2014. május 27., kedd

A gombakirályVolt egyszer egy nagy sötét erdő, benne sokféle gomba nőtt. Ezek egyszer elhatározták, hogy királyt választanak maguk közül. No de melyikük legyen a sok a közül? Ezen tanakodtak. A tinóru vagy a rizike? Netán a rókagomba vagy a kucsmagomba? A csiperke vagy a pöfeteg? Végül abban állapodtak meg hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? - Én! - kiáltott a légyölő galóca. Senkinek sincs ilyen gyönyörű gyöngyös skarlát kalpagja! Nézzétek csak a pöttyöket a kalpagomon, látjátok mi galócák félázsiai gombafaj vagyunk, különleges gombák. És különben is, a galócák soha nem lehetnek ellenzékben. Tiszteletet a galócáknak! Nekem mindenki engedelmeskedni fog, hiszen mindenki tudja, hogy a mérges gomba - veszedelmes! - Épp ezért nem lehetsz király! - intették le a többiek a hencegő galócát, mert a gombáknak több eszük van, mint az embereknek. Ekkor a fák árnyas rejtekében megpillantották a vargányát. Ez az egyszerű és kedves, halk szavú társuk mindig mindenkinek csak örömet szerzett. - Ő a legméltóbb! - kiáltozták a gombák, és szégyellték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült a nagy sötét erdőben, csak a galóca mérgelődött, még a kalpagját is földhöz vágta. "Csak a galóca!" - kiabálása még sokáig hallatszott, megtörve az erdő békéjét.


Lengyel népmese után szabadon.

2014. május 26., hétfő

Kerényi Imre, Orbán Viktor és a homofóbiaKerényi Imre az úgynevezett Keresztény Színházi Fesztivál alkalmából újból és ismét megnyilatkozott. "Buzilobbiról", Európáról, keresztény kultúráról beszélt. Ami a "buzikat" illeti, az európai kultúrkör az egyetlen, ahol tolerálták és tolerálják a homoszexualitást. Ez a demokráciával van összefüggésben. A katolicizmus sem csinált belőle különösebb problémát a reformációig. És mi a helyzet ma? XVI. Benedek pápa szerint a kereszténység és a felvilágosodás messzemenően konszenzusba hozható. Kerényi Imre úgylátszik erről még nem tud. Ám ha ez lenne a hivatalos irányvonal, akkor ehhez igazodna. Kerényi, szemben a miniszterelnökkel, nem gonosz ember, csak szeret népszerű lenni. És tudja, hogy ennek érdekében hol és mikor mit kell tennie és mondania. Szimpla ember, szimpla ügy. Semmi egyéb. Ami sokkal fontosabb, hogy Hitler is az európai kultúra terméke. Mármost az EP választás alacsony részvétele miatt magát túlnyerő Fideszt (kérdezzék csak Junkert) vezető Orbán Viktor az európai kultúra és a kereszténység védelmét ígérte az éjjel. Akárcsak egykor Hitler. Mert, hogy szerinte éppen letért Európa erről az útról. Akárcsak egykor Hitler. Szerinte tehát a kereszténység és a felvilágosodás egyáltalán nem hozható konszenzusba, célja a felvilágosodás elpusztítása. Akárcsak egykor Hitlernek. Kerényi elvenné a Színház- és Filmművészeti Egyetem jogát a színészképzésre a vele járó pénzel együtt. Orbán Viktor négy éve mást sem tesz, mint jogokat és pénzeket vesz el. Akárcsak egykor Hitler. Tegnap éjjel világossá tette, hogy egy véleményen van Kerényi Imrével. Pontosabban Kerényi Imre ővele. A választ már megadta Kulka Jánosnak.XVI. Benedek

