2018. július 10., kedd

Történelem

Azt mondta minden rendben, szabályosan ment. Legalábbis ott, ahol ő számolta a szavazatokat. Csak a végeredményt nem érti, mert az arányok nem ezek voltak. Ma azt mondta, hogy szóbeli utasítás szerint a kétharmadnak meg kellett lennie. Eszerint folyt a szavazatszámlálás. A győzelem biztos volt a kétharmad ellenben nem. Márpedig arra feltétlenül szükségük volt. A történelemkönyvekbe az idei év úgy fog bekerülni, mint amelyikben egy megrendezett parlamenti választás eredményének meghamisításával újból kétharmadot szereztek, és ennek segítségével kiépítettek egy totalitárius rendszert.

2018. június 4., hétfő

Alice Miller - az autoriter vezető

Alice Miller bántalmazáson nem csak a testi és lelki terrort érti, hanem azt a totalitárius családi légkört, amely lehetetlenné teszi a gyermek számára, hogy egyáltalán észrevegye azt, hogy őt bántalmazzák. Az áldozat ezt a nevelési mintát később felnőttként a társával és a saját gyerekeivel folytatja tovább, átviszi a munkahelyére és a politikába. A gyerekkorban szerzett belső szorongást külső hatalomgyakorlással kompenzálja. Belőlük lesznek az önkényurak a családban, munkahelyen vagy egy egész ország élén, akiket gyerekként megaláztak, és akik később korlátlan hatalom segítségével próbálnak meg tiszteletet kikényszeríteni maguknak. Leginkább a politikában lehet megfigyelni, hogy a hatalom és elismerés iránti éhség soha nem hagy alább, soha nem nyer kielégülést. Ám az is megfigyelhető, hogy minél több hatalomhoz jutnak az ilyen emberek, annál inkább jellemző, hogy az ismétlési kényszer hatására újból tehetetlenné válnak. Oly mértékű szorongást ébreszt gyermekkoruk valósága, hogy inkább egész népüket széttiporják, generációk életét teszik tönkre, csak azért, hogy ne kelljen megérezniük a saját valóságukat. Rettegnek önmaguk semmiségének érzetétől. Úgy vélik, csak úgy szerezhetik vissza elvesztett önbecsülésüket, ha ugyanolyan hatalommal rendelkeznek mások felett, amilyennel őfelette rendelkeztek gyermekkorában. Ha összehasonlítjuk az autoriter rendszerek vezetőit azt látjuk, hogy gyermekkorukban mindannyiukat megalázták és elnyomták. Korlátlan hatalmat kell tehát szereznie mások felett, hogy a hatalom által feledtethesse a gyermekkorban elszenvedett sérelmeket. Az autoriter vezető pszichológiai szempontból mindig a szülő szerepét tölti be. Mivel civilizációnk a szülő feltétlen tiszteletét írja elő, ezért az autoriter vezető minél erőszakosabb, könyörtelenebb, annál több odaadásra számíthat a híveitől. Önmagukban az emberek a szülő oldalán állnak a gyermek ellenében, elfojtják bántalmazásaik emlékét, ha pedig felszínre kerül megmagyarázzák és felmentik szüleiket. (Ugyanez a mechanizmus működik akkor is, amikor egykor ártatlan gyermekek felnőttként képesek megmagyarázni, védelmezni, vagy nemlétezőnek tekinteni a holokausztot.) Végül is jót tett az az egy-két pofon amit kaptam, mondják, a szüleim helyesen cselekedtek. Pedig amit nevelésnek mondanak az nem nevelés, hanem bántalmazás. Ezzel lényegében kilépnek áldozati szerepükből miközben szüleikhez is hűek maradnak. A felnőtté válás azonban azt jelenti, hogy szembesülünk az igazsággal, hogy nem fojtjuk el többé, és főként azt, hogy leválunk szüleinkről. A szülőszeretet feltétlen, mindenek fölötti előírása a gyermeki lét konzerválása. Az infantilis társadalom soha nem lesz szabad.


