó munkaerő szerepét töltik be.

13. Liberális demokráciákban az emberek olyan vállalkozásokat indítanak, amilyet akarnak, Magyarországon az állami monopólium, a protekcionizmus, a korrupció, az ideológia mindent felülíró követelménye, és az általános szegénység folytán nem. A liberális demokráciákban a megkeresett pénzt az emberek arra költik, amire csak akarják, az illiberális Magyarországon korántsem. Az állam dönti el, mi jó és mi rossz, és azt is, hogy az általa jónak kikiáltott dolgot hol, mikor és kitől vehetik meg. Az állam egyes üzleteket a legkülönfélébb intézkedésekkel támogat, miközben más üzleteket igyekszik törvényekkel tönkretenni. Az igazság az, hogy Magyarország túl jelentéktelen ahhoz, hogy a világcégek foglalkoznának ezzel.

14. A liberális demokráciák lehetővé teszik, sőt ösztönzik, hogy az emberek minél nagyobb arányban vegyenek részt olyan gazdasági tevékenységekben, amelyekkel legjobban kibontakoztathatják tehetségüket és képességeiket, és amelyek lehetővé teszik, hogy saját kedvük szerint hozhassanak döntéseket. A liberális demokráciákban szavatolva van a magántulajdon biztonsága, a jogrendszer pártatlansága, a közszolgáltatások, új vállalkozások belépése a piacra és az, hogy az emberek maguk választhassák meg pályájukat. Az illiberális Magyarországon ezekből egyik sincs biztosítva. Ha egy vállalkozónak, vagy cégnek azzal kell számolnia, hogy munkájának eredményét ellopják, kisajátítják, vagy tevékenységét mindenféle adókkal teljesen ellehetetlenítik, úgy aligha lesz motivációja arra, hogy dolgozzon, nem is beszélve arról, hogy befektetésbe vagy innovációba fogjon. A nem nyilvános közbeszerzések a titkosított stratégiai megállapodások, mind az illiberalizmus tartópillérei. A feltétel a hatalmi elit bevonása a nagy üzletbe, és minden gazdasági hatalom kézbentartása, és ezzel a politikai hatalom biztosítása. A cégeknek a törvénytelenségekben minden mértéken felül partnernek kell lenniük.

15. Az Orbán-rendszerben, mint minden kizsákmányoló rendszerben a gazdasági intézményeket eleve úgy alakították ki, hogy kizárólag az elit irányíthassa a különböző erőforrásokat a többségi társadalommal szemben. Egy liberális társadalomban, ahol széles körben osztják meg a hatalmat, gyökeresen irtanák ki azt a gazdasági intézményt, amely kisajátítja az erőforrásokat, belépési korlátokat állít, és ellehetetleníti egyes üzletláncok működését, hogy a forgalomból csak kevesek profitálhassanak. A milliókat nyomorba döntő, egy szűk elitnek kedvező illiberális demokrácia elképzelhetetlen lenne a Fidesz totális politikai uralma nélkül. Ez a totális hatalom tette lehetővé egy új politikai-gazdasági rendszer kiépítését. A kizsákmányoló rendszer ugyanazt a szűk kört gazdagítja, akik azután vagyonuk és hatalmuk által megszilárdítják politikai dominanciájukat. Kezükben az állam arra való, hogy megvédjék vele politikai hatalmuk abszolutikus monopóliumát. Mindez azt jelenti, hogy a kizsákmányoló politikai és gazdasági intézmények támogatják egymást, és általában sokáig fennmaradnak.

16. Az Orbán-rezsim lényege, hogy minden újonnan piacra lépő üzletember és kereskedő megjelenése aláássa az ő kereskedelmi előjogaikat, hacsak azok be nem tagolódnak rendszerükbe, megosztva velük profitjukat. A hatalomért folytatott harc számukra arról szól, hogy ők határozzák meg a játékszabályokat, azt, hogy kik és milyen gazdasági tevékenységet folytathatnak, és azokból kik profitálhatnak. Mivel a kizsákmányoló rendszerekben a kizsákmányoltak nem remélhetik, hogy a hatalmon lévők önként átalakítják a politikai intézményeket és újraosztják a hatalmat, ezért átalakulás csak erőszak útján lehetséges.