Conchita Wurst

Kulka János

Kerényi Imre

Orbán Viktor

Ha valaki megölné Orbán ViktortOrbán Viktor kiállt a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés mellett. Mármost a katolikus egyház szerint " a büntetésnek elsősorban a bűn által okozott rendzavarás helyreállítása a célja" és nem a bosszúállás. "A börtönbüntetés azonfelül, hogy védi a közrendet és óvja a személyek biztonságát, gyógyító célzatú is: amennyire lehetséges, hozzá kell járulnia a vétkes megjavulásához." Amennyiben megjavult, miért kellene fogvatartani? Orbán Viktor szerint a halálbüntetés visszaállítása "megérne egy misét", mert ugyan elveszünk egy életet, de sok más élet kioltását megelőzzük vele. Mármost ha tényleges életfogytiglan bezárjuk őket, akkor miként követnek el további gyilkosságokat? Másrészt ha mondjuk valaki megölné Orbán Viktort, abból még nem következne, hogy bárki mást is el akarna tenni láb alól. Ha pedig arra gondolt, hogy elrettentő hatása van a halálbüntetésnek, akkor a tapasztalat bizonyítja, hogy téved. Továbbá "mivel az állam olyan lehetőségekkel rendelkezik, melyekkel hatékonyan tudja büntetni a büntetett, ártalmatlanná téve elkövetőjét anélkül, hogy véglegesen megfosztaná a jobbulás lehetőségétől, a tettes kivégzésének szükséges volta immár nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul." Ha pedig ez így van, akkor "a hatalom ezekre az eszközökre korlátozódjék (a vérontás nélküli eszközökre), mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét javainak és inkább összhangban állnak az emberi személy méltóságával." Ugyanis a büntetésnek "amennyire lehetséges, hozzá kell járulnia a vétkes megjavulásához." A kivégzés, amit a miniszterelnök ajánlott, erre nem alkalmas.


Az idézetek a Katolikus Egyház Katekizmusából valók (KEK 2266-2267).


Miniszterelnök

Halálbüntetés

2014. május 24., szombat

Szükségszerű a konfliktus Orbánnal
Szükségszerű a konfliktus Brüsszellel, mondta Orbán Viktor. A szükségszerűség hitét most hagyjuk. A tényleges életfogytiglan és halálbüntetés, mely "megérne egy misét" a miniszterelnök kedvenc témái. Legfőbb érve, hogy "igenis van visszatartó ereje". Ez valóban erős érv, mint az, hogy igenis lapos a Föld, igenis én vagyok a legokosabb, igenis toborzékolni fogok, ha nem kapom meg a cukorkámat. Tulajdonképpen a nemrég szentté avatott II. János Pál és XVI. Benedek pápával került szembe a miniszterelnök. Utóbbi üdvözölte a bebörtönzettek emberi méltóságát szemelőtt tartó büntetőjogi rendelkezések módosítását. A katolikus egyház szerint a demokrácia és a halálbüntetés távol áll egymástól, amiből következik, hogy Orbán Viktor távol áll a demokráciától. Ami az akácot, ezt a Kanadából behozott hungarikumot illeti, évtizedek óta küzdenek ellene a hazai szakemberek. Erőszakos kiirthatatlan faj, mint a butaság rendszere. De "szügyig állunk a konfliktusokban." Márpedig aki "nem áll ki magáért, az balek, lúzer, az nem alkalmas arra, hogy képviselje saját nemzetét." Igen, ez a beszéd, be is tartottam, legyen egyszer gondoltam, a miniszterelnök példaképem. Szükségszerű a konfliktus Orbán Viktor rendszerével, mert támadja családom, ott Budapesten akarják megmondani mit mikor hogyan. Minél kevesebb a konfliktus annál kevesebb érdeket lehet érvényesíteni. Miért gondolja bárki, hogy beleszólhat abba, hogy hat vagy hét évesen menjen iskolába a gyermekem, és ott miért kellene a miniszterelnök elképzelései szerint nevelni? Máris sikerült elérni, hogy a törvények betartásával még egy évig óvodás legyen. Miért gondolja azt bárki a világ bármely sarkán, hogy beleszólhat a mi életünkbe? Orbán minden szava visszaüt saját magára. Orbán az erő embere, csak abban tud gondolkodni. Tárgyalásos konszenzus helyett konfliktusokban utazik. XVI. Benedek pápa szerint a keresztény, ha a jog vagy az igazságosság ellen hoznak törvényeket, akkor nem engedelmeskedik, hanem ellenszegül. Sőt az egyház a fegyveres ellenállás jogát is megengedi, ha az emberi jogokat huzamos ideig megsértik, minden más eszköz ki lett merítve, nem okoz még nagyobb kárt, és alapos remény van a sikerre. (KEK 2243, DS 4453.) Jogos önvédelem.Miniszterelnök

Halálbüntetés

Nincs élet igazság nélkü

Demokrácia és lelkiismeret 

2014. május 17., szombat

Conchita Wurst és a longobárdok"Itt, e se férfi, se nő." (Edda óészaki ének, 8.33.)A szakállas nők mondája

(Paulus Diaconus, Gregorius Turonensis, és Viterbói Gottfried alapján.)


