2017. június 29., csütörtök

Információlátszatok

Az információk világában fel kell készülnünk a dezinformáció uralmára, ha nem akarunk mi magunk is nevetségessé válni, és gondolkodással kell védekeznünk a hatásvadász látszatok ellen. Mert ezek az úgynevezett információk, vagy információlátszatok, nagyon megfognak dolgozni bennünket, és a sokszorosan kimosott, átmosott emberi agy pedig, könnyen kezelhetővé válik.

feLugossy László

A Vulgata a nőről

Az európai kultúra, vagyis a Róma romjain megtelepülő keresztény népek szellemi és tárgyi alkotásainak igazodási pontja a katolikus Vulgata. A Bibliának ez a változata még az ókorban született latin fordítás, és mint ilyen egyben értelmezés is. (A keresztény kultúra nyelve kezdetben a görög volt, majd a latin lett.) Így például a Teremtés történetét nézve a Vulgata értelmezésében a nő (Éva) maga az Élet, minden élőlény forrása és Anyja.

Umberto Eco

2017. június 24., szombat

Klebelsberg Kuno nem volt "jófiú"

Orbán Viktor szerint ha a Horthy-rendszer vezetői között volt "jófiú", akkor Horhynak is annak kellett lennie. De hát nem volt.

Klebelsberg Kuno minden követ megmozgatott, hogy Serédi Jusztinián ne lehessen esztergomi érsek; sikertelenül. A kinevezés hírére váratlanul Rómában termett, Serédihez sietett, "és az ő mézesmázos kétszínűségével kijelentette neki, hogy ő hozza az összkormány szerencskívánatait, minek annál jobban örül, mert hiszen ő volt a kormánytagok közül az egyetlen, aki elejétől fogva állandóan Serédi kinevezése mellett kardoskodott, mint az ő lelkes és őszinte híve!" Serédi belesápadt az égbekiáltó hazugság hallatán, de szótlan maradt. (1. kötet, 222. oldal.)

"Klebelsberg nevetségesen hiú ember volt. Midőn a pápához ment, sokáig tetszelegve nézegette magát fekete díszmagyarjában, a Palatinuson olasz filmfelvételeket készítettet magáról, azt híve nyilván, hogy Róma még sohasem látott oly nagy államférfit, mint aminek ő képzelte magát. Annak dacára, hogy kultuszminiszter volt, a németen kívül egyetlen nyelvet sem beszélt rendesen. Hóman miniszter főleg aránytalan kövérségével tűnt fel, nyelveket ő sem beszélt, de ő legalább nem élte úgy be magát a politikai primadonna szerepébe, mint Klébi." (1. kötet, 278. oldal.)

Barcza György: Diplomataemlékeim 1911-1945. Magyarország volt vatikáni és londoni nagykövetének emlékiratai. Extra Hungariam sorozat. Európa - História, 1994.
Horthy Miklós nem volt "kivételes államférfi"

Orbán Viktor szerint Horthy Miklós "kivételes államférfi" volt.

"A kormányzó egyéniségét legjobban azzal lehetne jellemezni, hogy kifelé kitűnően szimbolizálta az államfői tekintélyt, de külső tulajdonságai a belsőkkel sajnos ellentétben állottak, amit persze csak kevesen tudtak. (...) Abban a hitben élt, hogy az ország vezetésére és minden ügy végső intézésére csakis ő és a hadsereg van hivatva és senki más. Ez (...) természetesen szöges ellentétben állt a magyar alkotmány és a jogfelfogás írott és hagyományokon nyugvó évszázados törvényeivel és jogszokásaival. (...) Minden alkalommal azzal az érzéssel jöttem el a Várból, hogy Horhy rendkívül rokonszenves, szívélyes modorú ember, de politikai érzéke nincs, és a tényeket sokszor elferdített, téves és egyoldalú szemszögből látja, ami igen veszélyes egy államfőnél."

Barcza György: Diplomataemlékeim 1911-1945. Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. Extra Hungariam sorozat. Európa - História, 1994. - 1. kötet, 205-208. oldal.

2017. június 23., péntek

Erős és büszke

Tegnap a fiammal Pesten voltunk. Pályaudvarok (beültünk egy kicsit a Railjetbe is), Víziváros és Terézváros, Lánchíd és Alagút, Aquincum és Óbuda. Kipróbáltuk a fehér orosz metrót, most olvasom, hogy ma reggel az történt, amitől végig tartottam, amíg rajta ültünk. Az az érdekes, hogy a római romok jobb állapotban vannak, mint a város nagy része. Az erodálást a plakátok (erős és büszke) sem képesek eltakarni. Erős, de kint van a segge, és még büszke is rá. Ez a főváros, a kirakat. Képzeljék el mi van akkor vidéken. Az országos méretű, és mindenre kiterjedő amortizáció fogja megbuktatni Orbán illiberális rendszerét.