17. Az alapvető közszolgáltatások leépítése zajlik, mert ez is a kizsákmányolást és saját hatalmuk megerősítését szolgálja a teljesen kiszolgáltatott nép fölött. Bár ezek a rendszerek szegénységet és stagnálást eredményeznek, képesek növekedést generálni, példa erre a Szovjetunió, vagy ma Kína. Ezek úgy értek el növekedést, hogy az elit közvetlenül az általa irányított magas termelékenységű tevékenységekbe csoportosította az erőforrásait. A másik lehetőség ha a kizsákmányoló rendszer egy liberális gazdaságot örököl, és a vezetőség úgy dönt nem akadályozza annak működését addig, amíg az nem veszélyezteti a politikai hatalmát. Mindkét estben a növekedés kulcsa a politikai centralizáció. Ám ez a növekedés nem lesz tartós. Amikor eléri korlátait, a növekedés leáll, akárcsak a Szovjetunió esetében 1970-ben. Hiába volt az elképesztő fejlődés, hiába hogy az űrversenyben és a nukleáris fegyverkezésben megelőzte az USA-t, a verseny hiánya és a kizsákmányolás miatt a pangás és összeomlás következett.

18. A gazdasági növekedést támogató kizsákmányoló rendszerekben a hatalom birtokosai jobban járnak, ha visszaélve hatalmukkal korlátozzák a piaci versenyt, hogy minden haszon az övék legyen. Ez a harácsolás azután leállítja a gazdasági növekedést. Ha az elit a jóléti állam végéről beszél, akkor az csupán annyit jelent, hogy hosszú távon akarja tartósítani hatalmát, kisajátítva magának az ország minden erőforrását. Az Orbán-rendszerben a kizsákmányolás mértékét jól mutatja a közmunkások bére, akik havonta két hétig ingyen munkára vannak kötelezve, akárcsak egykor a jobbágyok.

19. Vajon nem lenne-e jobb Orbánnak is, hogy olyan gazdasági intézményeket hozzon létre, amelyek jobb anyagi helyzetbe hozza a magyarokat, nem pedig elmélyíti szegénységüket? A válasz: nem. A gazdasági fejlődést ösztönző intézmények ugyanis újraosztják a jövedelmeket és a hatalmat, és ezzel ő és társai anyagilag rosszabbul járnának. Márpedig Orbán számára "a biztonság megelőzi az igazságosságot" (NEP, 84. oldal). XVI. Benedek találóan jegyezte meg, hogy "az olyan állam, melyet nem az igazságosság határoz meg, csak egy nagy rablóbanda lenne" (Deus caritas est enciklika 32-33. oldal). A magyar állam ténylegesen az.

20. Az alapvető probléma Orbán Viktor számára az, hogy a liberális demokráciákban szükségszerűen kialakulnak viták és konfliktusok. Amint ő maga 2009. szeptember 9-én Kötcsén kijelentette: "ehelyett huzamosan létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér, amely képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza - és ezt nem állandó vitákban teszi, hanem a maga természetességével képviseli." (Forrás: NolBlog.) Ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy Orbán tudatosan készült egy rendszerváltásra: "a magyarok gyökeres és alapvető változást akarnak (...), új politikai, társadalmi és gazdasági rendszert" (NEP, 2. oldal). Itt már a nép nevében beszél, mint minden diktátor, igazolni próbálva rendszerváltásnak törvénytelen mivoltát. A másik amit 2009-es beszéde jelent az, hogy az illiberális demokrácia a diktatúra egy válfaja. Orbán 2014. december 22-én a rendőrség legerősebb fegyverének a tekintélyt nevezte, amivel nem először kinyilvánította rendszere diktatórikus jellegét.

21. A gazdaságot fojtogatják az állami monopóliumok, az önkényesen kivetett adók. A politikai rendszer manipulált jogrenden alapul. Az államosítás mindennapossá vált. Folyik a kereskedelem és a gazdaság monopólizálása. A helyzet ma rosszabb, mint 1990-ben volt. A Brüsszel elleni szabadságharc arról szól, hogy az ország gátlástalan vezetői szabad kezet kapjanak saját népük kizsákmányolására. 2010 történelmi fordulat Magyarország számára. A hatalomra került Fidesz az ország átalakításával bebetonozta kizsákmányoló intézményrendszerét, korlátlan hatalmat adott önmagának, és így meg tudja teremteni a törvényes rendet, és szépen profitál az ország kirablásából.

Felhasznált irodalom


Daron Acemoglu - James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. HVG Kiadó, 2013.Link


Kizsákmányoló demokráciák

Jürgen Habermas Budapesten

Az Orbán-rendszer ideológiája

Az Orbán-rendszer politikai filozófiai kritikája

Az Orbán-rendszer irracionális eszmei háttere

Thomas Piketty

Szovjet típusú oktatás

MTA-tanulmány

Félelem és reszketés Magyarországon