2017. június 24., szombat

Klebelsberg Kuno nem volt "jófiú"

Orbán Viktor szerint ha a Horthy-rendszer vezetői között volt "jófiú", akkor Horhynak is annak kellett lennie. De hát nem volt.

Klebelsberg Kuno minden követ megmozgatott, hogy Serédi Jusztinián ne lehessen esztergomi érsek; sikertelenül. A kinevezés hírére váratlanul Rómában termett, Serédihez sietett, "és az ő mézesmázos kétszínűségével kijelentette neki, hogy ő hozza az összkormány szerencskívánatait, minek annál jobban örül, mert hiszen ő volt a kormánytagok közül az egyetlen, aki elejétől fogva állandóan Serédi kinevezése mellett kardoskodott, mint az ő lelkes és őszinte híve!" Serédi belesápadt az égbekiáltó hazugság hallatán, de szótlan maradt. (1. kötet, 222. oldal.)

"Klebelsberg nevetségesen hiú ember volt. Midőn a pápához ment, sokáig tetszelegve nézegette magát fekete díszmagyarjában, a Palatinuson olasz filmfelvételeket készítettet magáról, azt híve nyilván, hogy Róma még sohasem látott oly nagy államférfit, mint aminek ő képzelte magát. Annak dacára, hogy kultuszminiszter volt, a németen kívül egyetlen nyelvet sem beszélt rendesen. Hóman miniszter főleg aránytalan kövérségével tűnt fel, nyelveket ő sem beszélt, de ő legalább nem élte úgy be magát a politikai primadonna szerepébe, mint Klébi." (1. kötet, 278. oldal.)

Barcza György: Diplomataemlékeim 1911-1945. Magyarország volt vatikáni és londoni nagykövetének emlékiratai. Extra Hungariam sorozat. Európa - História, 1994.