2014. március 31., hétfő

VakarcsElső dolga volt kiszaladni Brüsszelbe, hogy ő jó kutya, csak engedjenek egy kicsit nagyobb hiányt. Nem engedtek, hát szaladt Putyinhoz, de az oldalba rúgta. Ezután négy évig futkosot szerte a világban, hogy gazdit találjon magának. Sehol nem kellett ez a vakarcs. Végül szűkölve kúszott vissza Putyin lábához. Jó mondta az, de láncraverlek. Boldogan nyalta talpát, végre van gazdija.

Vigyázz Európa, áruló van közöttünk!

Ferge ZsuzsaFerge Zsuzsa a múlt héten a Klubrádióban ismertetett néhány kutatási adatot. Eszerint 2010-ben az egyetemi diplomás családok 2%-a nélkülözött, éheztek az ott élő gyermekek. 2014-ben ez már elérte a 8%-ot. Magyarország jobban teljesít? 2010-ben a 8 általános végzettségű családok 70%-a nélkülözött, éheztek az ott élő gyermekek. 2014-ben ez már elérte a 80%-ot. Magyarország jobban teljesít? Ferge Zsuzsa szerint Orbán Viktor tudatában van, hogy országában 3 millió ember nyomorog, de ez szerinte szükséges ahhoz, hogy a többieknek több jusson. Ez számomra nyilvánvaló, ugyanis itt arról világosítottak fel, hogy nem lehet minden társadalmi osztályt támogatni, erre nincs lehetőség, hanem ki kell választani közülük egyet. "A biztonság megelőzi az igazságosságot." Orbán Viktor - NEP, 84. oldal. Ha most megnézzük, hogy a gázártámogatás megszünte a legszegényebbek gázszámláját illetve központifűtésszámláját egyik napról a másikra 60%-al felemelte, mindez párosulva az egykulcsos adóval, ami fizetéscsökkennéssel járt számukra, és ott van az ÁFA emelés is, akkor beláthatjuk, hogy ez a gondolkodás nem egyéb, mint közönséges sátánizmus. Tisztán kultúrtörténeti szempontból.

2014. március 29., szombat

Viszolyogtató operettViszolyogtató operett az élet. Természetesen. Ez Thomas Bernhard és az én véleményem. Mindenféleképpen. Bernhard "Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne" című elbeszélése Francois Mauriac regényét idézi fel bennem. A "Viperafészek" a francia katolikus felső-középosztály képmutató világát, Bernhard az osztrák katolikus polgárság visszataszító életét állítja elénk. Amíg Mauriac vallásos-pozitív teátrális katarzisban, egy megtérő szemszögéből értelmezi és zárja művét, addig Bernhard komor világából csak egy kiút van: az öngyilkosság lehetősége. "Az élet számunkra perverz állati és perverz filozófiai pestisből és viszolyogtató operettből állt." Bernhard számára az élet börtön, alkalom a szenvedésre. Életképeiben Avilai Szent Teréz pokol-víziói köszönnek vissza. Tökéletesen ismerte a katolicizmust, gyilkos kritikái igazak és hitelesek. Georg az innsbrucki kereskedőfiú Georg Trakl személyét és tragikus sorsát tárja fel, a költőét, kereskedők ivadékát, aki gyógyszerészetet tanult Bécsben, és aki végül öngyilkos lett. Bernhard, aki versírással kezdte pályáját, közel érezhette magához földije sorsát, átélte, megélte tragikumát. A Keleti-Alpok e nagyszerű költőjének alakjához immár egy másikét is odahelyezhetjük. A világ számukra perverz állati és perverz filozófiai pestisből és viszolyogtató operettből állt.


Thomas Bernhard: Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne. Összegyűjtött elbeszélések. 195-205. oldal. Kalligram, 2012.


2014. március 24., hétfő

Híradás GomagoibólNem válaszolt neki egyetlen szóval sem, a helytartó pedig nagyon csodálozott ezen.


