2016. május 19., csütörtök

Feministák és a diakonátusFárasztó az a tudatlanság, ami a világban van. Most ez a női diakonátus, hogy Ferenc pápa szóba hozta. A feministák örömmámorban, pedig semmi okuk. Arról nem is beszélve, hogy olvasom alszerpapság, mert nem az, már rég nincs alszerpapság, és az sem az volt. Lényegében nem történt semmi ami a női papságot illeti. Ferenc pápa semmi újítást nem eszközölt, hanem visszanézet a múltba. Ha tetszik a nők kapnak a nyakukba még egy feladatot. De kezdjük az elején. Minden megkeresztelt, tehát a nők is rendelkeznek az úgynevezett általános papság hatalmával. A diakonátus hatalma ettől az égvilágon semmiben sem különbözik, papi hatalma azzal tökéletesen azonos. Amiről szó van, és ami egy ideje nincs (de volt az ókorban a diakonissza) az az, hogy ennek gyakorlására hivatalos megbízatást kapnak. A diakónus feladatát szükség esetén bármely hívő bármikor elláthatja, és teszi ezt ma is. Ami a feministákat illeti, van közöttük felvilágosult is, például a katolikus feminista Elisabet Schüssler-Fiorenza neves egzegéta, aki eleinte a női papságért küzdött, de miután megismerkedett az anglikán egyház papnőivel új felismerésre jutott. Arra, hogy a nők pappá szentelése nem megoldás, nem az amit a feminizmus akar. Azért nem, mert a papszentelés besorolódás, alárendelődés. A feminizmus pedig nem alárendeltségbe akar belépni, hanem éppen hogy le akarja győzni az alárendelődést, a feminizmus felszabadítási mozgalom. Az a nő, aki a pappá szentelés lehetőségéért harcol, önmaga ellen cselekszik. A feministák céljának az kell lennie, hogy szűnjön meg a papszentelés, egyenrangú közösséggé váljon az egyház, és ne legyen hatalmi hierarchia. A papi rend irgalmatlan hatalmi hierarchia, aki ide akar betagozódni, az általában hatalommániás. Assisi Szent Ferenc például nem volt hajlandó felszenteltetnie magát. Ami a dolog szentségi részét illeti, Guilhem de Montanhagol óta tudjuk, hogy a nők magukban hordozzák az istenség hatalmát, amit a férfi csak a papszentelés útján nyerhet el, tehát a nőknek egyáltalán nincs szükségük a pappá szentelésre - részletek itt az 54. pontnál. A diakonátus viszont nem ad lelki-, kizárólag hierarchikus hatalmat. Egyébként nagyon jellemző, hogy a női diakonátus bevezetését a pápától egy apáca kérte, tehát egy hatalmi struktúra képviselője.