2017. március 24., péntek

Henri Boulad

Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes magyar állampolgárságot kapott. Boulad maga kérte ezt a kegyet, amit azzal magyarázott, amivel az angol szélsőjobb vezetője is hazánkba települését. Az Orbán-rendszer nagyszerűségével. Boulad első nézésre liberálisnak tűnik, ekként is híresült el, ám ha közelebbről megvizsgáljuk nézeteit, akkor az európai szélsőjobb (ahová a Fidesz is tartozik) eszméit vallja. (A szintén jezsuita Ferenc pápa érthető módon egyszerűen nem is válaszol Boulad leveleire.) Bouladnak tulajdonképpen nincsenek is önálló gondolatai, hanem az általa zseninek tartott Teilhard de Chardin nézeteit propagálja. Teilhard evolucionista nézeteinek összefoglalása:

- az emberiség evolúciójában eljutott a kollektivizmus küszöbére
- Hitler és Sztálin mély intuícióval ezt érezték meg
- akik a kollektivizálódás szükségességét nem ismerik fel, azok elpusztulnak
- a totalitárius rendszerek a kozmikus mozgás irányába hatnak
- az individualizáció maga a halál, ezért hívei elpusztulnak
- a totalizációs folyamat létrehoz egy felsőbb egységet
- a nőiség felemeléséről beszél, ám ez nála csak puszta költészet
- mindenkinek egyféleképpen kell gondolkodnia
- az emberi fajnemesítés szükségessége
- megvalósul az emberek hierarchiája
- a szabadságot fel kell váltsa a rend világa
- a tökéletes totális állam megvalósulása
- létrejön az új világrend

Teilhard de Chardin eszméiről itt írtam részletesebben.

Link

Henri Boulad felveszi a magyar állampolgárságot

Henri Boulad: Magyarországnak fontos szerepe lesz a világ megváltoztatásában

Megjegyzés

A Magyar Idők cikke szerint (lásd a linkeknél) Boulad tagad két alapvető keresztény hittételt: az áteredő bűnt és Krisztus megváltói tevékenységét. Ugyanakkor összekeveri a megistenülést az Istenné válással.

2017. március 17., péntek

Semjén és Lázár betiltana egy keresztény jelképet

Semjén Zsolt és Lázár János előterjesztésére Magyarországon betiltanák a vörös csillag kereskedelmi használatát, amely a Heineken mellett a San Pellegrino ásványvíznek is a jelképe. A San Pellegrino ásványvíz az Észak-Olasz San Pellegrino Terme városában ered, amelyet már Leonardo da Vinci is említett. A forrás 1395-ben tört fel, a 19. századtól palackozzák. A városkát és az ásványvizet arról a Szent Pellegrinus püspökről nevezték el, akit II. Sixtus pápa küldött Galliába, ahol Auxerre városában halt vértanúhalált 261. május 16-án. A keresztény szimbolikában a Nap Krisztust, a Hold Szűz Máriát, a csillagok pedig a szenteket jelképezik. A vértanúság színe a vörös, ezért a vértanúk jelképe a vörös csillag. A keresztény vértanúk jelképét tiltaná be 2017-ben a magyar kormány.

2017. március 16., csütörtök

Csapatszellem és erkölcs

A szakirodalom egyöntetű vizsgálati eredménye: "a csoportban sportolók erkölcsi érvelési szintje messze elmarad mind az egyéni sportolókétól, mind a nem sportoló fiatalokétól" (146. oldal). Az individualizáció eredménye a magasabb erkölcsiség, ám a csoportszellem az individualizáció ellen hat. Erre irányul, a csoportszellem kialakítására a mindennapos testnevelés. A magyar gyerekek individualizációjának megállítására. Máris egyre elfogadottabb a mindennapos testnevelés körükben, egyértelműen a csoportmentalitás hatására. A kutatás szerint a magyar fiatalok közül a leginkább individualizált magyarországiak a legerkölcsösebbek, míg a romániai magyar fiatalok sokkal önzőbbek, az ukrajnai magyar fiatalok pedig kiugróan önzőek. Az individualizmus tehát nem önzőségre, hanem önzetlenségre késztet. A testnevelés az engedelmességre szoktatás eszköze, a szabad mozgás az egészségé.

Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Szerkesztette Kovács Klára. Oktatáskutatás a 21. században 1. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016.

Filmrendszerváltások

A magyar film 1990-2015.

Akit érdekel a magyar film, annak fontos könyv. Finanszírozás- és szakmatörténet, statisztikák.

Ízelítő a vizsgált korszak legnépszerűbb magyar filmjeinek 55-ös listájából:

1. A miniszter félrelép (1997)
2. Szabadság, szerelem (2006)
3. Valami Amerika (2003)

7. Sorstalanság (2005)
12. Hídember (2002)
16. Saul fia (2015)
35. Kontroll (2003)
40. Argo (2004)
44. Liza, a rókatündér (2014)
47. Argo 2. (2015)
53. Honfoglalás (1996)

Végül a mostani rendszerről az mondható el, hogy élesen elutasított szisztémaként indult, a működése és az elfogadottsága időközben javult nem kis mértékben azért, mert nincs hová máshova pályázni, illetve relatíve sikeres, ami a stabilitást és a fesztiválokat illeti. Az elmúlt évek átalakulásának könyörtelenségei, az emberi és szakmai kapcsolatok romlásában lemérhető ára azonban igen nagy, és kérdés, hogy az így előállt defektet mikorra és hogyan lehet majd helyrehozni (68. oldal).

Varga Balázs: Filmrendszerváltás. L'Harmattan Kiadó, 2016.