Ibor és Aio (Viterbói Gottfriednél Hibor és Hangio) vezetésével a winilek egyharmada kivonult őshazájából. (Ez azt jelenti, hogy otthon maradt a kétharmados többség.) Mármost vándorútjukon új országot kerestek, mely letelepülésre tetsző volna nekik, így jutottak arra a vidékre, melynek Schoringa volt a neve. A közelben éltek a vandálok, egy durva és győzelmektől büszke nép. Ezek megüzenték, hogy vandália jobban teljesít, ezért vagy befizetik a winilek a különadót, vagy készülhetnek a harcra. Ibor és Aio tanácskoztak anyjukkal, a bölcs asszonnyal Gambarával, és arra jutottak: jobb a szabadságért megvívni, mint azt bemocskolni adófizetéssel és rezsicsökkentéssel. Mármost a vandálok Wodan elé járultak és győzelemért könyörögtek. Az isten így válaszolt: "Azoknak adom a győzelmet, akiket napkeltekor először pillantok meg." A winilek láthatóan okosabbak voltak, mert eleve Wodan feleségéhez Freirához fordultak. Az igazság az, hogy természetesen Gambara ötlete volt ez is. (Freia [Freyja] egyébként az Edda szerint megérte a pénzét: "csellel ágyadba csaltad bátyád; fingod is fortyant ottan." 8.32. - Hoffmann Rózsa ha ezt tudnád...) A két nő tehát megbeszélte, hogy mi lesz. Freia tanácsára "a winil asszonyok bontsák ki hajukat, és úgy igazítsák arcuk köré, mintha szakáll volna, majd reggel álljanak férjeikkel együtt Wodan napkeletre néző ablaka elé." Minden az említett módon történt. Reggel, amikor Wodan kitekintett, így kiálltott: "Kik ezek a hosszúszakállúak?" Freia ráfelelt: "Akinek nevet adtál, annak kell adnod a győzelmet is!" Ily módon Wodan a szakállas nők népének adta a győzelmet, és attól fogva a winilek úgy hívták magukat, hogy hosszúszakállúak, vagyis longobárdok.


Conchita Wurst győzelme nem sok szót érdemelne, ha nem indított volna el valamiféle gondolkodást. A vandálok szerint dalfesztivált nyert a longobárd lobbi, elrabolták Európát. Nyilván nem hallottak a régi görögökről, nem olvasták Thuküdidész híres művét, a Peloponnészoszi háborút vagy legfeljebb csak azt a részét, hogy zsarnok uralom ez már a kezetekben, amit megragadni jogtalanság volt ugyan, de elbocsátani halálos veszedelem, ami azok részéről fenyeget benneteket, akik uralmatokban meggyűlöltek titeket. (2.63.)

Christoph Schönborn bécsi érsek ellenben örült a szakállas nő győzelmének: "Isten sokszínű kertjében nagy a tarkaság. Nem mindenki, aki férfinak születik, érzi magát annak, és ez így van a nők körében is. Emberként ugyanúgy megérdemlik a tiszteletet, mint bárki más."

Mindez összhangban van a katolikus egyház tanításával, miszerint a homoszexualitás "a különböző századokban és kultúrákban rendkívül változatos formát öltött." A zsidó-keresztény kultúrkörben ez a hajlam objektíve rendetlennek számít, ám tény, hogy jelentős számú férfiban és nőben ez a hajlam nagyon mélyen gyökerezik. "Lelki keletkezésének eredete még nagyban feltáratlan. (...) Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét." (Katolikus Egyház Katekizmusa, 2357-2359.) És még egy fontos megállapítás: Minden embernek, nőnek és férfinak egyaránt fel kell ismernie és el kell fogadnia szexuális identitását. (KEK, 2333.)

