2014. november 10., hétfő

A bigottságrólA szocializmussal egyet nem értő liberális közgazdász a szocializmust komolyan veszi. A fideszes törvényalkotónak viszont fogalma sincs a szocializmusról, mégis ő az, aki hülyeségnek tartja. Aki eléggé érti a katolikus filozófiát, hogy egyet tudjon érteni vele, annak értenie kell a kálvinista filozófiát, ha van egyáltalán ilyen, hogy ne tudjon egyetérteni vele. A tétova fideszes fiatalembernek fogalma sincs arról, hogy mi a jó, s mégis, ő az, aki meg van győződve arról, hogy Dante téved. A korlátolt tőzsdeügynök nem ismeri a történelmet, és nem hisz semmilyen vallásban, mégis ő az, aki tökéletesen meg van győződve arról, hogy kivétel nélkül minden pap képmutató. Amiről beszélünk az a bigottság. A bigottság ugyanis nem a meggyőződéshez, hanem a közönségességhez van köze. A bigottság azok hite, akiknek nincs véleményük. Éppen ezért a korlátlan üldöztetésnek nyit utat. Soha nem azok üldöznek másokat, akiknek van véleményük, már csak azért sem, mert ezek mindig kevesen vannak, hanem a bigottak. Ők gyújtották meg a máglyát és a krematóriumot. Néha ugyan a meggyőződés is vezetett üldözésekhez, ám az nem bigottság, hanem fanatizmus volt, ami egészen más dolog, és némiképp még csodálni is lehet. Fanatikusak voltak a Makkabeusok és a keresztesek, bigottak a németek 1933-ban, és a magyarok 2010-ben. A fanatizmus azt mutatja, hogy az eszmék veszélyesek, de éppen a bigottság bizonyítja, hogy csak azokra, akiknek nincs meggyőződésük. A 90-es években volt egy jól pozicionált értelmiségi és vállalkozói réteg, akik a kommunizmusban jobbára "párton belüli ellenzéki" volt, jelentsen ez bármit, és akik a rendszerváltás után a legtöbb hasznot ígérő bal-liberális oldal szavazótáborát alkották. Amikor azonban Orbán Viktor előállt egy eszmével, ezek az emberek úgy jártak, mint a fiú, akinek kevés nő volt még az életében, és az első nőt, akivel találkozik a nőnek tartja. Ezek a gyakorlati emberek nem titkolják, hogy azért lettek Orbán Viktor követői, mert látomása van a jövőről, szemben a történelem végetért koncepciójával. Az ember nem tud meglenni remény vagy cél nélkül, állapítja meg bölcsen az Ószövetség, hát Orbán Viktor adott nekik egyet. A vélemény nélküli bigottságból fanatikussá lettek, mert semmi nem hagy védtelenebbül egy tébolyult látomás rohamával szemben, mint az eszmény nélküli üzleti szokások kultusza. Ettől a veszélytől csak úgy menekülhetünk meg, ha van határozott véleményünk. A bigottság és a fanatizmus ellenszere a tudás, megismerni a létezésre irányuló teóriákat, és kiválasztani közülük a meggyőződésünk szerinti igazat, akkor végre emberek leszünk, akiknek van határozott véleményük. Ezért is oly fontos a bölcsész képzés. Hogy hová vezet az, ha azt mondjuk, hogy több igazság van, megmondom: az Orbán-rendszerhez. Ha ugyanis több igazság van, akkor az egyik hatalomra jutva kiirtja a többit. Ha azonban egy igazság van, akkor az azt jelenti, hogy meg kell találnunk, különböző utakon járva, de közösen kutatva utána.


G. K. Chesterton után szabadon.