2014. február 24., hétfő

KadhafiKadhafi vidéki gyerekként nőtt fel, tanulmányai egy részét Angliában végezte. Az arab nacionalizmus híveként minden arab egyesítését tartotta céljának. Uralmát a nép hatalmának nevezte. A nagy jövedelmeket jelentő cégeket államosította, szigorította a törvényeket, népegészségügyi és állami oktatási programokat indított. Ellenzéket nem tűrt meg országában, a megmozdulásokat vérbefojtotta. Külföldön szabadságharcot vívott a Nyugat ellen, miközben otthon külföldi zsoldosok védték. Előszeretettel találkozott más diktátorokkal, hogy egységre buzdítsa őket a Nyugat ellenében. 42 évi uralkodás után saját népe agyonverte.