Egyébként a Szent Péter bazilikát is egy Conchita Wurst álmodta meg. "Az olyanok, mint ő, sok gúnynak, trágárságnak és intoleranciának vannak kitéve, márpedig a tolerancia azt jelenti, hogy tiszteletben tartunk másokat akkor is, ha nem osztozunk a meggyőződésében." (Christoph Schönborn)

Na ezt nem értik a vandálok.


A bécsi érsek

Nem fiú és nem lány

Edda

Die Langobarden

2014. május 10., szombat

ÜledékdiktatúraA Lajtán innen az ember természetes helyzete a kisebbségi helyzet, a szellemi ember itt mindig kitaszított helyzetben van, mindig tagadni kényszerül. A magyarság egy konstruktív, demokratikus érzelmű kisebbségből, és egy pusztító, dekonstruktív, nacionalista, agresszív többségből áll. 25 évvel ezelőtt reméltünk valamit. Azt reméltük, hogy végre eljön a demokrácia és vele megoldódónak problémáink. Nem ez történt. Az történt, hogy a demokrácia nem jött el. A demokrácia ugyanis több mint egy politikai rendszer, a demokrácia kultúra kérdése. Ez nem értékminősítés, hanem arról van szó, hogy Kelet-Európában az ismert történelmi hátrányok következtében nem a demokrácia fejlődött ki szervese. Az hogy mi fejlődött ki szervesen, annak éppen most vagyunk a tanúi. Hogy miféle demokrácia az, amit ma itt demokráciának neveznek, azt jól látjuk. A falakon kifüggesztve ott lóg a felirat: Nemzeti Együttműködés Rendszere. Kiszállunk az idővonatból, a miniszterelnök ott áll a sínek mentén és mindenkire rátekint. Most dől el valamennyiünk sorsa; generációkra előre. Csak ő tudja milyen sorsot szán nekünk. A diktátor, a diktatúra elveszi az embertől a saját sorsáért való felelősséget, a szabad cselekvés és a szabad önmeghatározás lehetőségét, infantilizálja állampolgárait. Az alkalmazkodás az Orbán-rendszer lényege, és a többség alkalmazkodik is. Az emberek sorba feladják eszményeiket és feladják önmagukat. A magyarok nem voltak képesek szabadon gondolkodni, visszafutottak hát a rabság csöndes nyugalmába. Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár, amit ezek összehordtak az leülepedett a nemzet lelkében. Orbán Viktor ezt az üledéket felkavarta, és ezzel ami jó és nemes volt ebben a népben, mindörökre tönkretette. Üledékdiktatúrájában most mint disznó a sárban, dagonyázik. Hitler és Orbán persze nem ugyanaz, de a dolog lényege azonos: mindkét rendszer, mint minden diktatúra a diszkriminációra épül. A diszkrimináció totalitása a tömeggyilkosság. Ez ott van a levegőben, ez minden diktatúra elve, lényege, ez titkos célja, kimondva, kimondatlanul. Minden diktatúra a gyűlölet rendszere.


Kertész Imre után szabadon.

2014. május 9., péntek

Süllyedő nemzetNémetországi tapasztalatok azt mutatják, hogy az úgynevezett Vergangenheitsbewältigung-ot, vagyis a történelmi közelmúlt feldolgozását a művelt réteg, a fiatal korosztályok is társadalmi és nemzeti kötelességnek tekintik. Magyarországon ugyanakkor megpróbálják elhallgatni a holokausztot, megpróbálják szűk "zsidó üggyé" degradálni, amire a nemzet legföljebb némi távoli sajnálkozással tekint. Az iszonyú valóság feltárására nincs lehetőség, de még a történelmi dokumentumok megjelentetésére sem. A nemzet felelőssége még csak föl sem vetődhet, pedig már Bibó István szorgalmazta a nemzet szembesítését a holokauszt tényeivel. Ehelyett 1990 után a magyar értelmiség egy része úgy döntött, hogy a holokauszt alól fel kell mentenünk magunkat, ám ezzel a nemzeti tudatot történelmi hazugságra alapozták. Ékes példa erre a német megszállás áldozatainak emlékműve. Ez és a Horthy-kultusz, az antiszemita írók nemzeti nagyságként való bemutatása, szellemük beemelése a köznevelésbe, így együtt és külön-külön is a hatszázezer meggyilkolt magyar zsidó emlékének nyilvános meggyalázása. Ugyanakkor a magyar történelmi tudat is sérült, mert elmaradt a lélek szabadságát biztosító tisztázó önvizsgálat. Az idő múlásával ez a mulasztás már nem lesz pótolható. Az Orbán-rendszer generálta antiszemitizmus egy pusztuló társadalom utolsó gesztusa. Tanúi vagyunk, ahogy egy nemzet süllyed el.


