2015. december 29., kedd

A soha nem látott hölgy...Neurotic - Guirat de Bornelh (+1215) (trobar ric) hatás.

Trubadúrok - filozófia és költészet

NeurózisMao, Napóleon, Hitler, Sztálin, Franco, Mussolini, Orbán. Miben azonosak? Valamennyien vidékiek. Falusiak vagy a fővárostól, a központtól távoli tartomány kisvárosából kerültek a hatalomba. Jöhet e valami jó Galileából? - kérdezték a régi a zsidók, és nem véletlenül. Emberi tapasztalat van ebben, a vidékiek kisebbrendűségi komplexusa. Tímár Péter filmje a maga sarkított formájában ezt így fogalmazta meg:

A fent felsorolt diktátorok másik közös tulajdonsága, hogy alacsony termetűek. Ez a szervi fogyatékosságérzésből eredő kisebbrendűségi komplexus áthatja a pszichét, ami kompenzációként hataloméhséget generál. A szexuális libido alárendelődik a pszichét betöltő uralomvágynak. Ezek az emberek egyszemélyű hatalmat építettek ki, a tömegmanipuláció eszközeivel lelkileg deformált népük isteníti őket, ami kompenzálja komplexusukat (oda-vissza). Uralmuk ezért békés úton megdönthetetlen.

Diagnózis

2015. december 28., hétfő

Középkori nőkultuszAz Énekek éneke az Izrael és Jahve közötti viszonyt szerelemként ábrázolja. A kereszténység értelmezésében ez az Egyház és Krisztus, az ember és Isten viszonya a szerelem képében ábrázolva. C. G. Jung szerint ez a kollektív gondolat individualizálódott, és egyre inkább a nőre tevődött át. Ezt a középkori nőkultuszt az egyház átalakította Mária-tiszteletté, és ezzel elveszett a férfi lelki kultúrájának a nőtiszteletben élő új vonása (a trubadúrok eltűnése). Az individuális elem helyét a kollektív Mária-tisztelet foglalta el. Ezzel a nő képe elvesztette értékét, amely így a tudattalanba tevődött át, ami a boszorkányüldözés képében tört fel. A tudattalannak ez az aktivizálódása eretneküldözésben folytatódott és a reformációhoz vezetett. Jung itt a történelmet kizárólag pszichológiai eseményként értelmezi, figyelmen kívül hagyva minden más tényezőt. A középkori nőkultusznak van egy másik magyarázata is:

Trubadúrok - filozófia és költészet

2015. december 1., kedd

Rönky FruzsinaRönky Fruzsina kiállítása, Debreceni Egyetem Élettudományi Központ Galéria, 2015. november 28. - 2016. január 16.

Rönky Fruzsina művészete benső világának leképezése táncban és tárgyiasult formákban. Képei ezoterikus világának lenyomata, az anyag és szellem univerzális megfeleléseinek ábrázolása. Témája a mindenséget átszövő szellemiség. Bolygónk mint a női őselv jelképe 3D-ben. A Nő mint alkotó művész meglátja és felszínre hozza a férfi számára láthatatlan valóságot. Rönky a szellemi világot médium gyanánt sugározza a hétköznapokba. Műveit az üzenet hordozza, technikája szolga és nem öncélú esztétika. Létértelmezésében a természet dominál, megoldásaiban a naiv művészetet követi, éppen ezért alkotásaiban nincs semmi mesterkéltség, technikai tudását belerejti a gondolatba, ugyanakkor kifejező képessége sokrétűen gazdag. Üzenete: az anyagot átszövi az élet, a világmindenség szelleme élteti és egységbe foglalja, átkarolja. Rönky Fruzsina mélységes titkok tudója. Megrendítő módon szűri át lelkén a világot éltető szellem lényegét.
ÜgyintézésEddig ha ön tett egy feljelentést, akkor a posta továbbította a helyi rendőrségre. A nemrég bevezetett rendszerben már nem így van. Ha ön például Kaposvárott él, és tudomására jut mondjuk egy korrupciós eset, akkor esetleg jó okkal névtelen kíván bejelentést tenni. A postán feladja, ám az Budapestre fogja továbbítani levelét, ahol azt elektronikusan iktatják, az ön levelét pedig megsemmisítik. Az ügyet elektronikusan továbbítják a kaposvári nyomozóknak, akik ugyebár az eredeti levelet soha nem láthatják. Na már most egy olyan központosított államban, mint amilyen a miénk, a budapesti központban bármi megváltozhat, vagy eltűnhet.