2014. november 25., kedd

Sziénai Szent KatalinKatalin (1347-1380) egy sziénai kelmefestő és felesége huszonöt gyermekéből a huszonnegyedik volt. Hatévesen kapta első üzenetét a lelkébe. Hétévesen szüzességi fogadalmat tett nem Krisztusnak, hanem egy nőnek(!) Máriának. Tizenkét évesen férjhez akarták adni, de ő ellenállt. Tizenhat évesen közölte, megszökik otthonról, ha nem hagyják békén. Soha nem lett szerzetes, egy harmadrendi domonkos közösség tagja, feltételezhetően leszbikus volt. 1363-1366 között egy cellában élt, azt csak mise idejére hagyta el. Elterjedt csodatévő híre. Tanítványi kör alakult mellette, amire az inkvizíció is felfigyelt. 1374-ben kivizsgálták és rendben találták ténykedését azzal a feltétellel, hogy egy domonkos gyóntató legyen állandóan mellette, aki mindig mindenről értesül. Katalin erre a pestisjárvány áldozatait kezdte ápolni, keresztesháborút szervezett, és a pápa visszatértét követelte Avignonból Rómába. Ebben Karin Ulfsdotter, vélhetően élettársa volt segítségére. A pápától engedélyt kapott egy hordozható oltárra. Ekkor már három pap volt mellette, hogy a hozzá tóduló tömeget gyóntassa. Az Avignonból visszatérő pápa Genovából vissza akart fordulni, de Katalin lelket öntött belé. A pápa követként küldte Firenzébe, de a császárpártiak felgyújtották a házat, ahol tartózkodott. Ő a városon kívülre menekült, de körbevették rejtekhelyét. Amikor a harminc éves Katalin az üldözői elé állt, és a szemükbe nézett, lemondtak meggyilkolásáról. 1377-1378 között diktálta le az isteni gondviselésről szóló Dialógus-át. Amint befejezte a pápa magához hívatta. Ettől kezdve haláláig az akkor kezdődő, és negyven évig tartó egyházszakadás ellen küzdött, amikor egyszerre két, sőt három pápa is harcolt egymás ellen. Katalin harminchárom évesen hunyt el. 1461-ben avatták szentté, 1970-ben Avilai Terézzel együtt nő létükre egyházdoktorrá avatták őket. Katalinnak semmilyen iskolai végzettsége sem volt, nem tudott sem írni, sem olvasni. Művét a Dialógus-t és leveleit diktálta, egyszerre többet, amiért több titkár és titkárnő dolgozott mellette. A Dialógus és a Levelek a Domonkos Rendben alapvető műveknek számítanak. Katalin Aquinói Szent Tamás tanítását adja vissza egzisztenciális formában.