2014. március 10., hétfő

Fenyegető levelekFenyegető leveleket kapok olyanoktól, akik arra a néhány írásomra támaszkodnak, amelyeket az utóbbi időben közzétettem, s amelyek ezeknek az embereknek nem felelnek meg, mert természetszerűleg pontosan ilyen emberekkel szemben gondoltam és írtam meg őket. Régóta kapom ezeket a leveleket, amelyek távolról sem, amint ezt eleinte gondoltam, őrültek írták, hanem ténylegesen nagykorú, jogilag úgyszólván kifogástalan személyek, akik a legkülönbözőbb munkáimért többek között azzal fenyegetnek, hogy üldözni fognak és megölnek. Egyfolytában mocskolom Magyarországot, mondják, a legszégyentelenebb módon leszólom hazámat, ahol és amikor csak tudom, aljas és alantas katolikus-nemzetiszocialista érzülettel vádolom honfitársaimat, holott a valóságban ez az aljas és alantas katolikus-nemzetiszocialista érzület nem is létezik, mint írják. Magyarország nem aljas és nem alantas, Magyarország mindig is szép volt, írják, és a magyar nép erényes. Ezeket a leveleket mindig azonnal eldobtam, ma is.


Thomas Bernhard után szabadon.