2014. március 13., csütörtök

Eperjes KárolyEperjes Károly előadását sugározta a Katolikus Rádió. Beszédének értelme, tulajdonképpeni feladata az Orbán-rendszer ideológiájának a terjesztése, elmélyítése volt a katolikus hívek körében. Agitációs propaganda. Határozott, öntudatos, kemény hangon beszélt. A hallgatóság előtt először önmagát mutatta fedhetetlen pozitív fénybe, majd a belé vetett feltétlen bizalom megalapozása után megkezdte kinyilatkoztatásait. A szegénység tűrésére kerülőúton, vallási alapon buzdította hallgatóságát. Mondanivalójának tekintélyi alátámasztásaként nem az egyházra, hanem a medjugorjei jelenésekre hivatkozott. A magyarság elnyomójaként a Habsburgok és a kommunisták után ma a globalizációt nevezte meg. Vele szemben a pápáknak más az álláspontjuk. II. János Pál: "A globalizáció sem nem jó, sem nem rossz eleve." (Beszéd a Társadalomtudományok Pápai Akadémiáján, 2001. április 27.) XVI. Benedek még tovább ment: a globalizációval szembeni "vak ellenállás hibás, előítéletes magatartás lenne, amely végül képtelen felismerni a dolgok pozitívumait, és azzal a veszéllyel járna, hogy elvesztegetünk egy jó alkalmat arra, hogy bekapcsolódjunk a globalizáció által kínált sokféle fejlődési lehetőségbe." (Caritas in Veritate, 57. oldal. Szent István Társulat, 2009.)