- Nem elég gondolkodnunk, hanem arra is képesek kell lennünk, hogy gondolatainkat ki tudjuk mondani, mert a kimondatlan gondolatok semmik.
 - Tévedsz. A történelem azt bizonyítja, hogy a legfontosabb gondolatok a kimondatlan gondolatok. A kimondott gondolatok ugyanis minden esetben felhigított gondolatok, a kimondatlanok ellenben a leghatásosabbak. Igaz a legpusztítóbbak is egyben.
 - Ezt hogyan érted?
 - Nézd, innen jól látni a König-csúcsot, már amikor látni, ma azonban nem látni a König-csúcsot.


Amit lehet mutatni, azt nem lehet mondani, és amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.Thomas Bernhard, Ludwig Wittgenstein és Máté után szabadon.

2014. március 21., péntek

Nőgyógyászati ultrahangIsmerősömet néhány napja Debrecenben a Kenézy Kórház sürgősségi nőgyógyászati osztályán vizsgálták, illetve csak vizsgálták volna, mert az orvos széttárta karját, és azt mondta, nagyon szégyelli, de nincs ultrahang készülékük, menjen a Klinikára. Elment hát a Klinikára. Útja az épülő új futball stadion mellett vezetett el.

Futball AkadémiaDebrecenben tavaly átadtak egy új, huszonnyolc pályás futball akadémiát. Az átadó maga Orbán Viktor volt. Ismerősöm, akinek köze van a futballhoz, szintén ott volt. Elmondása szerint a vezetőség "be volt szarva", jaj jön Orbán Viktor. Ismerősömnek és néhány társának a vezetőség utasítására egy távoli pályán, ami addigra még csak félig készült el, úgy kellett tenniük, mintha futballoznának. Orbán Viktornak egyébként még a közelébe sem lehetett jutni, még a helyi hivatásos rendfenntartóknak sem, hozott emberekkel dolgozott. Ismerősöm hazamenve látta, hogy mindezt, a valóságot, miként tálalják a médiában. Addig hithű fideszes volt, azon a napon azonban úgy döntött, ezekre soha többé nem szavaz. Meg is esküdött rá.

HolokamuA fürdőben dolgozott. Dolgozott? Órákig beszélt a medence szélén guggolva és politizált, győzködött, térített. Aztán a debreceni Kossuth-tériek szónoka lett. Ma provinciális vezéralak. Büszkén hirdeti: holokamu. Holnap?

Holokamu

A teljes szöveg

2014. március 17., hétfő

TavaszEzen a tavaszon megint mindennek és mindenkinek vége. A kín megint kínná lesz. A halálos sötétségben az emberek beomlanak. Egy egész nemzet omlik be. Mehetsz ahová akarsz, pusztító viharával elmos, a világ szélére lapátol ez a tavasz... a legeldugottabb zugokba, egyik perifériából a másikba. Nevetségesség, szánalmasság, halálos tavasz. A halál mindent uraló fajtalansága. A haláltánc perverzitása. Döbbenetbe rémülten, hirtelen egész vidékek mutogatják fekélyeiket, zúg a dögbogár, lépten-nyomon dögtenyészet, előbalkáni perverzió. A türelmi idő végetért, megint fellapozzák az aktákat, megint mindenkit lehordanak, a bírósági elnökök ítéletet hoznak. A fáradtságnak fejét veszik, megint mindenütt az a bárgyú gyerekcsináló bizalmaskodás felső és alsó szinteken. Visszataszító elégedettség terpeszkedik: "A nemzet megint egységesen áll elveim oldalán!" Alávaló exhibicionizmus. A rendek alárendelődnek. Határtalan bizalmatlanság azokkal szemben, akiknek gondolataik vannak. A kísérlet, hogy csak egyetlen pillanatra elkülönülj, már a legsúlyosabb bűncselekmény. Közveszélyes szellemleprájukban állandóan hanyatlanak. Belefulladtak saját forradalmi ifjúságukba. A holnap félreértésre épül, irdatlan elhallgatásra. Hajléktalan gondolatok hideg padokon. Nyugtalanságszélcsönd. Halálos tavasz.


Thomas Bernhard után szabadon.

2014. március 13., csütörtök

Ahol szabadság vanAhol zsarnokság van rád akaszkodnak az emberek. Túl sokan vannak, akik törődnek veled, akik akarnak valamit tőled, akik vizsgálnak, ellenőriznek, akik a soraikba kényszerítenek, akik megvernek, ha nem tartasz velük. A zsarnokság keserű világ tele emberekkel, és a halál uralkodik feletted.