Irodalom

Alice Miller: A test kiáltása. A szülői bántás hosszútávú következményei. Ursus Libris, 2017.

2018. május 26., szombat

Jung a mély-énről

Eckhart mester a semmiről beszél akárcsak a konfuciánusok, az üresség középpontjáról, ami a mély-én (Selbst) kialakulásának az előfeltétele. A mély-én nem veleszületett adottság, hanem az individuációs folyamat során alakul ki bennünk. Ennek feltétele először a nyugati kultúrában jelent meg, mintegy ezer évvel ezelőtt. A mély-én csupán bennünk szunnyadó lehetőség, amely egy meghatározott pszichikai folyamat által jöhet létre. Ez azonban egyáltalán nem szükségszerű, sőt a legtöbb ember esetében soha nem is jön létre. Itt nem a tudatosodás vagy az intelligencia számít, hanem a sok apró önmagában jelentéktelen döntés, aminek személyesnek kell lennie. A válaszainktól függ minden. Akinek van saját véleménye, aki állást foglal, felelősséget érez, aki tudja, hogy vannak feladatai, abban megszületett a mély-én. Ez akár már a gyermekkorban bekövetkezhet, de a legtöbb felnőttből hiányzik. A mai magyar társadalom teljes mértékben gátolja a mély-én kialakulását, a hatalom célja mintha kizárólag az volna, hogy a magyar infantilis nép maradjon, amely így könnyen irányíthatóvá válik és nem lázad, hanem elnyomóit szüleiként szereti és tiszteli. Azért támadják a civil szervezeteket, mert azok puszta létükkel öntevékenységre késztetnek, az öntudatra ébredésre. Az atyáskodó állam azonban engedelmességet vár el tőlünk, sőt követel. Az infantilis lét a szélsőséges politikai nézet előfeltétele. Visszatérve kiinduló gondolatunkhoz megállapíthatjuk, hogy a belső üresség nem cél, hanem lehetőség arra, hogy kitöltsük tartalommal. Amikor a nyugati ember Keleten keresi önmagát, azzal visszahull a gyermeki létbe, ezért éledtek fel újra a gyermeteg szélsőjobboldali eszmék. A Nyugat feltámadása önmaga megismerésében rejlik, amely hordozza az emberiség legősibb tanítását, méghozzá a legmagasabb fokra fejlesztve. Az emberiség tudását önmagáról egységbe foglalva Sigmund Freud rendszerében találjuk, amely lényegében az ember önismereti útmutatása, egy magasabb szintű létrend tudománya. Ennek leágazása C. G. Jung elmélete, amely bizonyos kérdésekben finomítja a képet.

2018. április 28., szombat

Szeifert Natália: Az altató szerekről

Nem szájon át, egymás sebein át
Kell mérget szívniuk a szeretőknek

A borító ragadott meg elsőként. Húsz éve nem tudok aludni, ezért érdeklődve vettem kézbe a könyvet, és bár az én problémámra nem adhatott megoldást, ám valamit megtudhattam a megismerhetetlenről - a nőről. Talán. Az alcím Ágyregény figyelmeztetés, hogy miről is van szó. A testiségről, esetleg az abból fakadó lelki vonzalomról. A szerelemben mindez fordítva van. A könyv viszonylag röviden mond sokat, tehát hatását tekintve vers. "Ellentmondásnak tűnik sokat mondani röviden. Azt hiszem azért, mert az." Mondatszerkesztése az élő nyelvet követi. Vallomásregény, ettől modern, Freud óta ez az igazoltan helyes irány. A két főszereplő fejezetenkénti folyamatos egymásutánisága a két történet összekeveredését okozza. Nem tudjuk, hogy mi történt kivel. Meglátásom szerint ez a könyv legfőbb értéke, ugyanis nem mással, mit egy zenedarabbal állunk szembe. Ez a regény egy fúga, ahol a szólamok kergetik egymást, egybefonódnak, és szétválnak, a hallgató (olvasó) számára szinte követhetetlenül. Ez egy nagyon fontos hatáselem. A történet vége nyitott, nem lekerített, nem lezárt. Ablakot nyit az életre, ami folytatódik a sajátunkba emelve a tapasztalatokat. A regény itt-ott érezhető kidolgozatlanságai, elsősorban az átvezetéseknél értelmet kaphatnak életszerűségeivel. Az altató szerekről megkerülhetetlen a magyar irodalomban a nők ábrázolását vizsgálók számára.


