2014. május 10., szombat

ÜledékdiktatúraA Lajtán innen az ember természetes helyzete a kisebbségi helyzet, a szellemi ember itt mindig kitaszított helyzetben van, mindig tagadni kényszerül. A magyarság egy konstruktív, demokratikus érzelmű kisebbségből, és egy pusztító, dekonstruktív, nacionalista, agresszív többségből áll. 25 évvel ezelőtt reméltünk valamit. Azt reméltük, hogy végre eljön a demokrácia és vele megoldódónak problémáink. Nem ez történt. Az történt, hogy a demokrácia nem jött el. A demokrácia ugyanis több mint egy politikai rendszer, a demokrácia kultúra kérdése. Ez nem értékminősítés, hanem arról van szó, hogy Kelet-Európában az ismert történelmi hátrányok következtében nem a demokrácia fejlődött ki szervese. Az hogy mi fejlődött ki szervesen, annak éppen most vagyunk a tanúi. Hogy miféle demokrácia az, amit ma itt demokráciának neveznek, azt jól látjuk. A falakon kifüggesztve ott lóg a felirat: Nemzeti Együttműködés Rendszere. Kiszállunk az idővonatból, a miniszterelnök ott áll a sínek mentén és mindenkire rátekint. Most dől el valamennyiünk sorsa; generációkra előre. Csak ő tudja milyen sorsot szán nekünk. A diktátor, a diktatúra elveszi az embertől a saját sorsáért való felelősséget, a szabad cselekvés és a szabad önmeghatározás lehetőségét, infantilizálja állampolgárait. Az alkalmazkodás az Orbán-rendszer lényege, és a többség alkalmazkodik is. Az emberek sorba feladják eszményeiket és feladják önmagukat. A magyarok nem voltak képesek szabadon gondolkodni, visszafutottak hát a rabság csöndes nyugalmába. Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár, amit ezek összehordtak az leülepedett a nemzet lelkében. Orbán Viktor ezt az üledéket felkavarta, és ezzel ami jó és nemes volt ebben a népben, mindörökre tönkretette. Üledékdiktatúrájában most mint disznó a sárban, dagonyázik. Hitler és Orbán persze nem ugyanaz, de a dolog lényege azonos: mindkét rendszer, mint minden diktatúra a diszkriminációra épül. A diszkrimináció totalitása a tömeggyilkosság. Ez ott van a levegőben, ez minden diktatúra elve, lényege, ez titkos célja, kimondva, kimondatlanul. Minden diktatúra a gyűlölet rendszere.


Kertész Imre után szabadon.