Ahol szabadság van ott órákig gyalogolhatsz anélkül, hogy emberrel találkoznál. Tekinteted szabadon szárnyalhat, tiszta az ég a hegyek felett. Szabad nem nevezni meg semmit, csak nézni. Látni lehet a csillagokat, és szabad szaladni. Meg is állhatsz, ha úgy van kedved. Mindennel szembe mehetsz, hol szabadság van, az is rendjén van. És ha olyan éhes vagy, mint sehol máshol, mégis mosoly van arcodon, mert szabad vagy. A szabadság az állandóság és öröklét sejtését hozza feléd, mert a szabadság maga az élet.


Thomas Bernhard után szabadon.


A szabadságról

KlikA gyermek olyan, mint a növény. Ahány, annyiféle gondozást igényel, mást az ibolya, a kankalin, a nyírfa és a fenyő. A gyermek olyan, mint a madár. Ahány, annyiféle dalra fakad. Most azonban egyenruhás tanárok érkeztek. Harsány, magabízó és fegyelmezett népség tapossa kertünk ágyásait és pázsitját. A legrémisztőbb, hogy ezeknek a tanároknak egyformára nyírták a gondolataikat. Megbízatásuk nem más, mint az előre megfontolt pusztítás. Mindez nem különösebben látványos tevékenység. Ha egy fa lombkoronája, ágainak karcolata kiválik a többi közül, ha egy sövény élénkebb zölddel kacérkodik, egy virágágyás pompásabb a többinél, a tanárok intézkednek, s a szokatlan formákat, a túlontúl élénk színeket eltüntetik. Ilyenkor vágni, nyírni, tépkedni, fűrészelni kell, s bizony nem kevés bimbó és lombos ág esik áldozatul a szabályozásnak. A hangos és élénk madarakat elűzték a kertből. A régi tanároknak is csendet parancsolnak, kimért és összehangolt mozdulatokat követelnek tőlük. Magyarországon nincs helye többé az átlagostól eltérő viselkedésnek.


Darvasi László után szabadon.


Link


Hoffmann Rózsa

Klik

Pedagógus életpályamodell

HatalmasokHa a hatalmasok túl hatalmassá válnak, és hatalmuk ideje hosszúra nyúlva nemcsak az egész nemzetvagyont, de az egész szellemvagyont is elhasználják, akkor igen gyakran a legkegyetlenebb módon meggyilkolják a hatalmasokat, és anarchia veszi kezdetét az országban.


Thomas Bernhard után szabadon.

ProblémaMindannyian egyetértünk abban, hogy Magyarország beteg, de az emberek egyik felének elviselhetetlen abban a formában, amelyben a másik fele szerint a dolgok a legjobb úton haladnak a megdicsőülés felé. Senki nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi a jó tulajdonképpen. Ebben kellene először kompromisszumra jutnunk, és csak utána a megvalósításhoz fogni. Van azonban egy probléma. Két pont között a felezőtávolságot csak akkor lehet meghatározni, ha a két pont eközben változatlan. Azzal, aki állandóan mást mond, nem lehet egyezségre jutni.


G. K. Chesterton után szabadon.


Eperjes KárolyEperjes Károly előadását sugározta a Katolikus Rádió. Beszédének értelme, tulajdonképpeni feladata az Orbán-rendszer ideológiájának a terjesztése, elmélyítése volt a katolikus hívek körében. Agitációs propaganda. Határozott, öntudatos, kemény hangon beszélt. A hallgatóság előtt először önmagát mutatta fedhetetlen pozitív fénybe, majd a belé vetett feltétlen bizalom megalapozása után megkezdte kinyilatkoztatásait. A szegénység tűrésére kerülőúton, vallási alapon buzdította hallgatóságát. Mondanivalójának tekintélyi alátámasztásaként nem az egyházra, hanem a medjugorjei jelenésekre hivatkozott. A magyarság elnyomójaként a Habsburgok és a kommunisták után ma a globalizációt nevezte meg. Vele szemben a pápáknak más az álláspontjuk. II. János Pál: "A globalizáció sem nem jó, sem nem rossz eleve." (Beszéd a Társadalomtudományok Pápai Akadémiáján, 2001. április 27.) XVI. Benedek még tovább ment: a globalizációval szembeni "vak ellenállás hibás, előítéletes magatartás lenne, amely végül képtelen felismerni a dolgok pozitívumait, és azzal a veszéllyel járna, hogy elvesztegetünk egy jó alkalmat arra, hogy bekapcsolódjunk a globalizáció által kínált sokféle fejlődési lehetőségbe." (Caritas in Veritate, 57. oldal. Szent István Társulat, 2009.)

