2017. május 6., szombat

Visszarendeződés

Mi az az örök rend, ami egészen a Franci Forradalomig irányította az emberiséget? Az örök rend a gazdaságnak és a gazdagoknak, a hatalomnak és a hatalmasoknak, a tudománynak és a tudósoknak, a tőkének és kiszolgálóinak rendeli alá a társadalmat, és semmibe veszi azt, amit az emberek gondolnak. Semmibe vesz minden gondolatot és csak a hatalmasok hasznát őrzi. Ennek a rendnek nincs szüksége másra csak önmagára. 1789 óta ezt a rendet újból és újból megdöntötték, majd restaurálták. Ennek a rendnek az elkötelezett híve a Fidesz-KDNP és ellenfele Ferenc pápa.

A forradalmi mozgalmak egy új embertípust kívántak szembeállítani a régi renddel. A jobboldali forradalmak, vagyis a szélsőjobb az új embert az elképzelt régi ember restaurálásában látta, a romlatlanság visszaállításában, a civilizációtól megtisztított emberben. Ezért fordul a mítoszokhoz, a nemzeti, faji, vérségi eredethez, a földhöz, a parasztsághoz. Ez az elgondolás szülte a nép-nemzeti mozgalmakat és a néprajzot. A baloldali forradalmárok, különösen a marxisták egy új embertípus kifejlesztésében látták a megoldást, amely fejlődésével lerombolja a régi rendet. A két elképzelés ütközőpontja a család, amely a régi rend alapja.

Ma azonban azt látjuk, hogy a családnak reneszánsza van. A család ma ismét tabunak számító érték. A fiatalok egyre tovább élnek együtt szüleikkel. A család mai kultusza az oka a visszarendeződésnek a régi rendbe, ez a restaurációs erők táptalaja. Még a homoszexuálisok is, akiknek fontos szerepük volt a régi rend elleni lázadásban, ma még ők is a család, az öröklés, a polgárság keretei közé akarnak beilleszkedni. Itt tartunk. Ők azok a melegek, akik támogatják a restaurációs politikát. Meg azok a feministák, akik a hierarchiában akarnak egyenlő jogokat a nőknek, és nem a hierarchiát akarják mint olyant megszüntetni - erről itt írtam.

Mert mi is volt még nem rég a progresszió? A családból, a tulajdonból, az állam zsarnokságából való kiszabadulás, pontosan úgy, ahogyan ezt a középkori szerzetesi mozgalmak is megvalósította. Ezzel szemben ma mi a modern? A papa, mama, és az ő jó gyerekük, akiből hatékony alkalmazott lesz, aki addig gazdagszik, amíg csak bír, és engedelmes állampolgár lesz, ki betartja a mások által hozott törvényeket. Pénz, család, kívülről meghatározott engedelmesség. Ez a visszarendeződés lényege. Ennek a visszarendeződésnek egyik tünete az Orbán-rendszer.

Alain Badiou után szabadon.