2017. január 28., szombat

Trump és a kínzás

Az új amerikai elnök Putyin mellett a fundamentalista keresztények támogatásával kerülhetett hatalomra. Azonnal megtámadta az emberi jogokat és bevezetni kívánja a kínzást. Nem hallottam, hogy egyetlen keresztény politikus felemelte volna ez ellen a szavát. Nézzük hát meg, mit mond az autentikus keresztény tanítás ezekről a dolgokról.

Kínzás

A bűnözők kínvallatását "sem az isteni törvény, sem az emberi egyáltalán nem engedi meg, minthogy a vallomásnak nem kikényszerítettnek, hanem önkéntesnek kell lennie, és nem szabad erőszakkal kicsikarni, hanem a maga jószántából kell kinyilvánítania (...) [mert] ha a bevádolt ember ilyen dolgokat szenved el, és nem bírja elviselni, s inkább azt mondja, hogy ő elkövette azt, amit nem követett el: kérdem, ekkora nagy gonoszság kire háramlik, hacsak nem arra, aki ezt kikényszeríti, hogy hazug módon ilyen dolgokat valljon be."
I. Miklós pápa, 866. november 13. DS, 648.

"A kínzás, mely testi és erkölcsi erőszakot használ, hogy kicsikarjon vallomást, megbüntesse a vétkeseket, megfélemlítse a más véleményen lévőket és kielégítse a gyűlöletet, ellenkezik a személy és az emberi méltóság tiszteletével." KEK, 2297.

"A közelmúltban nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kegyetlen gyakorlat sem a közrend érdekében nem volt szükséges, sem az emberi személy törvényes jogainak nem felelt meg. Ellenkezőleg, az ilyen gyakorlat a legsúlyosabb megalázáshoz vezet. Eltörlésükön dolgozni kell." KEK, 2298.

"Azok, akik lemondanak az erőszakos és véres tettekről és az emberi jogok biztosítására a védekezésnek a leggyengébb számukra hozzáférhető eszközeihez folyamodnak, tanúságot tesznek az evangéliumi szeretetről." KEK, 2306.

Emberi jogok

"Az emberi személy tiszteletben tartása magában foglalja azoknak a jogoknak a tiszteletben tartását is, amelyek a teremtmény méltóságából következnek. Ezek a jogok megelőzik a társadalmat és számára kötelezőek. Valamely hatalom erkölcsi törvényességét ezek a jogok alapozzák meg, ha egy társadalom ezeket megcsúfolja, vagy pozitív törvényhozásában megtagadja elismerésüket, aláássa erkölcsi alapjait. Ezen jogok tiszteletben tartása nélkül a hatalom csak az erőszakra tud támaszkodni, hogy alattvalói engedelmességét megszerezze." KEK, 1930.

Konklúzió

Az előbbiekben láthattuk, hogy két szorosan összetartozó témáról van szó. Nem véletlen tehát, hogy az új amerikai elnök az emberi jogokat támadja, következéskép a kínzást be akarja vezetni.