2014. március 12., szerda

GlobalizációAz Orbán-rendszer szereti magát úgy beállítani, mint amely valami új dologgal állt elő, és ezzel utat mutat a világnak. Azonban az orbáni gazdaságpolitikát XVI. Benedek pápa már 2009-ben elítélte, mint a feltörekvő országok szokványos módszerét, és mint a globalizáció negatív kihasználását. Ezek az államok ugyanis ugyanazt teszik, mint Orbán: a piac mindenhatóságának alávetve magát arra törekszik, hogy országa "vonzóvá váljon a külföldi vállalatok termelő központjai számára különféle eszközök, köztük kedvező pénzügyi feltételek és a munka világának deregulálása révén. Ezek a folyamatok a szociális biztonság hálózatának csökkenését hozták magukkal, cserébe a globális piacon elérhető versenyelőnyökért; ez súlyos veszélyt jelent a munkások jogaira, az ember alapvető jogaira nézve. (...) A költségvetés egyensúlyára törekvő politika a szociális kiadások megnyirbálásával (...) védtelenül hagyja a polgárokat. (...) A gazdasági hasznosságra való tekintettel gyakran korlátozzák a szakszervezetek szabadságát vagy működési lehetőségeiket." (Caritas in Veritate, 31. oldal. Szent István Társulat, 2009.)


Orbán a nagy nemzetközi cégeket méltatta

Globalizáció

2014. március 11., kedd

ÁtokEgy napon, amikor a saját kertjévé tett országban a miniszterelnök barátaival és talpnyalóival szórakozott, a jelenlévők ábrázata megváltozott. Valaki rémülten fölordított, mert néhány szempillantás alatt valamennyien elcsúnyultak, szörnyetegekké váltak. A miniszterelnök gyűlölködve bámulta a saját feleségét, aki fúriává lett, démonokká váltak gyermekei és rokonai, fenevadakká szövetségesei. Gyűlölködő öregek, megátalkodott oligarchák és sunyi tekintetű újságírók képviselték szavazótáborát. A Békemenet katonái bestiákká váltak. Szörnyek birodalma lett az egész ország. Az emberek szívét félelem facsarta, de a miniszterelnök csak kacagott, hiszen erre a pillanatra várt, igen, hogy a turáni átok kiteljesedjék, arra, hogy így az majd saját magát oltja ki. Ám ekkor egy közmunkás szólalt meg halkan: nem biztos, hogy az átok már végzett a feladatával.


Darvasi László után szabadon.

2014. március 10., hétfő

Fenyegető levelekFenyegető leveleket kapok olyanoktól, akik arra a néhány írásomra támaszkodnak, amelyeket az utóbbi időben közzétettem, s amelyek ezeknek az embereknek nem felelnek meg, mert természetszerűleg pontosan ilyen emberekkel szemben gondoltam és írtam meg őket. Régóta kapom ezeket a leveleket, amelyek távolról sem, amint ezt eleinte gondoltam, őrültek írták, hanem ténylegesen nagykorú, jogilag úgyszólván kifogástalan személyek, akik a legkülönbözőbb munkáimért többek között azzal fenyegetnek, hogy üldözni fognak és megölnek. Egyfolytában mocskolom Magyarországot, mondják, a legszégyentelenebb módon leszólom hazámat, ahol és amikor csak tudom, aljas és alantas katolikus-nemzetiszocialista érzülettel vádolom honfitársaimat, holott a valóságban ez az aljas és alantas katolikus-nemzetiszocialista érzület nem is létezik, mint írják. Magyarország nem aljas és nem alantas, Magyarország mindig is szép volt, írják, és a magyar nép erényes. Ezeket a leveleket mindig azonnal eldobtam, ma is.