Szeifert Natália: Az altató szerekről. Ágyregény. Kalligram, 2017.


Frissítés: 2018. május 7., hétfő

Egy nő olvasó meglátásai: A regény lényegi mondanivalója az, hogy a szerek nem képesek megoldani a problémákat. Amint az altató nem oldja meg az álmatlanság okát, úgy a szex sem a lelki problémákat. A pótszerek nem képesek betölteni azt az űrt, amit valaminek vagy valakinek a hiánya okoz. Ez igaz a rákos betegeknek való felolvasásra is, amely olyan, mint sokak számára a vallás, csupán pótszer, ami nem töltheti be a bennük lévő űrt. Minden probléma gyökere a gyerekkorba vezethető vissza, ezt jelképezi a babaház. A könyv kidolgozása nagyszerűen sikerült, különösen Zsuzsa férjének világa. Szó nincs arról, hogy összekeverednének a történetek, mindig pontosan tudható éppen kiről olvasunk. A két nő megoldási kísérletei kudarcba fulladnak, mert nem megoldások, hanem altató szerek. Szeifert Natália regénye nem altató szer, hanem ébresztő az ön-altatásból.


Mindketten egyetértettünk abban, esetenként más-más okból, hogy az alábbi videó negatív kritikai észrevételei nem helytállóak.
2018. április 24., kedd

Debrecen no-go zóna

Debrecen-Északnyugat, ahol élek valóságos no-go zóna. Itt található az egyetem népes külföldi hallgatókkal a világ minden részéről, de főleg arab, afrikai, indiai, távol-keleti fiatalokkal. Esténként már ők vannak többségben az utcákon. A rendőrautók csak áthúznak, gyalogos járőr egyáltalán nincs erre. Az utóbbi időben több nőt is megerőszakoltak a városban, igaz mindet a zónán kívül fehér bőrű magyarok. A minap sötétedés után egy harminc fős arab csapattal találkoztam, de nem bántottak. A játszóterek sportpályáin arabok játszanak baseball-t, ami legalább annyira idegen a mi kultúránktól, mint a football. Meg is látszik, hová jutottunk miatta.

2018. április 23., hétfő

Soros-nóta

Soros Gyurka azt üzente, elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza.

(A 19. században a Kossuth-nóta a baloldali pártok választási éneke volt.)

2018. április 16., hétfő

A Putyin-terv zsoldosai

Orbán Viktor, Németh Szilárd, Kövér László, Deutsch Tamás, Bayer Zsolt, Pataki Attila, Semjén Zsolt, Kósa Lajos, Tasó László, Rozi néni, Szilvássy Zoltán, Habony Árpád, Andy Vajna és Timike, Varga Mihály, Hoffmann Rózsa, Balog Zoltán, Wass Albert, Kádár János, Marosán György, Rogán Antal, Batu kán, Toldi György, Pintér Sándor, Áder János, Fekete György, Julius Jacob von Haynau, Donald Trump, Rákosi Mátyás, Kerényi Imre, és a magyar válogatott focicsapat.

Aki még szeretne a listára felkerülni az jelentkezzen a világ bármely pontján az Oroszországi Föderáció nagykövetségein és konzulátusain, vagy a legközelebbi KGB ügynöknél.