2013. október 31., csütörtök

Magyarország Kormánya

Amikor az emberek azt kérdezik tőlem, kik kerülnek be a kormány apparátusába, én mindannyiszor azt mondom, hogy csupa seggfej, és ha megkérdezik, hogy mégis kik ezek a seggfejek, akkor felsorolok nekik egy csomó seggfejet, akik közül egyet sem ismernek, de én ismerem ezeket a seggfejeket. A kormányapparátus tehát csupa seggfejből tevődik össze, mondják, hisz te mindenkit, aki a kormányapparátusban helyet foglal, seggfejnek nevezel. Igen, mondom, a kormányapparátusban csupa seggfej foglal helyet, mégpedig csupa katolikus és nemzetiszocialista seggfej, és hozzá még néhány alibizsidó. (Viszolygok ezektől a kérdésektől és ezektől a válaszoktól is.) És ezek a seggfejek, mondják az emberek, mindig új seggfejeket választanak apparátusukba olymód, hogy pályáztatás nélkül odaítélik nekik ezeket az állásokat. Igen mondom, mindig új seggfejeket neveznek ki apparátusukba, amely Magyarország Kormányának nevezi magát, és amely egy kiirthatatlan rossz és perverz abszurditás ebben a mi államunkban. A legeslegnagyobb pancserek és disznók gyülekezete, mondom mindannyiszor.


Thomas Bernhard után szabadon. Díjaim, 45 oldal. Kalligram, 2008.

2013. október 30., szerda

Plusz kreditpontKedves barátaim! Magyarország jó úton halad a felemelkedés útján, az elmúlt 8 év bűneiből való kilábalás, az elmúlt 20 év zűrzavarából való kiemelkedés útján, amikor pártharcok dúlták a magyarság hazáját, megakadályozva ezzel az előbbre jutást, a nemzet boldogulását. Ma kedves barátaim, amikor dübörög a gazdaság és a médiahatóság, amikor munkahelyek ezrei létesülnek Fidesz közeli családtagok számára, és Magyarország jobban teljesít, két fontos intézkedés vár ránk, két nehéz és fáradtságos út, amit meg kell lépnünk, bármilyen nehéz is lesz. Biztos vagyok abban kedves barátaim, hogy utunkat, a Nemzeti Ügyek Kormányának útját siker fogja koronázni. Az első nehéz lépés, mely a kormány előtt áll, az a nemzeti Facebook megteremtése. Kedves barátaim, ma végre keresztények, és nem nemzetközi istentagadók irányítják Magyarországot! Ebből logikusan következik annak belátása, hogy a kormányellenes, tehát nemzetellenes bejegyzéseknek véget kell vetni. Lehet, hogy ezt Egyiptomban vagy Líbiában meg lehet tenni, de Magyarország kedves barátaim, Európában van! [Taps] A Fidesz jogszerűen, többségi szavazás útján került hatalomra, következésképp, mostantól mi határozzuk meg, mi jogszerű. A demokrácia alaptétele ugyanis így hangzik: minden hatalom a néptől származik. A kétharmad birtokában korlátlan hatalmunkkal élni is fogunk kedves barátaim! Ez tehát a demokrácia, ha tetszik Brüsszelnek, ha nem! [Taps] Miután a szociális kiadásokon, a felsőoktatáson, és az emberek bérén megspórolt összegből felvásároljuk a Facebookot, első lépésként menesztjük Mark Zuckerberget, egy sporthasonlattal élve kirúgjuk. Ő ugyanis nem fideszes. Második lépésként hatékonyabbá fejlesztjük a Facebookot, lényegében egyirányosítjuk, vagyis csak olvasni lehet majd, méghozzá kormányközleményeket. A közérdek azonban megkívánja a lájkolást. Ez természetesen nem kötelező, de aki nem teszi meg, annak számolnia kell nyugdíjjogosultsága megszűnésével, ugyanis az együttműködés nemcsak alapvető emberi jog, hanem kötelesség is. A jövőben a nemzeti konzultációkat is a Facebookon fogjuk tartani. E nagy sikerű kezdeményezésem széles körben találkozott az emberek akaratával. A válaszokat mindenki saját Facebook oldalán fogja megadni. Az adatok az átláthatóság szellemében nyilvánosak lesznek. Most pedig kedves barátaim térjünk rá a másik útra, mely előttünk áll és megoldásra vár ami, hogy úgymondjam rázósabbnak tűnik az előzőnél, de az alaptörvény módosításával ez is megoldható lesz. Magyarország kedves barátaim nincs abban a helyzetben, hogy megtehetné, de nem is kívánja átengedni az internet ellenőrzését külföldi multinacionális cégeknek. Magyarország nemzeti érdeke a Google keresőmotorainak állami felügyelete. Ezért nagyon rövid időn belül a Google, és vele az internet beolvad a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságba. Ez az ésszerűsítés elengedhetetlen Magyarország felemelkedése szempontjából. Az említett két út vár tehát ránk kedves barátaim! Köztünk magyarok közt, legyen tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden idegen ellenségünk, minden magyar bajtársunk. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!