Thomas Bernhard után szabadon.


2014. március 8., szombat

NacionalizmusA nacionalizmus a gyereklélek legnagyobb tönkretevője, a nagy gyerekjellem-megsemmisítő. Milliók köszönhetik neki, hogy tönkrementek, hogy természetükből antitermészet lett. Szabad gyermek nem létezik többé, csak nemzeti gyermek. A nacionalizmus nem tűr semmilyen másfélét mint ő, az egyformaság az örökös célja. A nemzeti érzés az emberből nacionalistát csinál, bárgyú kreatúrát, aki elfelejti és megtagadja az önálló gondolkodást. Nemzeti ünnepek színjátéka, e gyermekeknek szóló mese- és színjáték a bedőlők elcsábítására szolgál, akiket engedelmessé tesznek, akarat és gondolat nélküli nacionalistákat faragnak belőlük. Hívőket! Milliók hagyják teljes tudatossággal, hogy a nemzeti érzés, e kór megtámadja őket, mert ez egyetlen menekvésük a gyengéknek, az önállótlanoknak, akiknek nincs saját fejük, akiknek egy másik, magasabb rendű fej kell, hogy gondolkodjon helyettük. A nacionalisták az államot, a hatalmat gondolkodtatják maguk helyett, s azt is cselekedtetik, mert úgy kényelmesebb. Láthatjuk hová vezetett ez. Csak nemzeti érzelműek vannak, nem szabad, független emberek, nacionalisták ott, ahol szabad szellemre volna szükség. A nacionalistává lett párt az elmúlt években a gondolkodást, nyugodtan mondhatjuk, brutálisan és totálisan elfojtotta. Hatalmukba kerítették az országot azok, akiket hatalmába kerített az állambárgyúság. A nép pedig behódolt a helyette gondolkodó Vezérnek, aki mindent a maga érdeke szerint gondol. Az emberek többsége megalkuvó alantas. A mindenkori politikai viszonyokhoz alkalmazkodnak, és semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy bármelyik rezsimből hasznot húzhassanak. A nacionalizmusban önmagukat fedezték fel. Egyfajta dualizmus alakult ki bennük: Isten és a Vezér. (Lehet nincs is itt semmiféle dualizmus?) Nacionalizmusuk nem fog végetérni a Fidesz bukásával, ugyanis az lényük legbenső lényegévé vált, éppen a Fidesz hatására. Nacionalizmus nélkül immár nem létezhetnének. Az elmúlt években e nép körében kikapcsolták a gondolkodást, az emberek gátlástalanul átengedték azt az államnak. Generációk életébe fog kerülni, hogy mindazt jóvátegyék, amit a nacionalizmus a szellemükön elkövetett, bemocskolt, megrontott.


Thomas Bernhard után szabadon.


