2014. november 10., hétfő

AntidemokráciaA demokrácia megfelelő működéséhez demokratikus érzés kell. A demokratikus érzés egy bizonyos ösztönös magatartás, mely úgy érzi, hogy azok a dolgok amikben az emberek azonosak, mérhetetlenül fontosak, amikben pedig különböznek, majdnem lényegtelenek. Ezt a demokratikus érzést a legmagasabb fokon birtokolták az első ferencesek, és alighanem egyetlen közösség sem birtokolt belőle olyan keveset, mint a mai magyar hatalmi elit. Ha megvizsgáljuk az Orbán-rendszert, lépten-nyomon föllelhetjük antidemokratikus vonásait. A keresztény etika és az Orbán-rendszer etikája közötti hatalmas különbség abban nyilvánul meg, hogy az Orbán-rendszer a szegények bűneire összpontosítja figyelmét, és gyakorlatilag tagadja, hogy a gazdagok bűnei egyáltalán bűnök volnának. Folyvást tagadják, hogy létezik olyan vétek is, mint mondjuk a büszkeség vétke, mely folyton tiszteletet követel magának. Szentté avatják azt a gazdagot, aki tanácsokat osztogat a szegényeknek. A keresztény középkorban a szent olyan szegény ember volt, aki besétált a ragyogó palotákba, hogy tanácsokat adjon a gazdagoknak. A régi zsarnokokban volt annyi arcátlanság, hogy kirabolják a szegényeket, annyi azonban nem volt, hogy prédikáljanak is nekik. Amennyire antidemokratikusak a hit és erkölcs terén, annyira antidemokratikusak a gyakorlati politika terén is. Hogy mennyire nem vagyunk demokratikus állam, arra elegendő bizonyíték, hogy szakadatlanul azt kérdezik: mit csináljunk a szegényekkel. Ha demokraták volnának, arra lennének kíváncsiak, mit csinálnak majd a szegények a gazdagokkal. A hatalomban ülők állandóan ezt kérdezgetik maguktól: "Milyen törvényeket hozzunk?" Egy tisztán demokratikus államban szüntelenül ezt mondogatnák: "Miféle törvényeknek engedelmeskedjünk?" Még a feudális korok is demokratikusabbak voltak az Orbán-rendszernél, mert minden feudális potenta tudta, hogy bármely általa hozott törvény vissza fog rá ütni. Az Orbán-rendszer törvényei azonban mindig olyan törvények, amelyeket nem a kormányzás, hanem a hatalmon lévők érdekében hoznak. Az Orbán-rendszer nem azért rossz, mert szükségszerűen oda vezet, hogy kellemetlen dolgokat ró ki az emberekre, és embertelen dolgokat kell elviselnünk; az Orbán-rendszer azért rossz, mert mindent egyetlen csoport kezébe ad, amely csak olyasmit tud kiróni, amit ő maga nem tud elviselni. Vádunk egyszerűen az, hogy valahányszor törvényt alkot az emberek számára, kifelejti önmagát.


G. K. Chesterton után szabadon.