2014. május 26., hétfő

Ha valaki megölné Orbán ViktortOrbán Viktor kiállt a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés mellett. Mármost a katolikus egyház szerint " a büntetésnek elsősorban a bűn által okozott rendzavarás helyreállítása a célja" és nem a bosszúállás. "A börtönbüntetés azonfelül, hogy védi a közrendet és óvja a személyek biztonságát, gyógyító célzatú is: amennyire lehetséges, hozzá kell járulnia a vétkes megjavulásához." Amennyiben megjavult, miért kellene fogvatartani? Orbán Viktor szerint a halálbüntetés visszaállítása "megérne egy misét", mert ugyan elveszünk egy életet, de sok más élet kioltását megelőzzük vele. Mármost ha tényleges életfogytiglan bezárjuk őket, akkor miként követnek el további gyilkosságokat? Másrészt ha mondjuk valaki megölné Orbán Viktort, abból még nem következne, hogy bárki mást is el akarna tenni láb alól. Ha pedig arra gondolt, hogy elrettentő hatása van a halálbüntetésnek, akkor a tapasztalat bizonyítja, hogy téved. Továbbá "mivel az állam olyan lehetőségekkel rendelkezik, melyekkel hatékonyan tudja büntetni a büntetett, ártalmatlanná téve elkövetőjét anélkül, hogy véglegesen megfosztaná a jobbulás lehetőségétől, a tettes kivégzésének szükséges volta immár nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul." Ha pedig ez így van, akkor "a hatalom ezekre az eszközökre korlátozódjék (a vérontás nélküli eszközökre), mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét javainak és inkább összhangban állnak az emberi személy méltóságával." Ugyanis a büntetésnek "amennyire lehetséges, hozzá kell járulnia a vétkes megjavulásához." A kivégzés, amit a miniszterelnök ajánlott, erre nem alkalmas.


Az idézetek a Katolikus Egyház Katekizmusából valók (KEK 2266-2267).


Miniszterelnök

Halálbüntetés