2017. július 28., péntek

A fél-ázsiai típus

Ha a típusokat madarakként kellene meghatározni, akkor az európai típust pávaként lehetne definiálni, amely a leggyönyörűbb és legfényűzőbb madár, míg a többi kontinens népeit a koszos és haszontalan varjúként. Azok a népek, amelyek ázsiaiak ugyan, de európaiakká szeretnének válni lassanként megszűnnek varjú lenni, ám páva soha nem lehet belőlük, hanem pulykává változnak. A pulyka elengedhetetlennek tartja az állandó szájhősködést, és ezzel minden ok és értelem nélkül páváskodik. Képzelgései és hülye álmodozásai által hajtva még akkor is szájhősködik és páváskodik, amikor senki oda se figyel rá.

Szerkeszetett részlet G. I. Gurdjieff című írásomból.

2017. július 14., péntek

A karrierista

Van valaki, akinek párttitkárok a szülei és az egyetemen KISZ-titkár, magyarán akárhogy is nézzük, az életét úgy képzeli el, hogy a párton keresztül fog érvényesülni. Az aki a 80-as években az egyetemen KISZ-titkár az egyértelműen így gondolkodik. Azután jön egy történelmi váltás, majd megjelenik Soros György és hirtelen nagyon liberális lesz a fiatalember. Tulajdonképpen Soros Györgynek köszönheti a Fidesz, hogy 1990-ben bejutott a parlamentbe; mára pedig az ellenség lett. A másik ember, akinek a Fidesz sokat köszönhet: Simicska Lajos. Ma a Fidesznek ez a két magánember az ellensége. Ennek az országnak egy magánember lenne az ellensége, aki valamikor a keresztapja volt a Fidesznek? Hát hogyan? - Önmaga múltja ellen hadakozik, miközben akárhogy is nézzük, az életét úgy képzeli el, hogy a párton keresztül fog érvényesülni.

Perjés Zoltán alapján (3:45-től).

Magyarságmánia

Módomban állt, ahogy mondani szokták a tűzhöz közel álló fideszeseket alaposan megismerni. Megfigyeléseim eredménye a következő: néhány kivételtől eltekintve ezek az emberek híjával vannak minden erkölcsi tartásnak, alapelvük nem a közjó, hanem az önzés. A kultúrára nem sok gondot fordítanak, az ifjúság művelődésére pedig semmit. Bármi iránti lelkesedésük múlandó, miként ezt magyarságmániájuk is mutatja.

Szabadságharc

Ugyanaz az Orbán, aki ki akarja harcolni az úgynevezett magyar szabadságot Brüsszelben, megtiltotta a magyar ifjúságnak, hogy széleskörű műveltségre tegyen szert. Ez az ő híres szabadsága és hazafisága. Vajon nem harcol-e Orbán a szabadság álarca alatt az arcátlanságért és az önkényért?

2017. július 6., csütörtök

Wahorn a Magyar Gárdáról

Most egy vidéki Wahorn Andrást hallasz, aki ismeri azt a problémát  ami miatt a Magyar Gárda megalakult. Nyilván, hogy meg kellett alakulnia, tudniillik egy mindmáig megoldatlan problémáról beszélünk, ez pedig a bűnözés vidéken, amely nyilvánvalóan összefonódik a cigányokkal. A probléma nekem a Magyar Gárdával ott volt, hogy nem kék egyenruhájuk volt. Tudod? Nem úgy néztek ki, mint az ENSZ-békefenntartók, hanem úgy néztek ki, úgy beszéltek, mint a nácik. Ez volt a problémám velük. Úgy kommunikáltak, mint a nácik, úgy néztek ki! Miért!? Önmagában az, hogy valaki rendet, békét akar és törvényt, ezt én is aláírom. Sőt még akár egy szervezetet is alapítanék. Amikor nekem problémám volt a Polgárőrség megerősítésén kezdtem el dolgozni, mert az tűnt egyfajta hivatalos módnak. De eszem ágában nem volt a Magyar Gárdához fordulni, mert ahogy mondtam, nem úgy néztek ki. Bajom volt az egyenruhával, azzal, hogy fajokról beszéltek, hogy számukra nem az a lényeg, hogy ki dolgozik jól és ki nem, hanem hogy ki magyar és ki nem. Ez egy nagyon lényeges dolog! Tudod? Én nem vagyok se liberális, se kommunista, se fasiszta, nekem egy a fontos, hogy te hogyan dolgozol, hogy neveled a családodat és hogy viselkedsz a társadalomban. Hogy te magyar vagy, vagy nem vagy magyar, az ugyanolyan, mint hogy szőke vagy, vagy nem vagy szőke. Arról te nem tehetsz, érted?

