2014. május 6., kedd

Kedves Péter!Egy napilapban látva olvasói leveled megértettem, hogy nincs semmi remény. Nincs remény a kibontakozásra, a fejlődésre elsősorban szellemi téren, nincs a jogállamra, nincs remény Európára. Egy MSZP-s politikus kesergéseire reagáltál "A népet, nemzetet nem lehet leváltani!" című írásoddal. Péter, ez a cím se más, mint igazodás. Nem belső meggyőződés abban az értelemben, hogy nem a tiéd ez a mondat Péter, hanem valaki másé. Őszintén írsz, becsületből, de ezek másvalaki gondolatai, amit a magadénak hiszel. Az MSZP-s politikus írását nem olvastam, nem is érdekel. Régről ismerjük egymást kedves Péter, ismerem emberi nagyságod, ez a hang nem méltó hozzád. Sérelmed az, hogy a helyi választási eredményt a fejletlenséggel magyarázza az MSZP-s politikus, és amint írod, szerinte ezért "nem értjük meg a Böszmefogás világmegváltó és nemzetromboló elképzeléseit." Azzal folytatod, hogy "az egyik debreceni filozófus professzor 1998-ban kesergett hasonlóan, amikor látta, hogy az azóta eltűnt álliberális párt az Alföldön teljesen sikertelen." Tehát az egész ország elmaradott, hiszen az egész országban hasonló az eredmény, habár folytatod, Budapesten még "vöröslik néhány folt, ami majd meg fog gyógyulni." Kedves Péter, a demokrácia, tehát a más véleményének elviselése, sőt megértése, a különböző nézetek együttélése, műveltség, kultúra kérdése. Jobboldali körökben 20 évig mást se lehetett hallani, mint azt, hogy a nép buta, ezért szavaz az MSZP-re. A mai hatalom mélységesen lenézi az embereket, téged is Péter. Így folytatod: "Elképesztő az a megvetéssel párosult gyűlölet, amelyet a magyar nemzettel szemben éreznek, táplálnak ezek az emberek itthon és külföldön, idegen segítséggel is." Ezt sem tőled hallottuk először, négy éve naponta mondogatják, jól felmondtad leckéjüket. Rohamosztagnak nevezed a "Böszmefogás vezérkarát", akik puccsra, polgárháborúra készülnek. Nem a művelt polgár, az egyetemi docens, a hívő katolikus, hanem az agresszív nacionalista hangja ez. "Nem kellene végre őszintén elgondolkodniuk, mi az oka ennek az újabb kétharmadnak?" Erre nincs mit mondanom. Ha nem látod, hogy 2014. április 6-án megbukott az Orbán-rendszer Alaptörvényével együtt, akkor nincs mit mondanom. Nem a hatalmuk dőlt meg természetesen, hanem a legitimitásuk. Természettudományos műveltségű lévén tudnod kell, hogy 30% az nem kétharmad. Az ország 30%-a nem erőltethet rá egy rendszert a 70%-ra, csak és kizárólag erőszakkal. Kedves Péter, a demokrácia kultúra kérdése.