Kertész Imre után szabadon.

2014. május 8., csütörtök

NonprofitNagy intézmény lévén nálunk sok a büfé. Ezek egy részét egy nonprofit társaság üzemelteti, másokat vállalkozók. A piaci versenyben résztvevők egyikénél ugyanaz a szendvics, ami a nonprofit büfében 360 forint, nála csak 265 forint. Ez a helyzet a többi terméknél is. Ez csak azért érdekes, mert a kormány legfontosabb feladatának tartja a közszolgáltató cégek nonprofittá tételét.

EP"A mosolygós Úristen veszélyes." E. P.

2014. május 6., kedd

Kedves Péter!Egy napilapban látva olvasói leveled megértettem, hogy nincs semmi remény. Nincs remény a kibontakozásra, a fejlődésre elsősorban szellemi téren, nincs a jogállamra, nincs remény Európára. Egy MSZP-s politikus kesergéseire reagáltál "A népet, nemzetet nem lehet leváltani!" című írásoddal. Péter, ez a cím se más, mint igazodás. Nem belső meggyőződés abban az értelemben, hogy nem a tiéd ez a mondat Péter, hanem valaki másé. Őszintén írsz, becsületből, de ezek másvalaki gondolatai, amit a magadénak hiszel. Az MSZP-s politikus írását nem olvastam, nem is érdekel. Régről ismerjük egymást kedves Péter, ismerem emberi nagyságod, ez a hang nem méltó hozzád. Sérelmed az, hogy a helyi választási eredményt a fejletlenséggel magyarázza az MSZP-s politikus, és amint írod, szerinte ezért "nem értjük meg a Böszmefogás világmegváltó és nemzetromboló elképzeléseit." Azzal folytatod, hogy "az egyik debreceni filozófus professzor 1998-ban kesergett hasonlóan, amikor látta, hogy az azóta eltűnt álliberális párt az Alföldön teljesen sikertelen." Tehát az egész ország elmaradott, hiszen az egész országban hasonló az eredmény, habár folytatod, Budapesten még "vöröslik néhány folt, ami majd meg fog gyógyulni." Kedves Péter, a demokrácia, tehát a más véleményének elviselése, sőt megértése, a különböző nézetek együttélése, műveltség, kultúra kérdése. Jobboldali körökben 20 évig mást se lehetett hallani, mint azt, hogy a nép buta, ezért szavaz az MSZP-re. A mai hatalom mélységesen lenézi az embereket, téged is Péter. Így folytatod: "Elképesztő az a megvetéssel párosult gyűlölet, amelyet a magyar nemzettel szemben éreznek, táplálnak ezek az emberek itthon és külföldön, idegen segítséggel is." Ezt sem tőled hallottuk először, négy éve naponta mondogatják, jól felmondtad leckéjüket. Rohamosztagnak nevezed a "Böszmefogás vezérkarát", akik puccsra, polgárháborúra készülnek. Nem a művelt polgár, az egyetemi docens, a hívő katolikus, hanem az agresszív nacionalista hangja ez. "Nem kellene végre őszintén elgondolkodniuk, mi az oka ennek az újabb kétharmadnak?" Erre nincs mit mondanom. Ha nem látod, hogy 2014. április 6-án megbukott az Orbán-rendszer Alaptörvényével együtt, akkor nincs mit mondanom. Nem a hatalmuk dőlt meg természetesen, hanem a legitimitásuk. Természettudományos műveltségű lévén tudnod kell, hogy 30% az nem kétharmad. Az ország 30%-a nem erőltethet rá egy rendszert a 70%-ra, csak és kizárólag erőszakkal. Kedves Péter, a demokrácia kultúra kérdése.