2014. március 7., péntek

FideszesekA kormány támogatói mind egy kaptafára mennek: szellemileg méginkább, mint fizikailag. Orbán Viktor az örökké tunya magyar tömegeket aktivizálta ugyan, de csak némely vonatkozásban, és csak egy bizonyos mértékig. Megtanította őket, hogy kollektivista kategóriákban gondolkodjanak; történelmük során először. Új képességekre tettek szert: olyan szavakat és kifejezéseket tanultak, amelyek kollektivista kérdésekre adnak kollektivista válaszokat. Több mint elégedettek ezzel a teljesítménnyel, ezzel a verbális teljesítménnyel, amely kollektivistává és "nemzetivé" tette őket. Csakhogy éppen ezért nem lehet velük értelmesen szót váltani. Reménytelen próbálkozás ez. Olykor beszélek emberekkel, akik fideszesek. Mérhetetlen az arroganciájuk. Minden kérdésre van válaszuk, ami valahogy így hangzik: "Lehet, de vannak a világon bizonyos konkrét realitások, amelyeket mi értünk, maga pedig nem hajlandó tudomásul venni." Néhány példa ezekre a "konkrét realitásokra": a hatalomra éhes párt "elvitathatatlan joga" a hódításra és a gyarmatosításra; a "megkerülhetetlen tény", hogy egy baloldali ember gondolkodása alacsonyabb rendű, mint egy jobboldali emberé, stb. A fideszesekkel beszélve az ember azt látja, hogy bizonyos kérdésekre vannak bizonyos válaszaik, de eszük ágában sincs (valamint tökéletesen képtelenek is) ezeken túlmenni. Azzal büszkélkednek, hogy sikerült összhangba hozniuk a kormány hivatalos világnézetét az emberek egyéni gondolkodásával, ám a jelek szerint egyszerűen nincsenek az egyéni gondolkodáshoz szokva. Van a felülről irányított gondolkodás, és az egyéni viselkedés. Hogy a kettő között milyen óriási eltérések mutatkoznak, az egyáltalán nem zavarja őket, mert észre sem veszik. A fideszes oligarcha, aki éppen elrabolja egy ember földjét vagy vállalkozását, vagy a Békemenet tagja, aki az ellenzéket szétlövetéssel fenyegeti, ha netán megkérdeznénk, tökéletesen egyetértene a propagandaszöveggel, sőt szószerint idézné is, hogy ő a világ legokosabb és legkeresztényibb népének a tagja. Már rég feltűnt nekem a fideszesek mélységes kisebbrendűségi érzése. Már az arckifejezésükből, a testtartásukból lerí, hogy nagy megaláztatások érték őket az életben, s mélyen beléjük vésődött nemis annyira kulturális, mint inkább személyes alsóbbrendűségük tudata. Szemlátomást meg vannak győződve arról, mivel az ellenkezőjének a gondolata sem merül fel bennük, hogy az ő rendszerük a világon a legjobb, hogy az ő rendszerüké a jövő. A hithű fideszes arckifejezése, testtartása és beszéde egyaránt közönséges. Meggyőződésük, hogy rájuk is háramlik valami a rendszergazda miniszterelnök hatalmából és dicsőségéből.


John Lukacs után szabadon.
Istenkáromló hazafiságA minap nagy megbotránkoztatást keltettem azzal a kijelentésemmel, hogy minden jobboldali ateista. Megjegyzésem célzatos volt, mert előfordulhat ugyan, hogy van jobboldali, aki nem ateista, de semmiképpen sem rendelkezik olyan speciális és lángoló istenhittel, mint egy baloldali, aki azért az elvont örök igazságosság eszméjéért küzd, ami így szól: ha vannak isteni parancsolatok, akkor emberi jogoknak is kell lenniük. A jobboldal ezt hallva nemzetről, összefogásról, munkaalapú társadalomról beszél. Nem annyira etnicista, mint inkább utópista. Felbukkant ugyanis körükben egy figyelemre méltó kultusz, amit a jövőbe vetett hitnek nevezhetünk. Vezetőink eközben az egyéni élet és szeretet iránti közömbösségük és istenkáromló hazafiságuk, a puszta számokban gyönyörködő hitükkel mást sem csinálnak, mint az emberek átalakításán fáradoznak kizárólag a saját hasznuk érdekében.


G. K. Chesterton után szabadon.

2014. március 6., csütörtök

A cipőpucolóA miniszterelnök több mint száz jelentkező közül, akikkel vidéki házában egyenként elbeszélgetett, választott magának cipőpucolót. Parancsba adja, hogy semmi mást ne csináljon, csak a cipőit pucolja. Ez kedvére van az egyszerű vidéki embernek, hamar hízásnak indul, és évek múlva tökéletesen hasonlít a miniszterelnökre. Ugyanolyan nagy az orra, duzzadt szája pedig előrebiggyed, és ha vigyorog, a fogát mutogatja. Mindenki, még a miniszterelnök legközelebbi bizalmasai is félnek a cipőpucolótól. Hosszú levelet ír családjának, amely országszerte terjeszti hírét: "Ha az ember a miniszterelnök cipőpucolója, mindenkinél közelebb van a miniszterelnökhöz." A cipőpucoló tényleg mindenkinél közelebb van a miniszterelnökhöz; mindig ott kell ülnie az ajtaja előtt, sőt ott is kell aludnia. Egy éjszaka, amikor már elég erősnek érzi magát, habozás nélkül bemegy a szobába, felébreszti a miniszterelnököt, és ököllel lesújt rá, hogy a miniszterelnök holtan terül el. A cipőpucoló gyorsan leveti ruháit, lehúzza a miniszterelnökről az övéit, és magára ölti őket. A miniszterelnök tükre előtt megállapítja, hogy tényleg úgy néz ki, mint a miniszterelnök. Ezután azt kiáltozza, hogy rátámadt a cipőpucolója. Önvédelemből leütötte és megölte. Tüntessék el, mondja, és értesítsék az elhunyt családját. Mi a cseréből semmit sem vettünk észre.