Orbán Viktor, Adolf Hitler, és George Orwell után szabadon. Plusz kreditpontot kap az, aki felismeri, melyik gondolat kitől származik.

2013. október 28., hétfő

Régi angol rigmusBörtönbe küldjük a politikust
Ki a paraszttól egy libát elemel
Ám futni hagyjuk a nagyobb gazembert
Ki a paraszttól a földjét lopja el.

A nagyobb gazemberek elmagyarázták a parasztoknak, hogy minderre a szabadságharc miatt van szükség. A 20. század párt-, és KISZ tagjai, akik közben bányatulajdonosok és miniszterek lettek, mindenkit biztosítottak, hogy nem előnyszerzés céljából tettek így, hanem egy újonnan alapított rendszer törvényei miatt. Ezeknek a törvényeknek egy másika például az anyákat hivatott védelmezni attól, hogy saját gyermeküket bárhová magukkal vihessék. Ezeket az aljasságokat egyébként nem tekintik visszataszító feudalizmusnak, hanem finoman együttműködésnek nevezik. Miért hagyjuk, hogy így legyen?

G. K. Chesterton után szabadon. Mi a baj a világgal? Kairosz Kiadó, 2004. 63-64. oldal.

2013. október 26., szombat

KöznevelésTegnap egy ismerősömet felhívták a munkahelyén, hogy 14 éves gyermeke beteg lett az iskolában. Semmi baj mondta, ott laknak az iskola közelében, küldjék haza és mondják meg neki, menjen át az orvoshoz. Nem, mondták neki, 16 év alatti fiatal nem közlekedhet fényes nappal egyedül az utcán, a szülő jöjjön érte. Ismerősöm mindezt közölte munkaadójával, majd az iskolába sietett, ahol a gyermek mellé egy igazgatói igazolást is a kezébe nyomtak, mely szerint saját gyermekével az iskola igazgatójának tudtával és beleegyezésével van együtt. A gyermeket természetesen az ismerősöm, és nem az igazgató szülte.

A történet igaz. Helyszín: Magyarország, Debrecen. Időpont 2013. október 25.

2013. október 25., péntek

Blogismertető


A blogról
Az expositio reverentialis szigorú szabályoknak engedelmeskedő középkori szövegértelmezési módszer, ami anélkül, hogy megváltoztatná a vizsgált szöveget, teljesen megfosztja azt elsődleges értelmétől, ezáltal láthatóvá teszi a szerző betűn túli szándékát.

A résistance reakció egy adott dologra vagy helyzetre.


Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a webhely nem üzleti célú, bevételei nincsenek. A látogatók személyes adatait nem gyűjti, és nem kezeli.