2016. február 24., szerda

TömegkapcsolatokFreud a Tömegpszichológia című könyvében írja, hogy egy vallás, mégha a szeretet vallásának hívja is magát, kifelé kemény, és szeretetlen azokkal szemben, akik nem tagjai. "Alapjában véve minden vallás szeretet vallás a tagjai számára, és mindegyik kegyetlen és türelmetlen a hozzá nem tartozókkal szemben. Az ember, bármilyen nehezére esik is, nem tehet mégsem szemrehányást a hívőknek. A vallástalanoknak és a közömbösöknek pszichológiai értelemben könnyebb dolga van." Freud szerint az, hogy ma nincs inkvizíció, és a türelmetlenség nem oly erőszakos és kegyetlen mint régen az nem az emberek erkölcsi megjavulásával magyarázható, mert az ember semmit nem változott, hanem azzal, hogy a vallásos érzés gyengült. És most értünk a lényeges mondanivalóhoz: ha egy másik tömegkapcsolat lép a vallás helyére, ismét ugyanazt a türelmetlenséget fogjuk tapasztalni minden kívülállóval szemben, mint a vallásháborúk korában. Ez játszódik le ma Magyarországon. Ez a tömegkapcsolatok lényegéből fakad. Freud meg is jegyzi, hogy "ha egyszer valaha a tudományos nézetek is hasonló befolyást tudnának gyakorolni a tömegre, ugyanezt az eredményt láthatnánk megismétlődni." Freud meglátása igazolni látszik az individualizmust, és a vele rokon anarchizmust.