2017. június 24., szombat

Horthy Miklós nem volt "kivételes államférfi"

Orbán Viktor szerint Horthy Miklós "kivételes államférfi" volt.

"A kormányzó egyéniségét legjobban azzal lehetne jellemezni, hogy kifelé kitűnően szimbolizálta az államfői tekintélyt, de külső tulajdonságai a belsőkkel sajnos ellentétben állottak, amit persze csak kevesen tudtak. (...) Abban a hitben élt, hogy az ország vezetésére és minden ügy végső intézésére csakis ő és a hadsereg van hivatva és senki más. Ez (...) természetesen szöges ellentétben állt a magyar alkotmány és a jogfelfogás írott és hagyományokon nyugvó évszázados törvényeivel és jogszokásaival. (...) Minden alkalommal azzal az érzéssel jöttem el a Várból, hogy Horhy rendkívül rokonszenves, szívélyes modorú ember, de politikai érzéke nincs, és a tényeket sokszor elferdített, téves és egyoldalú szemszögből látja, ami igen veszélyes egy államfőnél."

Barcza György: Diplomataemlékeim 1911-1945. Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. Extra Hungariam sorozat. Európa - História, 1994. - 1. kötet, 205-208. oldal.