2016. március 21., hétfő

OktatáspolitikaAutoriter oktatási rendszer

1. A tanár a tudás birtokosa, a tanuló ennek a tudásnak a befogadója. A tanár minden, a tanuló semmi.

2. A tananyag célja, hogy bekerüljön a tanuló fejébe, amit a visszakérdezés (számonkérés, vizsga) hivatott ellenőrizni. A visszakérdezés áll a középpontban.

3. A tanár autoritás, a tanuló pedig engedelmeskedni köteles neki. A tanár viszont az igazgatónak engedelmeskedik. A rendszer felülről vezérelt.

4. A tanár hivatali tekintélyénél fogva a középpontban áll. Minden rá vonatkozik, és érte van.

5. A tanuló-tanár kapcsolata alá-fölé rendelt hivatali viszony. A tanár nem bízik a tanulókban, ők sem a tanárban.

6. A tanulókat a megfélemlítés módszereivel tartják kézben. Ennek eszköze a szorongáskeltés. A tanulónak van vesztenivalója, méghozzá egy életre szóló hatással, ezért engedelmes lesz.

7. A tanulókat nem vonják be semmilyen döntésbe, ahogy a tanárokat sem. A tanulók egy autoriter rendszerbe szocializálódnak.

8. Az iskola elnyomja az emberi természetet.

Összegzés

Az oktatás ebben a rendszerben a hatalom megtartásának és gyakorlásának stratégiája, amit büntetéssel (buktatás) és jutalmazással (pályaválasztási lehetőségek) juttat érvényre.


Demokratikus oktatási rendszer

1. A döntések közösen születnek.

2. A felelősség közös (tanár, tanuló, szülők).

3. A tanár a struktúrát biztosítja, amiben a tanuló kibontakozhat. A forrásmunkákról gondoskodik, amiből a tanuló meríthet.

4. A tanuló saját maga határozza meg tanulásának irányát, és azért felelősséget is vállal.

5. Az iskolai légkör laza, nem börtön, hanem második otthon.

6. Középpontban nem a tananyag áll, hanem a tanulási folyamat. A cél nem egy előírt tananyag elsajátítása, hanem az, ahogyan tanulni kell azt, amit tudni akarunk.

7. A fegyelmezés nem a tanár feladata, hanem a tanulóé, mert a szabadság lényege az önkorlátozás képessége.

8. A tanuló értékeli önmagát.

Összegzés

A demokratikus oktatási rendszerben a tanuló rendelkezik önmaga, vagyis saját élete felett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy így tudatosabb és intellektuálisan fejlettebb egyének kerülnek ki az iskolákból.


Carl R. Rogers alapján.