2014. március 8., szombat

NacionalizmusA nacionalizmus a gyereklélek legnagyobb tönkretevője, a nagy gyerekjellem-megsemmisítő. Milliók köszönhetik neki, hogy tönkrementek, hogy természetükből antitermészet lett. Szabad gyermek nem létezik többé, csak nemzeti gyermek. A nacionalizmus nem tűr semmilyen másfélét mint ő, az egyformaság az örökös célja. A nemzeti érzés az emberből nacionalistát csinál, bárgyú kreatúrát, aki elfelejti és megtagadja az önálló gondolkodást. Nemzeti ünnepek színjátéka, e gyermekeknek szóló mese- és színjáték a bedőlők elcsábítására szolgál, akiket engedelmessé tesznek, akarat és gondolat nélküli nacionalistákat faragnak belőlük. Hívőket! Milliók hagyják teljes tudatossággal, hogy a nemzeti érzés, e kór megtámadja őket, mert ez egyetlen menekvésük a gyengéknek, az önállótlanoknak, akiknek nincs saját fejük, akiknek egy másik, magasabb rendű fej kell, hogy gondolkodjon helyettük. A nacionalisták az államot, a hatalmat gondolkodtatják maguk helyett, s azt is cselekedtetik, mert úgy kényelmesebb. Láthatjuk hová vezetett ez. Csak nemzeti érzelműek vannak, nem szabad, független emberek, nacionalisták ott, ahol szabad szellemre volna szükség. A nacionalistává lett párt az elmúlt években a gondolkodást, nyugodtan mondhatjuk, brutálisan és totálisan elfojtotta. Hatalmukba kerítették az országot azok, akiket hatalmába kerített az állambárgyúság. A nép pedig behódolt a helyette gondolkodó Vezérnek, aki mindent a maga érdeke szerint gondol. Az emberek többsége megalkuvó alantas. A mindenkori politikai viszonyokhoz alkalmazkodnak, és semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy bármelyik rezsimből hasznot húzhassanak. A nacionalizmusban önmagukat fedezték fel. Egyfajta dualizmus alakult ki bennük: Isten és a Vezér. (Lehet nincs is itt semmiféle dualizmus?) Nacionalizmusuk nem fog végetérni a Fidesz bukásával, ugyanis az lényük legbenső lényegévé vált, éppen a Fidesz hatására. Nacionalizmus nélkül immár nem létezhetnének. Az elmúlt években e nép körében kikapcsolták a gondolkodást, az emberek gátlástalanul átengedték azt az államnak. Generációk életébe fog kerülni, hogy mindazt jóvátegyék, amit a nacionalizmus a szellemükön elkövetett, bemocskolt, megrontott.


Thomas Bernhard után szabadon.