2017. március 24., péntek

Henri Boulad

Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes magyar állampolgárságot kapott. Boulad maga kérte ezt a kegyet, amit azzal magyarázott, amivel az angol szélsőjobb vezetője is hazánkba települését. Az Orbán-rendszer nagyszerűségével. Boulad első nézésre liberálisnak tűnik, ekként is híresült el, ám ha közelebbről megvizsgáljuk nézeteit, akkor az európai szélsőjobb (ahová a Fidesz is tartozik) eszméit vallja. (A szintén jezsuita Ferenc pápa érthető módon egyszerűen nem is válaszol Boulad leveleire.) Bouladnak tulajdonképpen nincsenek is önálló gondolatai, hanem az általa zseninek tartott Teilhard de Chardin nézeteit propagálja. Teilhard evolucionista nézeteinek összefoglalása:

- az emberiség evolúciójában eljutott a kollektivizmus küszöbére
- Hitler és Sztálin mély intuícióval ezt érezték meg
- akik a kollektivizálódás szükségességét nem ismerik fel, azok elpusztulnak
- a totalitárius rendszerek a kozmikus mozgás irányába hatnak
- az individualizáció maga a halál, ezért hívei elpusztulnak
- a totalizációs folyamat létrehoz egy felsőbb egységet
- a nőiség felemeléséről beszél, ám ez nála csak puszta költészet
- mindenkinek egyféleképpen kell gondolkodnia
- az emberi fajnemesítés szükségessége
- megvalósul az emberek hierarchiája
- a szabadságot fel kell váltsa a rend világa
- a tökéletes totális állam megvalósulása
- létrejön az új világrend

Teilhard de Chardin eszméiről itt írtam részletesebben.

Link

Henri Boulad felveszi a magyar állampolgárságot

Henri Boulad: Magyarországnak fontos szerepe lesz a világ megváltoztatásában

Megjegyzés

A Magyar Idők cikke szerint (lásd a linkeknél) Boulad tagad két alapvető keresztény hittételt: az áteredő bűnt és Krisztus megváltói tevékenységét. Ugyanakkor összekeveri a megistenülést az Istenné válással.