Lásd 27:28-tólWahorn Horthyról

Szeretnék erről valamit mondani, mert az én rokonságom kicsit másfajta volt, és annak ellenére hogy Horthy nem tudta hová vitték, de mégis marha vagonba zárták őket - Horthy tudtával. Lehet hogy Horthy nem tudta, hogy azután egyből a gázkamrába mennek. A nagynéném akit szintén a nagyanyjával és a családjával marhavagonba raktak, amikor még Horthy nem tudta, hogy meghalni mennek. A nagymama ott halt meg a marhavagonba hozzászorulva, mert nem kaptak levegőt. Ez megtörtént, Horthy tudta hogy elviszik a zsidókat, de évekkel előtte, amikor a zsidókat kizárták az egyetemekről, azt is Horthy tudta. Horthy olyan döntéseket hozott, amiktől magyar katonák százezrei haltak meg, és a végén olyan eredményt értünk el a 2. Világháborúban, hogy annak szörnyű következménye lett. Az hogy Horthyt azért dicsérjük, mert ha ő nem lett volna mi lett volna, így nem lehet egy államférfit értékelni, csak úgy lehet értékelni, hogy mi lett. Mi lett? 40 év rabszolgaság lett, egy csomó magyar és magyar zsidó pusztult el, amíg ő uralmon volt - tudta vagy nem tudta mit tudom én. És még egy dolog: szövetséget kötött Adolf Hitlerrel, akit azóta is a világ egyik legnagyobb gonosztevőjének tartanak. Ez nem elég, ez önmagában nem elég?

Lásd 9:26-tól2017. július 1., szombat

Szolovjov és a Fidesz

Hazánkban a jobboldali politikai ideológia hagyományosan vallásos-mágikus jellegű. A mágikus gondolkodásra utalt a korona Parlamentbe vitele is. Nincs másról szó, mint a világ misztikus értelmezéséről, miközben a Fidesz radikalizálódásának és a Putyin vezette Oroszország iránti tiszteletének vagyunk a tanúi. Ezt a folyamatot könnyíti meg Szolovjov (1853-1900) világképe, amely nem jelent mást, mint hitet Oroszország rövidesen bekövetkező világuralmában. Szolovjov Három beszélgetés című művében kifejti, hogy a rossz nem csupán a jó hiánya, hanem valóban létező entitás, amely abban nyilvánul meg, hogy az alacsonyabb rendűek győzedelmeskednek a magasabb rendűek felett. Társadalmi téren ez azt jelenti, hogy a rossz által irányított emberek tömegei ellenszegülnek az őket megmenteni kívánó jó emberek kis csoportjának. Szolovjov pánmongolizmusról beszél, arról, hogy az orosz európai nép, de félázsiai faj. Szerinte a 21. század elején az Antikrisztus a szabadkőművesek által létrehozott Egyesült Európa élére fog állni. Szolovjovnak ezt a művét a Fidesz jobboldali fordulata után a Századvég adta ki a hangzatosabb Az Antikrisztus története címmel.

Bővebben: Szolovjov és Trubeckoj

Lidércfény

Magányos vagyok. A magány létfeltételem. Örülsz és nevetsz, mosolyod csillapítja lelkem éhségét. Azt mondod, belül azért nem vagy ilyen vidám. Próbáljuk enyhíteni a létezés fájdalmát. Lassan belekezdek az elmúlásba. Csendben állok és figyelem a kivezető utat. Fény árad belőled.

Magyar népmesék

A magyar népmesék egy döntő hányada az emberiség közös mesekincséből merít, vagy más európai népek meséiből. Ami lényeges sajátossága az a kisebbrendűségi érzésből fakadó, kivagyiság, a fennálló társadalmi rendbe való betagozódás, a gondolkodás ártalmasságát hangoztató álláspont, és a földhöz ragadtság. A legszembetűnőbb a pszichés kompenzáció, a kitörési kísérlet a kisebbrendűségi komplexusból, amit oly karakteresen testesít meg miniszterelnökünk. Az ezeken a meséken szocializálódó nép ösztönösen vonzódik hozzá.


Irodalom

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Móra, 2010.

Nemzeti neurózis

Vidám, boldog gyerekek az összetartozás napján, iskolai ünnepség keretében ünneplik Trianon tragédiáját. Az elit iskola jelesei olvasni sem képesek. A skizofrén program nacionalista körítése semmiben sem különbözik a kommunista múlt díszleteitől. Európa-ellenesség, csak a színek változtak, átigazolás egy másik csapatba, a lényeg ugyanaz: ne gondolkodj. A nemzeti neurózis továbbadása a cél. Beteg lelkű nép mindörökké.
Roszatom

Megállapodást kötött a Debreceni Egyetem a Roszatommal, melynek értelmében az orosz állami atomenergetikai konszern képzőközpontot hoz létre a magyar egyetemen. Ez nyilvánvalóan kiváló lehetőség ügynökök telepítésére is. Mint megtudtuk a megállapodás személyesen a miniszterelnök kívánságára történt. Márpedig Kádár elvtárs csak azt akarja, amit Brezsnyev elvtárs akar.