Thomas Bernhard után szabadon.

2014. március 5., szerda

A jövőA jövő Magyarországon mindig a zsarnokság szövetségese volt. A múltban ott van a magyar demokrácia minden rosszasága, a változatosság, az erőszak és a kétely, a jövő ellenben: színtiszta szeszély. Az átlagos magyart folyamatosan kiforgatták tulajdonából, és ez mindig a haladás nevében történt. A gazdagok a szószoros értelmében az utcára vetették a szegényeket, majd megtiltották nekik, hogy az utcán éljenek. A rabszolgaság modern formájára: közmunkára kényszerítik (kényszermunka) az embereket. Az értelmiség jelentős része pedig kiszolgálja az új kollektivizmust, ahogyan azt mindig is tette; úgy látszik a központosított politikai hatalom iránt kényszeresen vonzódik. Az új kollektivizmust a korábbiakhoz hasonlóan ismét a kiművelt politikai osztály kényszeríti rá a részben apatikus, részben hipnotizált népre. A múlt a jövőnk, a jövőnk a múlt.


G. K. Chesterton után szabadon.

2014. március 4., kedd

SportmaffiaNemrégiben egy ember (mármint egy gazdag ember) felfedezte azt az igazságot, hogy a sport a gazdagokban erény, ezért a szegények számára kötelesség. Azóta minden nap van tornaóra az iskolákban, és havonta átadnak egy futball akadémiát vagy sportcsarnokot a négymillió szegény országában. Ám az annyira dicsőített sportolás, ami a gazdagok esetében védhető, mert ha nem mozognának, akkor betegre ennék és innák magukat, sokat veszít a jelentőségéből, amikor olyan gyerekekre alkalmazzák, akik reggel egy órát gyalogolnak a téli hidegben üres hassal és tavaszi kabátban, hogy eljussanak az iskolába. Ugyanők délután ismét megteszik ezt az utat ismét üres hassal, miután szintén üres hassal testedzésen vettek részt, aminek semmi más értelme nincs, mint az, hogy a gyerekeket katonai engedelmességre szocializálják. A gyerekeknek nem tornaórákra, hanem szabad játékra van szükségük. Képmutató tettetés jelenik meg abban a kijelentésben is, hogy a sport bátorítja a tisztesség iránti érzéket, holott tudjuk, hogy sokkal inkább rombolja. A sport nem mozgást jelent, hanem sok pénzt, és a tömegek irányításának kiváló módját. A sport ma már maffia iparág, ami egyes emberek személyében összefonódott a politikával.


G. K. Chesterton után szabadon.

Magyarország gyarmatMagyarország nem része az ukrán konfliktusnak - mondta Orbán Viktor. Ez a kijelentés leleplezi őt, hogy számára csak a magyar számít, a magyar törzs, a turul vérszövetség tagjai. Az önzés a legfőbb hajtóereje ennek az embernek. Azok a magyarok, akik történetesen zsidók, cigányok stb. azok számára nem magyarok. Hacsak nem fideszesek. Azt mondja azért mondja ezeket, hogy a szélsőjobbot a hatalomtól távoltartsa, valójában a közgondolkodást a szélsőjobb irányába tereli; nem hiszem, hogy ezt ne tudná. Tudva és akarva. Meggyőződése, hogy 20 éven belül Oroszország fogja uralni egész Európát. Addig marad a pávatánc. Gondol a jövőre, már most igazodik Moszkvához. Magyarország gyarmat.