2017. március 16., csütörtök

Csapatszellem és erkölcs

A szakirodalom egyöntetű vizsgálati eredménye: "a csoportban sportolók erkölcsi érvelési szintje messze elmarad mind az egyéni sportolókétól, mind a nem sportoló fiatalokétól" (146. oldal). Az individualizáció eredménye a magasabb erkölcsiség, ám a csoportszellem az individualizáció ellen hat. Erre irányul, a csoportszellem kialakítására a mindennapos testnevelés. A magyar gyerekek individualizációjának megállítására. Máris egyre elfogadottabb a mindennapos testnevelés körükben, egyértelműen a csoportmentalitás hatására. A kutatás szerint a magyar fiatalok közül a leginkább individualizált magyarországiak a legerkölcsösebbek, míg a romániai magyar fiatalok sokkal önzőbbek, az ukrajnai magyar fiatalok pedig kiugróan önzőek. Az individualizmus tehát nem önzőségre, hanem önzetlenségre késztet. A testnevelés az engedelmességre szoktatás eszköze, a szabad mozgás az egészségé.

Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Szerkesztette Kovács Klára. Oktatáskutatás a 21. században 1. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016.