2015. december 28., hétfő

Középkori nőkultuszAz Énekek éneke az Izrael és Jahve közötti viszonyt szerelemként ábrázolja. A kereszténység értelmezésében ez az Egyház és Krisztus, az ember és Isten viszonya a szerelem képében ábrázolva. C. G. Jung szerint ez a kollektív gondolat individualizálódott, és egyre inkább a nőre tevődött át. Ezt a középkori nőkultuszt az egyház átalakította Mária-tiszteletté, és ezzel elveszett a férfi lelki kultúrájának a nőtiszteletben élő új vonása (a trubadúrok eltűnése). Az individuális elem helyét a kollektív Mária-tisztelet foglalta el. Ezzel a nő képe elvesztette értékét, amely így a tudattalanba tevődött át, ami a boszorkányüldözés képében tört fel. A tudattalannak ez az aktivizálódása eretneküldözésben folytatódott és a reformációhoz vezetett. Jung itt a történelmet kizárólag pszichológiai eseményként értelmezi, figyelmen kívül hagyva minden más tényezőt. A középkori nőkultusznak van egy másik magyarázata is:

Trubadúrok - filozófia és költészet