2017. január 6., péntek

Csak a Fidesz

A Fidesz az egész társadalmat átfogja. 1990 után több lett az egyenlőtlenség, nagyobb a kizsákmányolás, és ez a Fidesznek tetszik. Ami 2010 után egyedül új az a központosítás. Ma már azt is a miniszterelnök akarja megmondani, hogy személy szerint ki legyen tőkés és földbirtokos. Lehetőleg legyen rokon, barát, politikai lekötelezett. Hasonlóak a középosztály összetételére irányuló társadalmi átalakítási törekvések, ha nem is tud ennyire közvetlenül személyes lenni. Az újonnan kialakított társadalmi osztályok közötti egyenlőtlenségeket tovább növeli a hagyományos jóléti állammal ellentétes politikájával. A jóléti államban az az elv uralkodott, hogy az állam lehetőleg csökkentse a piac okozta egyenlőtlenségeket. Ezt célozta a progresszív adó, a viszonylag magas munkanélküli segély, az állami újraelosztás, a munkajogok, kulturális jogok, és szociális jogok erősítése. Mindezek automatikus stabilizátorok, amelyek beépülnek a piacgazdaságba, és így a válság hatásait automatikusan tompítják. Hellyel-közzel ezek nálunk is működtek. A miniszterelnök ezt most mind a visszájára fordította. Az automatikus gazdasági stabilizátorok egy részét teljesen megszüntette, a többit meggyengítette. Ezért a válság hatásai súlyosbodtak, így a szegények nyomora ma nagyobb, mint amit önmagában a piac okozna. Ma nem elég, hogy valaki szegény, még igazodnia is kell a Fideszhez, ha bármilyen segélyhez akar hozzájutni. Ennél még az is jobb, ha nincs segély. Amikor azt mondják, hogy feltételekhez kötik a segítséget, akkor azt mondják, igazodj a hatalomhoz, vagyis társadalmi-magatartási jellemzők alapján a Fidesz mondja meg, hogy kit rekesszenek ki. Ma a szegénység növekedése vagy az egészségügy alulfinanszírozása nyíltan vállalható céllá vált. Eközben a miniszterelnök a végelgyengülésig meggyengítette a demokrácia intézményrendszerét és a társadalom önvédelmi eszközeit. Ma Magyarországon ismét uralkodó érzés lett a félelem, általános a meghunyászkodás és a szolgalelkűség, és szabad a náci beszéd.

Ferge Zsuzsa: Nem cserélek elveket. Életút-beszélgetések. Készítette Weiler Katalin. Noran Libro, 2016.